TNG
Skills-based rekrytering – lösningen på kompetensbristen? Lär dig mer om skills-first-trenden och hur du själv kan lyckas.

Lästid: 5 minuter

Senast redigerad:

Trend: Skills-based rekrytering tar fart 

Talent crunch goes Skills-first 

Letar du efter den perfekta kandidaten? Vad sägs om att istället lösa kompetensbristen och på köpet få en större talangpool, enklare successionsplanering och snabbare rekrytering? Med skills-based hiring ser det faktiskt ut att vara möjligt. Lär dig mer om skills-first-trenden och hur du själv kan lyckas.

Kompetensbristen, eller talent crunch som det ofta omnämns internationellt, fortsätter att öka världen över. 

Tyvärr är det ingen tillfällig trend. Utan snarare ett symptom på en ekonomisk era där företagsledare brottas med lönespiraler, inflationstakt, lågkonjunktur, hybridarbete och den snabba tekniska utvecklingen med AI. Liksom elektrifiering och anpassning till nya regelverk och hållbarhet.

Något som helt klart hämmar den ekonomiska utvecklingen

En av nio trender från Unbiased Day 2024
Trenden är en del av TNG och Ada Digitals populära trendspaning på temat ”Coexistence” från Unbiased Day 2024 – ett trend- och rekryteringsevent för chefer, företagsledare och HR.

Se alla trender

Ohållbar kompetensbrist öppnar för nya lösningar 

Kompetensbrist - ett hinder för transformation i flera branscher, enligt World Economic Forums Future Job Report.

Enligt en undersökning med företagsledare från McKinsey Global Institute uppger 87 % att dagens kompetensbrist påverkar produktivitet och konkurrenskraft på både företags- och nationell nivå. I en annan global undersökning, PwC:s årliga VD-undersökning, uppgav 52 % att brist på arbetskraft och kompetens kommer ha en betydlig påverkan på lönsamheten under de kommande 10 åren.

Samtidigt menar World Economic Forum och deras Future Job Report att den rådande kompetensbristen stoppar upp och förhindrar transformation i flera branscher. Bara i Sverige saknas 70 000 personer inom tech-sektorn, många av dem ingenjörer. Enligt Stockholms Handelskammare kommer kompetensbristen att leda till 34 miljarder kronor i utebliven ekonomisk tillväxt – varje år.

Ekvationen är ohållbar och experterna menar att det krävs ett paradigmskifte inom talangförsörjning. Ett skifte som betyder att vi behöver förändra hur vi ser på arbete och hur vi rekryterar. Notera också att detta i högsta grad är en affärsfråga – inte något som enbart HR ska driva.

Med andra ord är det dags att säga hej till skills-ekonomin och skills-based hiring.  

Bara i Sverige saknas 70 000 personer inom tech-sektorn, många av dem ingenjörer.


Fokus på ”learnability”

Experter säger att skills-based hiring faktiskt är den bästa vägen framåt för att kunna lösa den globala kompetensbristen. Men även den blixtsnabba omställning som generativ AI nu skapar på arbetsmarknaden.

Traditionellt har arbetsgivare ställt höga rekryteringskrav och sökt efter den ”perfekta” kandidaten, ofta någon med långa meritlistor. Men synsättet är begränsande och i vissa fall också exkluderande. Dessutom finns det ingen dokumenterad koppling mellan längst erfarenhet och hög arbetsprestation.

En studie från Harvard Business Review visar att de mest framgångsrika verksamheterna idag är de som sätter potential och ”learnability” i fokus när de rekryterar. Och just learnability är epicentrum för skills-baserad rekrytering.

Här handlar det om att hitta kandidater med färdigheter som gör att de både presterar idag och kan ställa om redan imorgon, om det behövs på arbetsplatsen. Eftersom kunskap kommer och går.

Skillnaden på skills-based hiring och traditionell rekrytering.


Färdigheter gör människor framgångsrika 

Fördelarna med skills-based hiring är många. Särskilt inom tjänstemannayrken såsom ingenjörer, IT-personal, handläggare, marknadsförare och ekonomer.

Framför allt öppnar skills-based hiring upp för en bredare talangpool, mångfald på arbetsplatsen och snabbare rekryteringar. Organisationer som ser skills som en affärsmöjlighet hittar nämligen dold talang och kan få rätt personal på plats mer effektivt, samtidigt som de öka innovationstakten och lönsamheten.

Fokuset på färdigheter leder också till mer träffsäker successionsplanering. Särskilt för de organisationer som tar skills-first ett snäpp längre och påbörjar ett aktivt arbete med intern talentspotting och en skills-baserad transformation. I Sverige är ICA ledande inom området.

Läs även: Möt Frida Monsén från ICA-gruppen på Unbiased Day  

Till skillnad från kunskap, möjliggör färdigheter att en person snabbt kan adaptera och lära sig nya metoder och aktuell kunskap. Kort sagt är det färdigheter som gör människor framgångsrika i arbetet.

Exempel på de färdigheter som kommer vara mest efterfrågade framåt. Källa: World Economic Forum
Exempel på de färdigheter som kommer vara mest efterfrågade framåt.


Fem gånger bättre med skills-first 

Data från Forrester bekräftar att rekrytering med ett skills-first-perspektiv är fem gånger bättre på att förutsäga en individs framtida arbetsprestation jämfört med rekrytering baserat på utbildningsbakgrund. Och 2,5 gånger mer prediktivt än rekrytering baserat på arbetslivserfarenhet.

Rekrytering med ett skills-first-perspektiv är 5 gånger bättre på att förutsäga en individs framtida arbetsprestation jämfört med rekrytering baserat på utbildningsbakgrund. Källa: Forrester

Även research från LinkedIn kan verifiera att arbetsgivare som aktivt satsar på färdigheter i sin rekryteringsstrategi lyckas bättre i 60 % av fallen. Dessutom stannar dessa anställda, som blivit matchade via sina färdigheter, också längre på arbetsplatsen.

Som om detta inte vore nog med argument säger Deloitte, som har analyserat resultatet från de organisationer som idag arbetar aktivt med skills, att en skills-first-kultur skapar bättre affärsresultat i 63 % av fallen inom elva olika nyckelområden.

Skills-first-kultur skapar bättre affärsresultat. Källa: Deloitte

Handlar om att kunna mäta och bedöma färdigheter

Men vad är då skills-based hiring, skills-first hiring eller ”färdighetsbaserad” rekrytering?

Främst handlar det om rekrytering som premierar färdigheter framför meriter. Att processen avser att mäta färdigheterna, och bedöma dem. Först då går det att veta vad en kandidat har kapacitet till att kan prestera nu och framöver.

Men det handlar också om att utmana status quo. Att se bortom jobbtitlar, utbildningsbakgrund och lärosäte, liksom namnet på tidigare arbetsgivare. Och att våga ta bort slentrianmässiga krav på utbildning till förmån för objektiva beslut baserat på mätbar data och fakta.

Motreaktion på skenande ”examensinflation” 

För två decennier sedan började allt fler arbetsgivare lägga till krav på högre examen i sina jobbannonser. Nu blev universitetsexamen ett krav även på jobb där det egentligen inte behövdes. Något som fått snacket om en ”examensinflation” på spinn.

Samma tendenser kan även ses i instegsjobb i Sverige, där kravet på slutbetyg från gymnasiet vuxit. Vilket idag stänger ute nästan 30 % av unga vuxna på den svenska arbetsmarknaden.

Faktum är att av alla populära urvalskriterier idag är utbildning en av de som påverkar rekryteringsbesluten mest, utan att vetenskapen har kunnat koppla bedömning av utbildning till framtida arbetsprestation.

Enligt Greenhouse uppger 7 av 10 att de påverkas av kandidatens utbildningsbakgrund. Var femte person medger att de endast anställer från de mest prestigefulla universiteten, och över hälften medgav att de gärna anställer någon med samma utbildningsbakgrund som sig själv.

Självklart smalnar detta av talangpoolen väsentligt. Därtill innebär det att rekryteringar tar längre tid än nödvändigt och att organisationer ser mer inåt istället för att ta del av olika bredare perspektiv och affärsmöjligheter.

7 av 10 påverkas av kandidatens utbildningsbakgrund.

Greenhouse
"Spränga papperstaket" - en trend från USA som handlar om att organisationer släppt kravet på universitetsexamen.


Ger bredare talangpool 

Nu skiftar trenden åt andra hållet. Antalet jobbannonser på LinkedIn som inte kräver en fyraårig examen har ökat från 15 % till 20 %, en ökning med hela 33 %. 

IT-talang som främjar mångfald och jämställdhet - Diversity4Tech

Lösningen finns i att utmana sig själv som chef. Att våga träffa och anställa en kandidat som inte har en klassisk universitetsutbildning, men visar kapacitet att prestera lika bra. Ett exempel kan vara att se bortom traditionella examenskrav vid anställning och även värdera YH-utbildningar, kurser och så kallade microlearnings. Här ser vi en tydlig trend från USA, där man pratar om att spränga papperstaket (The paper ceiling), vilket innebär att organisationer släppt kravet på universitetsexamen.

Ett annat sätt att bredda talangpoolen är att satsa på en kandidat som har rätt färdigheter men kommer från en annan bransch. Ett riktigt bra exempel på det är talangprogrammet Diversity4Tech.  

Med ett nytt arbetssätt kommer också en bredare mångfald köpet, vilket går hand i hand med EU:s nya regelverk kring social responsibility. Skills-based hiring möjliggör nämligen att sökande från utsatta socioekonomiska grupper och kandidater från andra bakgrunder också blir inkluderade i den breda talangpoolen. Dessutom ser de som arbetar mer färdighetsbaserat inom teknik och IT att antalet kvinnliga sökande ökar, eftersom kravbilden är tydligare och mer uppnåbar.  

Många arbetsgivare har svårigheter att mäta egenskaper och färdigheter.


Anlita skills-first-expert 

Trots vinningarna med skills-based hiring är det många arbetsgivare som upplever svårigheter med att mäta egenskaper och färdigheter. Mycket på grund av ovana – eller gamla rekryteringssystem. Det är också en av anledningarna till att det är populärt att lägga ut sin rekrytering externt, till ett rekryteringsföretag som både har rätt mindset och teknik för att lyckas.

För oss på TNG, som är specialiserade på fördomsfri och datadriven rekrytering samt konsultuthyrning, är skills-first-tänket ett naturligt steg. Vi ser det som fördomsfri kompetensbaserad rekrytering 3.0 helt enkelt. Med andra ord lägger vi ett stort fokus på kandidaternas förmågor och förutsättningar att lära sig löpande. Något vi exempelvis kan mäta via psykometriska rekryteringstester, kodutmaningar och problemlösningsövningar.

Vill du också rekrytera eller hyra in en konsult med ett skills-first-perspektiv? Och hitta kompetens som klarar arbetsmarknadens omställning? Gör som som hundratals andra företag och anlita oss TNG. Vi ser fram emot att höra av dig! 

Kontakta TNG

Datadrivet och fördomsfritt. För att det ger resultat.

Fördomsfritt och datadrivet. För att det ger resultat.

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi erbjuder rekryterings- och konsultlösningar inom alla tjänstemannaområden, i hela Sverige. Vidare specialiserar vi oss där vi ser ökade krav på grund av kompetensbristen, till exempel på teknik- och chefsrekrytering.

Genom vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ kan vi strukturerat mäta kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Resultatet? Bättre matchningar, färre felrekryteringar, faktabaserade och datadrivna beslutsunderlag, fler diversifierade kandidater och konsulter, samt ett starkare employer brand för dig som kund och en mer rättvis rekryteringsupplevelse för jobbsökare.

Så hjälper vi dig hitta rätt kompetens

Rekommenderat för dig