TNG
I TNG:s årliga trendspaning och rapport, Talent Insights 2023, visar det sig att 51% av jobbsökare efterfrågar lönetransparens i platsannonsen.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

51 % av jobbsökare vill se lön i platsannonsen

Ökade krav på lönetransparens från jobbsökare i Sverige

Skriva ut lönenivå i platsannonsen – ja eller nej? Historiskt har lön varit ett närmast tabubelagt ämne. Men nu ökar jobbsökarnas krav på lönetransparens. I vissa stater i USA är det redan lag på att företag som utlyser tjänster tydligt måste redovisa lönenivån. Och fler är på gång att haka på. Frågan är om trenden nu är på väg mot Sverige? TNG har trendspanat kring lönetransparens på arbetsmarknaden.

Att lön idag är en angelägen fråga för jobbsökare råder inga tvivel om. I en ny rapport från TNG med över 1 200 jobbsökare uppger 64 % att lönenivå är en viktig faktor för dem i valet av ny arbetsgivare. Så pass viktigt att hälften, 51 %, redan i platsannonsen vill få information om aktuell lönenivå för tjänsten. En markant ökning från samma undersökning 2019, då motsvarande siffra var 19 %.   

Vidare uppger 53 % att de gärna ser förmåner – som exempelvis tjänstepension, extra semesterdagar och flextid – i en platsannons.

51 % av jobbsökare vill se lönenivå i platsannonsen. Källa: TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring
Källa: TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring

Viktigare för kvinnor

Intressant att notera är vissa skillnader i hur män respektive kvinnor svarat i undersökningen. Något fler kvinnor (52 %) än män (50 %) uppgav att de vill se lönenivå redan i platsannonsen. Ännu större skillnad syns när det kommer till förmåner. 49 % av de manliga respondenterna uppgav att de vill få denna information i platsannonsen. Bland kvinnorna låg motsvarande siffra på 57 %.

Att lönefrågan tycks vara något viktigare för kvinnor än män framkom också i en undersökning om lönetransparens genomförd av Jobbland 2022. Den visade att kvinnor (47 %) var snäppet mer benägna än män (44 %) att ange lönen som den viktigaste faktorn när de söker jobb.  

Lönetransparens en växande trend

Heatmap från LinkedIn som visar vad jobbsökare tittar efter i platsannonsen.
Heatmap från LinkedIn som visar vad jobbsökare tittar efter i platsannonsen.

Charlotte Ulvros, marknadschef på TNG är inte förvånad över siffrorna:

– Lön har historiskt varit ett tabubelagt och känsligt ämne, inte minst inom rekrytering. Men det håller på att förändras. För Millennials och Gen Z är det idag en självklarhet att prata öppet om lön. Samtidigt som digitala plattformar som till exempel Glassdoor har gjort det enklare för jobbsökare att göra egen research kring lönenivåer på ett och samma företag, samt jämföra olika arbetsgivare.

Att lönetransparens blir alltmer efterfrågat bland jobbsökare bekräftas av flera internationella undersökningar. Bland annat visar en studie från amerikanska Resume Builder att 85 % av jobbsökare är mer benägna att söka ett jobb där aktuellt lönespann framgår i platsannonsen.

Ett annat exempel är en undersökning från LinkedIn, som kartlagt vad jobbare verkligen bryr sig om – och vad de ignorerar – när de läser en platsannons. Resultatet? Jobbsökarna vill veta ”what’s in it for them”. Vilka arbetsuppgifter kommer de utföra? Kan de realistiskt få jobbet? Och framför allt: hur mycket kommer de att tjäna? På frågan om vilken del av jobbeskrivningen som de anser viktigast, hamnar lön (61%) högre än krav för tjänsten (49 %).

En annan studie från Glassdoor visar liknande resultat. Här uppger 67 % att lön är den faktor som jobbsökare tittar efter i platsannonser.

Kan bidra till ökad mångfald och jämställdhet

Ett företag som har valt att transparent lyfta lönespann i alla sina platsannonser är brittiska teknikföretaget WeMaintain. Syftet är framför allt att motverka lönegap och uppmuntra fler kvinnor att söka till historiskt mansdominerade roller. Något som enligt bolagets talesperson Tom Harmsworth haft effekt.

I en intervju för BBC Worklife uppger han att övergången till lönetransparens resulterade i en större mångfald bland de som söker deras jobb. Han menar att genom att tydligt annonserna lönespannet startar processen ”på rätt fot” och ge jobbsökaren en indikation om företags övergripande fallenhet för transparens. 

– Att vara uppriktig kring lönespannet har definitivt resulterat i att vi sett fler kvinnliga sökande. Om informationen inte finns där, tror jag det kan finnas risk att några av de bästa kandidaterna på marknaden väljer att inte söka, konstaterar Tom.

Inte lika vanligt i Sverige

Charlotte Ulvros, TNG
Charlotte Ulvros, marknadschef TNG

Trots den tydliga efterfrågan från jobbsökare och utvecklingen i länder som USA, är lönetransparens inte en trend som hittills fått fäste i Sverige.

– Att sätta ut lön i annonserna är jättevanligt utomlands, men min upplevelse är att företag i Sverige inte är lika pigga på det, säger TNG:s VD Åsa Edman Källströmer till Dagens Industri.

Charlotte Ulvros delar Åsas uppfattning:

– För att möta kandidaternas önskemål kring lönetransparens valde vi på TNG under 2022 att inkludera möjligheten för våra kunder att dela med sig av aktuell lönenivå i platsannonserna på vår jobbsektion. Vi ser dock att majoriteten av kunderna fortfarande är väldigt försiktiga och ogärna delar med sig av den här informationen – trots att det är något som många jobbsökare idag uppenbarligen efterfrågar.

Fördelar med lönetransparens

Mer jämställda löner. När företag är mer öppna om hur de kompenserar sina anställda, blir de också mer ansvariga för att implementera rättvisa lönemetoder. Det är just därför fler regeringar runt om i världen nu kräver lönetransparens. Då det är ett viktigt steg mot att minska löneklyftan.

Lockar fler sökande. Jobbansökningar och intervjuer är tidskrävande. Därför vill kandidater tidigt veta att deras löneförväntningar är anpassade till dina löneintervall så att de inte slösar bort sin tid.

Tidsbesparande för rekryteraren. Lön är den främsta anledningen till att kandidater tackar nej till jobberbjudanden. Att vara transparent om lön tidigt i rekryteringsprocessen kan därför hjälpa dig att sålla bort de arbetssökande som senare skulle tacka nej till ett erbjudande på grund av lön.

Bättre kandidatupplevelse. Allt fler jobbsökare önskar information om lönenivå tidigt i rekryteringsprocessen. Att tillmötesgå önskemålet kan därmed förbättra kandidatupplevelsen, hålla arbetssökande engagerade i din rekryteringsprocess och långsiktigt ha en positiv inverkan på ditt arbetsgivarvarumärke.

Risker med lönetransparens

Minskad kandidatpool. Företag som publicerar jobb med mindre konkurrenskraftiga lönenivåer kan uppleva minskat kandidatintresse, vilket resulterar i färre ansökningar eller sämre respons från searchinsatser.

Negativa reaktioner från anställda. Att förse anställda i teamet med ökad insyn i hur mycket deras kollegor får i lön kan väcka avundsjuka. Eller ännu värre, avståndstagande, från personalstyrkan.

Löneförhandlingar. Enligt undersökningen från Resume Builder säger två tredjedelar av de arbetssökande att de skulle kräva ett jobberbjudande överst i löneklassen om de visste vad det var. Och två tredjedelar säger att de skulle kräva motsvarande lön om de fick reda på att en kollega fick mer betalt för samma jobb. Detta kan leda till lönekompression, där det är liten skillnad i anställdas lön trots skillnader i anställningstid, erfarenhet eller andra faktorer som kan motivera en högre lön.

Tjuvjakt på anställda. Lönetransparenspraxis, som att dela löneintervall på platsannonser, kan hjälpa andra företag att prissätta konkurrenskraftiga jobberbjudanden för att ”tjuva” dina anställda.

Om undersökningen

Ny kandidatrapport från TNG: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändringÖver 1 200 respondenter deltog i anonymt i undersökningen, som genomfördes som en enkät under 2022. Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, Arbetsförmedlingen, Linkedin, Facebook, med flera. De motsvarar ett slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom ett brett spektrum av branscher. Till exempel ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Ladda ner rapporten här!Rekommenderat för dig