TNG
Dagens ingenjörer tycker att rekrytering inom teknikbranschen går för långsamt.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

93 % av ingenjörer tycker rekrytering tar för lång tid

Arbetsgivare Kan få (ännu) svårare att klara kompetensbristen

Många företag skriker idag efter ingenjörer och tekniker med rätt kompetens. Trots det visar nya siffror att allt fler rekryteringsprocesser tenderar att dra ut på tiden. Något som kan få stora konsekvenser för arbetsgivare som riskerar att de bästa kandidaterna tröttnar – och i värsta fall går till konkurrenten.

Ny rapport från TNG Tech.

Så många som 93 % av ingenjörerna tycker att rekryteringsprocesser alltid eller ibland går för långsamt. Vilket är en ökning med 8 % jämfört med mätningen 2018.

Det visar TNG Techs senaste kartläggning som summeras i rapporten ”Attrahera rätt teknikkompetens för Industri 5.0”.

Ladda ner rapporten här


Vad är det då som upplevs som dra ut på tiden allra mest?

Så här svarar ingenjörerna och teknikerna:

  • 67 % tycker att det tar för lång tid att få veta ifall ens ansökan är aktuell.
  • 47 % anser att beskedet efter intervjun tar för lång tid.
  • 42 % tycker att de olika stegen i en rekryteringsprocess (till exempel tester, arbetsprov, flera intervjuer eller referenstagningen) sinkar processen.

Långsam rekrytering och dålig återkoppling skapar frustration

Ett annat stort frustrationsmoment för ingenjörer och tekniker kopplat till rekrytering handlar om dålig återkoppling under processens gång. 96 % av ingenjörerna förväntar sig nämligen någon form av återkoppling under rekryteringen, och 44 % vill veta ALLT som händer.

Däremot har arbetsgivare uppenbart problem att möta upp behovet. Knappt hälften av respondenterna, 44 procent, svarar att de får en direkt bekräftelse på att deras ansökan är mottagen. 47 % uppger att de får det ibland, men att det därefter blir tyst. 51 % uppger att de aldrig får någon förklaring till varför de inte blir erbjudna jobbet. 44 % menar också att de får för lite information om hur de står sig gentemot andra sökande.

”Arbetsgivarna måste lägga större fokus på processen”

Långsam rekrytering är en utmaning, enligt Pär Johansson, produktägare TNG Tech.
Pär Johansson, produktägare TNG Tech.

TNG Tech kartläggning visar tydligt att många arbetsgivare inom teknikområdet behöver förbättra sina rekryteringsprocesser. Inte minst för att klara sin kompetensförsörjning i och med teknikskiftet mot grön omställning och Industri 5.0.

– Arbetsgivare behöver jobba fokuserat med rekryteringsprocessen och verkligen ha den som sitt primära fokus. För det här är en utmaning för linjechefer idag när kompensbristen är ett faktum. Därför kan viktigt att ta in specialister som kan fokusera och jobba med det här som huvudverksamhet, konstaterar Pär Johansson, produktägare på TNG Tech.

Risker med en långsam rekrytering är annars att företag som är i behov av en viss kompetens tappar de bästa kandidaterna. I TNG Tech:s undersökning uppger till exempel var femte svarande (19 %) att de hunnit få andra erbjudanden under processens gång.

– Är man då en arbetsgivare i stort behov av ingenjörer så kan ett avhopp i slutändan betyda både förlorade intäkter men också tid, eftersom man kan få börja om från noll om man har otur. Därför är det viktigt att identifiera flaskhalsar och se över hur man kan jobba mer effektivt för en snabbare process, säger Pär.

6 tips för att undvika en långsam rekrytering

  • Se över processen. Granska er rekryteringsprocess och identifiera eventuella flaskhalsar. Är alla steg verkligen nödvändiga? Bestäm vilka personer som bör vara involverade och skapa en tydlig struktur att följa.
  • Detaljerad kravprofil. Lägg tid på att utarbeta en detaljerad kravprofil. En djupdykning i den kompetens som rollen kräver ger en fast grund genom hela rekryteringsprocessen och sparar tid längs vägen.
  • Testa kandidater tidigt. Använd arbetspsykologiska tester tidigt för att säkerställa att kandidaterna matchar rollens krav. Detta ger ett mer kvalificerat urval inför intervjufasen.
  • Vänta inte med intervjufasen. Många arbetsgivare genomför urvalsprocessen kontinuerligt, vilket kan snabba upp rekryteringscykeln.
  • Glöm inte att återkoppla. Håll era kandidater ”varma” genom att kontinuerligt ge dem en update om läget.
  • Agilitet och anpassningsförmåga. Var beredd att göra ändringar i processen baserat på de sökande. Det kan innebära kompromisser, men målet är att hitta den mest lämpliga kandidaten.
  • Anlita experter. Om ni står inför utmaningar eller tidspress, överväg att anlita externa rekryteringsspecialister för att säkerställa en framgångsrik process.
Rekrytera teknikkompetens via TNg Tech.

Behöver du hjälp att hitta rätt teknikkompetens?

Tveka inte att kontakta oss på TNG Tech! Vi är specialister inom fördomsfri rekrytering och interim och jobbar brett inom Engineering, Supply Chain Management och Production. Genom vår vetenskapliga och datadrivna process hjälper vi dig att snabbt hitta och attrahera rätt kompetens.

Rekrytera och hyr ingenjörer med TNG Tech

Rekommenderat för dig