TNG
Whistleblow och TNG

Whistleblowing – för att skapa förtroende

Vår Whistleblowing-tjänst

TNG strävar efter ett öppet företagsklimat och en hög affärsetik för att upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Vår visselblåsartjänst ger alla medarbetare möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande, alltså en handling som strider mot lagen eller våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår Uppförandekod, och som behöver rättas till.

I första hand uppmanar vi dig att ta kontakt med din kontaktperson, din närmsta chef eller TNG:s HR-chef. Vi erbjuder även en kanal för anonym rapportering som tillhandahålls av en extern part, WhistleB för att säkerställa din anonymitet.

Vi tillåter inga repressalier mot en visselblåsare som rapporterar i god tro.

Anmäl anonymt här
Whistleblow och TNG
TNG – din specialist på fördomsfri rekrytering och bemanning.

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning. Med 15 års utvecklingsarbete, löpande forskning och praktisk erfarenhet i ryggen rekryterar vi idag fördomsfritt och kompetensbaserat. Allt för att hitta de allra bästa kandidaterna till våra kunder.

Framgångsreceptet ligger i vår unika, fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ som opartiskt mäter kandidaters kompetens och förutspår framtida potential och arbetsprestation. Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från

  • Datadrivna opartiska kompetensurval.
  • Arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar.
  • Inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Du hittar oss på våra kontor i StockholmGöteborgMalmö och Örebro. Tack vare digitala lösningar och verktyg är vi dessutom geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela Sverige. Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

KONTAKTA TNG!