TNG
Industrimedarbetare som använder VR i framtidens industri - Industri 5.0. Ta reda på vilken kompetens som behövs och rekrytera morgondagens medarbetare med TNG Tech!

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Har du rätt kompetens för Industri 5.0?

”Mänskligt kapital kommer att bli ännu mer värdefullt”

Om dagens industri redan nu skriker efter mer teknisk kompetens, samtidigt som alla slåss om samma kandidater … Ja, hur blir det då i Industri 5.0, där människor ska samarbeta med artificiell intelligens nära, dagligen och effektivt? Följ med när vi på TNG Tech spanar på framtidens industri och vilken kompetens som allt fler behöver.

Trots att vi fortfarande är mitt i den fjärde eran av industriella revolutioner, blir Industri 5.0 allt mer påtaglig för varje dag. Inte minst i takt med framgångarna inom artificiell intelligens.

Men vad innebär detta för kompetensförsörjningen inom svensk industri? Vilka är framtidens viktigaste skills? Hur hittar man rätt medarbetare? Och hur annorlunda är Industri 5.0 mot Industri 4.0 – egentligen?

En avgörande förutsättning för Industri 5.0 är att tekniken ska tjäna människor snarare än att människor ständigt anpassar sig till teknik som ständigt utvecklas.

EU-kommissionen

Skillnader mellan Industri 4.0 och Industri 5.0

Europeiska kommissionen skriver i sin rapport Industry 5.0: Towards a resilient, people-centred and sustainable European industry att en av de viktigaste paradigmatiska övergångarna som kännetecknar Industri 5.0, och skiljer från Industri 4.0, är fokusförskjutningen från framsteg drivna av teknik till en människocentrerad produktion. Vilket innebär att narrativet kring industrimedarbetaren blir förändrad.

Kort sagt kommer mänskligt kapital att bli mer värdefullt. Där personal är inte ses som en kostnad, utan en investering för varje företag.

För även om det finns många likheter mellan dagens och framtidens industri, så är syftet och riktningen annorlunda. Till exempel har Industri 4.0 varit känt för digitalisering, automatiserade processer och en ökad användningen av intelligenta maskiner. Och även om dagens användning av AI och Internet of Things har lagt en grund för Industri 5.0, så kanske den inte är till direkt gagn för sina medarbetare och kunder.

Däremot har den bäddat för nästa steg. Ett arbete där samarbetet mellan människor och maskiner fördjupas – till människans fördel.

SAP skriver träffsäkert i sin artikel Industry 5.0: Adding the human edge to industry 4.0 att ”istället för att fråga vad en medarbetare kan göra med ny teknik, fråga vad Industri 5.0-tekniken kan göra för de anställda”.

Därtill har Industri 5.0 ett ännu större fokus på hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Liksom tålighet för yttre påverkan.

Läs även: Tillverkningsindustrin hotad av akut kompetensbrist

4 kännetecken för Industri 5.0

 • Hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser, med ett särskilt stark fokus på minskad miljöpåverkan, inklusive minskad energiförbrukning, växthusutsläpp och avfall. Samt att undvika utarmning och försämring av naturresurser. Något som förväntas skapa många gröna jobb.
 • Internet of Things och Big Data. När maskinerna kan kommunicera med varandra och utbyta data i realtid kan de inte bara identifiera onödiga hinder i produktionskedjan. De kan också bli mer effektiva och justera sin egen energianvändning.
 • Samarbete mellan människa och maskin. Dels ett fokus på att bibehålla och utveckla mänsklig kompetens där människor blir erbjudna stimulerande utmaningar. Dels möjligheten att kombinera avancerad teknologi med mänskliga färdigheter och kreativitet.
 • Ökad motståndskraft. Tack vare transport- och leveransproblem under pandemin har många industriella sårbarheter blivit blottade och igentäppta. Med ny teknik som datainsamling, automatiserad riskanalys och förbättrad säkerhet kan framtidens industri dessutom bli ännu mer robust mot oväntade hot.

Kommer bredda kompetensen i industrin

Experter menar att synsättet som Industri 5.0 har på mänsklig potential även öppnar upp för en mycket mer diversifierad arbetsstyrka. Där människor som tidigare ansetts vara för fysiskt svaga eller kompetensmässigt begränsade inte har varit välkomna inom industrin.

Till exempel kan AI-baserad teknik, med verktyg för VR och AR, komma att vägleda juniora medarbetare att utföra mer specialiserade uppgifter. Uppgifter som tidigare har krävt specifik expertis och utbildning. Samtidigt kan en operatör bli superstark med ett exoskelett. Eller smartare och effektivare i sina beslut med en samarbetsrobot, så kallad cobot, vid sin sida.

Dessutom spår många att möjligheterna i framtidens industri kommer göra arbetsplatserna säkrare. Med AI och smarta sensorer som varnar för faror och stoppar vid hinder. Eller innovativa redskap som skyddar våra kroppar från den tyngsta belastningen. Samtidigt som tekniken lämnar plats för mer stimulerande uppgifter, samt kommer göra många av dagens lite krångligare arbetsuppgifter mer intuitiva och användarvänliga.


Viktigt med utbildning i AI

Och visst är det fantastiskt med alla möjligheter som tekniken skapar. Men för att kunna stärka upp mänsklig kompetens med AI och annan smart teknik behöver vi också ställa nya krav på industriarbetarna, så att de hänger med i utvecklingen.

Därför betonar EU-kommissionen vikten av att dagens medarbetare får en grundläggande förståelse för hur AI fungerar och kan fungera inom industrin. Att var och en känner till de potentiella fördelarna och begränsningarna med tekniken. Med det sagt så kommer digital kompetens inte vara den enda viktiga komponenten för människorna i framtidens fabriker.

World Manufacturing Forum har i sin rapport Skills for the Future of Manufacturing identifierat tio skills som människor behöver för att kunna arbeta i framtidens tillverkning. Överraskande nog hänvisar bara ett fåtal av dem till digitala kompetenser, medan resten handlar om mjuka färdigheter, även kallat soft skills.

10 viktiga skills för framtidens tillverkning

 1. Digital kompetens som i att interagera med, förstå, möjliggöra och till och med utveckla nya digitala tillverkningssystem, teknologier, applikationer och verktyg.
 2. Förmåga att använda och designa nya lösningar för AI och dataanalys, samt kritiskt tolka dess resultat.
 3. Kreativ problemlösning, särskilt kopplat till stora mängder data och vad som är tekniskt möjlighet i smarta tillverkningssystem.
 4. Ett starkt entreprenöriellt tänk med proaktivitet och förmåga att tänka utanför boxen.
 5. Förmåga att arbeta fysiskt och psykiskt säkert och effektivt med ny teknik.
 6. Interkulturellt, inkluderande och mångfaldsorienterat tänkesätt för att möta nya utmaningar med en mer mångsidig arbetskraft.
 7. Cybersäkerhet, integritet, dataskydd och informationsuppmärksamhet.
 8. Förmåga att hantera en ökad komplexitet av nya krav och parallella uppgifter.
 9. Förmåga att kommunicera med människor, IT och AI-system genom olika plattformar och teknologier.
 10. Öppenhet mot ständig förändring och en transformationsförmåga som ständigt ifrågasätter status quo och initierar kunskapsöverföring mellan olika områden.

Källa: World Manufacturing Forum / Skills for the Future of Manufacturing

Konsten att mäta kompetens

Att undersöka ifall någon har erfarenhet av att jobba med AI är relativt lätt att göra i en rekrytering. Men att identifiera de sökande som har hög kommunikationsförmåga, är öppna för förändring och har kapacitet att tänka utanför boxen tycker många chefer är betydligt svårare. Även om det är exakt detta som behövs i Industri 5.0.

Därför har vi på TNG Tech specialiserat oss på datadriven och vetenskaplig teknik- och ingenjörsrekrytering där vi metodiskt mäter och kvalitetssäkrar kandidaternas kompetens och potential att göra ett riktigt bra jobb. Nu och i framtiden.

Tillsammans hjälper vi er identifiera vilka skills som är avgörande i respektive roll, för att sedan screena alla sökande med objektiva och rättvisa kompetensmätningar. Förutom att detta ger er mer träffsäkra rekryteringar, ökar det chansen att vi når ut till och hittar ingenjörer och tekniker utanför det vanliga nätverket och som andra arbetsgivare missar. Något som breddar er talangpool. Och bidrar till långsiktig innovation och lönsamhet.

Vill du också upptäcka fördelarna med att rekrytera och hyra in konsulter med TNG Tech som kompetenspartner? Varmt välkommen att kontakta oss idag!

Rekrytera med TNG Tech

Rekommenderat för dig