TNG
Rekrytera för framtidens elektrifiering med TNG Tech!

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Ny Tech-rapport: Kompetensbrist hotar den gröna och digitala omställningen

Rekrytera för framtidens elektrifiering

Söker du ingenjörer med kompetens i systemvetenskap, elektroteknik och maskinteknik? Du är inte ensam. Fler än 8 av 10 svenska teknikföretag har brist på kompetens och efterfrågan ökar, inte minst av specialiserade ingenjörer. Det visar Teknikföretagens senaste kompetensundersökning. Här presenterar vi på TNG Tech viktiga insikter från rapporten och tips på hur du kan lösa rekryteringsbehovet.

I omställningen mot en mer hållbar industri och produktion ligger Sverige i toppen. Klimatavtryck från vår tillverkning är lägre än många andra länders. Dessutom finns många av de innovationer och nya tekniker som möjliggör klimatvänliga och hållbara lösningar här.

Hur länge till kan Sverige leda utvecklingen?

Rapporten Teknikföretagens kompetensundersökning 2022: Kompetensförsörjning för den gröna och digitala omställningen - här sammanfattad av TNG Tech

Samtidigt har kompetensförsörjning länge varit det största tillväxthindret för svenska företag. Enligt Teknikföretagens kompetensundersökning 2022: Kompetensförsörjning för den gröna och digitala omställningen menar nästan 60 % av medlemmarna att kompetensbristen lett till att de inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat. Drygt hälften har dessutom inte kunnat expandera verksamheten som planerat. Med andra ord blir kompetensbristen och utmaningarna inom rekrytering en bromskloss för tillväxt.

Parallellt driver trender som automatisering, elektrifiering, digitalisering, hållbarhet och cirkularitet på kompetensbehovet – med grön omställning och smart produktion i spetsen. Självklart behöver Sverige ligga långt fram i utvecklingen och säkerställa att avgörande kompetens också finns tillgänglig. Inte minst inom viktiga branscher som energiförsörjning, försvar och tillverkning.

Läs även: Rätt kompetens avgörande för smart underhåll

Tio kompetensområden där efterfrågan förväntas öka av ingenjörer

 1. Elektrifiering
 2. Mjukvaruutveckling
 3. Programmering
 4. Ledarskap
 5. Hållbar produktion
 6. Systemdesign
 7. Big Data-dataanalys
 8. Nya material
 9. Cybersäkerhet
 10. Internet of Things

Elektrifiering spär på kompetensbristen

Tillsammans med digitaliseringen är elektrifieringen det största kompetensskiftet på länge. Det är inte bara fordonsindustri och dess underleverantörer som påverkas. Nästan alla typer av maskiner och produkter, för både industri och vardag såsom gräsklippare och motorsågar, ska elektrifieras.

Därför påverkar elektrifiering hela kompetenskedjan. Från behovet av forskare och ingenjörer, till personal för underhåll av dessa nya produkter och lösningar. Konstruktionen påverkas, monteringen blir annorlunda – och det behövs expertis inom elsäkerhet.

Bild: Teknikföretagens kompetensundersökning 2022

Stort behov av reskilling

Men utvecklingen inom teknik går fort och många ingenjörer, liksom yrkesarbetare, behöver såväl upskilling som reskilling för att möta framtidens behov. Teknikföretagens medlemmar uppskattar gemensamt att nästan en av fyra medarbetare i verksamheten behöver kompetenshöjande insatser de kommande tre åren. Och då är enstaka kursdagar och kortare upplärning borträknat.

Utöver detta ligger mycket fokus på nyrekrytering av såväl nyexaminerade som erfarna ingenjörer.

Läs även: Teknikföretag ser re-skilling och soft skills som nya sätt att lösa kompetensbristen

Rekrytera och hyr kvalitetssäkrade inköpare, ingenjörer och tekniker vetenskapligt med TNG Tech

5 tips från TNG Tech: så rekryterar du trots kompetensbrist

 • Utmana kompetenskravet. För att få ett jobb gjort här och nu är tidigare erfarenhet helt avgörande. Men forskning visar att effekten av lång erfarenhet snabbt klingar av och på en sexmånadersperiod har nästan alltid den som är oerfaren, men som har rätt motivation, personlighet och grundkunskaper, kommit i kapp.
 • Rekrytera på potential och soft skills. Potential har inget med ålder att göra. Snarare handlar det om att rekrytera personer med rätt soft skills, det vill säga kompetenser som handlar om på vilket sätt du genomför arbetsuppgifterna, vad som driver dig och hur du är som person. Kompetenser som är lika avgörande imorgon som idag.
 • Se över platsannonserna. Dagens talanger ställer krav på allt ifrån fördomsfria platsannonser, diversity branding och bra strategier för alla typer av rekryteringskampanjer. Tydliggör ditt anställningserbjudande och satsa på en fräsch och lättläst design.
 • Avsätt tid och resurser för rekrytering. Att searcha 15 minuter på lunchen eller att lägga ut en platsannons och vänta på ansökningar räcker inte idag. Du behöver vara aktiv, hålla potentiella kandidater varma och underrättade, liksom ha system och ett mindset som hjälper dig fokusera på vad du verkligen behöver.
 • Ta hjälp utifrån. För att lyckas med teknik- och ingenjörsrekrytering behöver vi tänka om och utmana den traditionella rekryteringsprocessen. Annars slåss du bara om samma kandidater som alla andra – och tappar fart! Genom att anlita ett rekryteringsföretag blir din rekrytering både prioriterad och kravprofil utmanad – allt för att lösa kompetensbristen här och nu.

TNG Tech löser vi utmanande ingenjörsrekryteringar dagligen. Oavsett om du behöver rekrytera eller behöver en flexibel interimslösning så ser vi till att hitta ett upplägg som passar just din verksamhet! Tack vare vår grund i fakta, vetenskap och mätbara processer hjälper vi dig hitta nya talanger och kvalificerade medarbetare som andra missar. Samtidigt som du får tid över till annat viktigt.

Rekrytera med TNG Tech

Rekommenderat för dig