TNG
Upptäck nycklarna till skills-first-rekrytering med oss på TNG - vi hjälper dig rekrytera fördomsfritt på kandidatens färdigheter

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Ny rapport: Putting Skills First

Upptäck nycklarna till skills-first-rekrytering

Egentligen är det ganska enkelt. Verksamheter som rekryterar med ett skills-first-perspektiv minskar sin kompetensbrist och hittar talanger som andra missar. Därför är det inte bara spännande utan även nyttigt att ta del av rapporten Putting Skills First: A Framework to Action från World Economic Forum. Här är en kort sammanfattning från oss på TNG!

Rapporten Putting Skills First: A Framework to Action syftar till tre saker:

  1. Lyfta fram vinsterna som en ”skills-first-approach” ger arbetsgivare och hur många fler talanger som blir tillgängliga för en ny anställning.
  2. Ge ett ramverk med konkreta åtgärder för alla som vill komma igång.
  3. Bjuda på innovativa exempel på verksamheter som redan kommit igång med och använder sig av skills-metoden idag.

Men innan vi på TNG berättar om rapportens highlights, låt oss börja med att definiera vad skills-first egentligen är.

Vad är skills-first?

Kort och gott fokuserar skills-first på att identifiera om en kandidat har rätt färdigheter och kompetens för ett jobb snarare än vilken utbildning, jobbhistorik och tidigare jobbtitlar personen har. Något som gör det lättare att lyckas med sin rekrytering, successionsplanering och strategiska talangförsörjning samtidigt som verksamheten verkligen får den kompetens den behöver för varje position.

Dessutom gör det arbetsmarknaden mer hållbar. Eftersom människor som har rätt skills kan få arbete, trots att de kan sakna formella kvalifikationer som arbetsgivaren annars hade satt upp som kriterium. Faktum är att Putting Skills First-rapportens data från 18 olika länder tyder på att vi skulle kunna inkludera 100 miljoner fler människor i våra globala talangpooler än vad vi gör idag, bara genom att slå på ett skills-first-mindset.

Läs även: Skippa utbildningskrav och satsa på learnability

Kräver nytt arbetssätt

Bild: Putting Skills First / World Economic Forum

Men hur fantastiska möjligheter skills-first-perspektivet än bjuder på så upplever många organisationer att det inte är så enkelt. Särskilt inte när man satt examen som skallkrav på i princip varenda tjänst och är van att sålla på formella kvalifikationer, snarare än att mäta specifika färdigheter.

Med andra ord kräver arbetssättet ett engagemang och en omställning som inte enbart kan landa hos HR. Varenda beslutsfattare, chef och ledare behöver vara involverade och arbeta tillsammans för att bygga en kultur där bedömning av färdigheter trumfar gamla bedömningsmetoder. Samt implementera nya tillvägagångssätt, processer och rutiner för rekrytering och talent management.

Samtidigt har de flesta verksamheter inte råd att låta bli. Kompetensbristen, även kallat talent crunch, är ett reellt problem för många verksamheter och mycket talar för att den dessutom blir ett allt större huvudbry – såvida man inte ställer om och satsar på alternativa rekryteringsmetoder. Som skills-first och skills-based rekrytering.

Så hur ska du komma igång?

Ramverk för att komma igång

För att hjälpa arbetsgivare komma igång med skills-first i praktiken har World Economic Forum tagit fram ett ramverk indelat i två delar; viktiga möjliggörare och avgörande aktiviteter.

Avgörande aktiviteter

  • Identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov, vilket kompetensgap som uppstår samt mappa vilka arbetsuppgifter som kräver olika färdigheter.
  • Förtydliga vilka färdigheter som ni behöver inom varje jobbeskrivning. Erkänn och nyttja sedan innovativa urvalsmetoder för bedömning av dessa färdigheter.
  • Utveckla och genomför utbildning i färdighetsbaserade bedömningar tillsammans med relevanta utbildare, branschkollegor och samhällsinsatser.
  • Uppmuntra medarbetarna till livslångt lärande och ta fram utbildningsinsatser som fokuserar på långsiktiga färdigheter.
  • Skapa färdighetsbaserade vägar för omplacering och karriärutveckling.

Viktiga möjliggörare

  • Omfamna en skills-first-kultur med rätt mindset och stöttande policys.
  • Utveckla en gemensamt terminologi för vad skills är och vilka färdigheter som faktiskt gör medarbetare effektiva. Liksom en definition av respektive färdighet innebär i praktiken.


Ta hjälp på vägen

Känns det knepigt med skills-first? Svårt att komma igång? Ingen fara. Vi hjälper dig gärna!

På TNG är vi specialister på fördomsfri rekrytering och konsultuthyrning – vilket innebär att vi dagligen ser förbi det uppenbara såsom utbildning och jobbtitlar till förmån för att mäta kandidaternas faktiska färdigheter, potential och kompetens. Det leder inte bara till färre felrekryteringar utan också till att vi hittar toppkandidater som andra missar.

Varmt välkommen att hitta nästa medarbetare eller chef med oss!

Kontakta mig idag

Rekommenderat för dig