TNG
Work-life Blend – nästa steg för hybridarbetet.

Lästid: 6 minuter

Senast redigerad:

Trend: Work-life Blend – omtag för hybridarbetet

Dags för “reset” av arbetslivets villkor!

Jobsharing, instagrammable offices och 4-dagarsveckor. Är det en ny era vi ser? Efter åratal av det stora arbetsmarknadsexperimentet, även kallat distans- och hybridarbete, pratar experterna nu om ett ”work relationship reset” eller en re-balance av arbetsmarknaden. Kort sagt har det klassiska slagordet work-life balance blivit ersatt av det mycket modernare work-life blend. Så vilka går vinnande ur striden?

Dagens arbetsliv är fullmatat med viljornas kamp. Där frågan om hemarbetets varande kanske ännu är den hetaste potatisen. För åsikterna om hybridarbete är lika många och differentierade som lösningarna. Liksom källorna och rapporterna. Och risken är stor att man låter sig styras av de gängse uppfattningar som virvlar runt i sin egen filterbubbla.

Som företagsledare och ledningsgrupp gäller det därför att se upp och källgranska ordentligt innan man fattar beslut, då villkoren kan påverka allt från medarbetares engagemang. Till produktivitet, kompetensförsörjning och innovationstakt.

På trend- och rekryteringseventet Unbiased Day presenterar TNG och Ada Digital de hetaste trenderna på arbetsmarknaden. Och hur de påverkar organisationer just nu.En av nio trender från Unbiased Day 2024
Trenden är en del av TNG och Ada Digitals populära trendspaning på temat ”Coexistence” från Unbiased Day 2024 – ett trend- och rekryteringsevent för chefer, företagsledare och HR.

Se alla trender

Så låt oss ta en titt på den flora av åsikter och lösningar som trendar mest just nu. Med andra ord – välkommen till ”the never normal”!

Hybridarbete och remote work – ett ämne som väcker debatt över hela världen.
Hybridarbete och remote work – ett ämne som väcker debatt över hela världen.

The great resistance

Idag har de flesta arbetsgivare landat i att erbjuda sina tjänstemän någon form av hybridarbete, där man blandar kontorsdagar med hemarbete. Enligt ny research från Gallup har 8 av 10 personalchefer från Fortune 500-företag inte heller några planer på att minska sin flexibilitet under det kommande året. Något som också speglar de anställdas förväntningar: hela 9 av 10 medarbetare som kan arbeta på distans föredrar hybrida arbetsmodeller.

Enligt en undersökning från Gallup föredrar de flesta medarbetare, som har möjlighet, att ha möjlighet till distansarbete.


Men på många arbetsplatser råder det fortfarande en stark dragkamp, inte minst mellan chefer och medarbetare. En kamp som gett upphov till uttrycket The great resistance, då många arbetstagare helt enkelt vägrar att gå tillbaka till kontoren.

Ändå är experterna rörande överens om att det vi ser och befinner oss i just nu är ett enda stort arbetsmarknadsexperiment. För ingen vet hur distans- och hybridarbetet kommer påverka människor och arbetslivet på sikt.

Redan nu visar ett flertal studier att bland annat företagskulturen har blivit drabbad.

Ny kultur: att slå tillbaka mot fuskare

Länge har den fysiska arbetsplatsen, och ett gemensamt kontor som mötesplats, varit den givna vägen för att bygga en bra företagskultur. Så när pandemin försvagade möjligheterna att träffas, blev även företagskulturen svagare.

I en medlemsundersökning från Akavia svarade hela 44 procent att distansarbete haft en negativ påverkan på känslan av gemenskap på arbetsplatsen. Något som fått vissa företag att sätta hårt mot hårt.

Intrenet Brands, där deras VD gick ut med en film, är ett exempel på detta. Tyvärr slutade det inte så bra. Istället blev filmen ett viralt skräckexempel och företaget fick gå ut med en dementi.

Andra företag, som Meta och EY, har slagit tillbaka mot ”fuskare” genom att gå tillbaka till något som kan liknas vid en stämpelklocka, där de loggar när anställda kommer in på sina kontorsdagar och hur länge de stannar. Amazon kastar i sin tur ut hot om att personal som inte kommer till kontoret inte kommer att kunna få en befordran. Och IBM ställer krav på att företagets chefer i USA dels måste bo inom 80 kilometers avstånd från kontoret, dels stämpla in på arbetsplatsen minst tre dagar per vecka. Om de inte lyder uppmaningen senast i augusti i år kommer de att få sparken.

Arbetsgivare måste göra det mödan värt för att medarbetarna ska ta sig in till kontoren.

”Earning the commute”

Men det finns också många arbetsgivare som varit smidigare. Och lockar med annat. Vad sägs till exempel om engagerade aktiviteter och ny, schysst kontorsinredning? New York Times uppmärksammade den senare trenden och vips var begreppet ”instagrammable office” myntat.

Kan "instagramvänliga" kontor locka fler anställda tilllbaka till kontoret?


Andra lockar tillbaka genom att prata om work-life blend eller work-life harmony istället för work life balance, som anses föråldrat då balans är svårt att uppnå.

Konceptet ”Earning the commute” har också blivit populärt. Här handlar det om att arbetsgivare måste göra det mödan värt för att medarbetarna ska ta sig in till kontoren. Även Linkedins medgrundare Allen Blue stämmer in i kören och hävdar att företagsledare bör betrakta kontoret i full konkurrens med hemarbetsplatsen. Därmed bör man också göra mer för att varje pendling ska vara ”värdefull”. För att lyckas utvecklar många egna workplace value propositions.

Microsoft valde att spinna på ”Moments that matter” och lyfter upp det arbete som är mest meningsfullt att göra på plats. Det kan vara uppstart av ett nytt projekt eller onboarding – något som det visade sig att även medarbetarna uppskattade.

"Earning the commute" har blivit ett populärt koncept bland arbetsgivare för att locka fler anställda tillbaka till kontoret.


The great negotiation

Möjligheten att påverka var man jobbar har helt klart blivit viktigare. Trenduttrycket ”the great negotiation” beskriver just denna förhandling som pågår i detta nu mellan företagsledningar och medarbetare världen över.

Och mest nöjda blir personalen när teamet själv får avgöra vilka dagar man ska vara på plats, efter att ledningen tagit beslut om hur hybridarbetet ska fördelas. För utan möjlighet till flexibel arbetsplats väljer allt fler medarbetare att sluta eller söka sig till andra arbetsgivare.

Detta bekräftas i en ny rapport från Ada Digital, som visar att kravet på remote- eller hybridarbete vid ett jobbbyte ökar bland digitala specialister och chefer. Från 56 % 2022, till 64 % i årets undersökning.

Mest nöjda blir personalen när teamet själv får avgöra vilka dagar man ska vara på plats. Källa: Gallup


Risk att distansarbete hämmar innovation

En annan viktig fråga från arbetsgivarens håll har varit om hybridarbetet påverkar produktions- och innovationstakten. Många studier har därefter kunnat påvisa att produktiviteten har ökat. Men hur är det med kvalitén?

Sådär, menar en ny metastudie av tidningen Nature, som tittat 50 år tillbaka i tiden och analyserat resultatet från forskare som samarbetat över långa avstånd.

Enligt rapporten blir innovationsprocessen hämmad av distansarbete, då samarbete och spontan kreativitet i sig blivit lidande. Istället såg man att ett nära samarbete på samma plats ledde till fler genombrott i forskningen. Kort sagt var team i samma stad 22 % mer benägna att producera innovativa patent och 27 % mer benägna att producera nya insikter i vetenskapliga artiklar, jämfört med forskningsteam på distans.

En metastudie av tidningen Nature visar att forskarteam som arbetar i samma stan är 22 % mer benägna att ta fram innovativa patent.


Närhetsbias ger hybridarbete jämställdhetsproblem

Nästa stora fråga för work-life blend-trenden är den om jämställdhet. Är hybrid- och distansarbete en kvinnofälla?

Ja, det tycker i alla fall Lotta Stern, som är VD på Ratio och professor i sociologi på Stockholms universitet.Och kallar hybridarbete för en kvinnofälla. Anledningen är att fler kvinnor föredrar att arbeta hemma för att få livspusslet att gå ihop. Förutom att kvinnan knyts till hemmet ”på nytt”, kan kvinnors hybridarbete leda till att de missar de utvecklingsmöjligheter som män får när de är på plats och syns.

Det handlar helt enkelt om närhetsbias, även kallat proximity bias. Vilket kort och gott innebär att de som är på plats får fördelar.

Idén om närhetsbias bekräftas också av BetterUp Research & Insights, som analyserade 50 000 medarbetarundersökningar för att se om närvaro på arbetsplatsen påverkade chefers bedömningar. Och det gjorde det.

Faktum är att chefer konsekvent bedömde medarbetare på plats som bättre, än distans- och hybridarbetande som jobbade på annan plats. Oavsett faktisk prestation.

Men som alltid finns det en motpol. Ekonomipristagaren Claudia Goldin, som forskat om kvinnors roll på arbetsmarknaden de senaste 200 åren, anser att hybridarbete är fördelaktigt ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom det möjliggör att fler kan konkurrera om ”de giriga jobben”. Det vill säga jobb med prestige och höga löner, men som också kräver mer av arbetstagaren, där exempelvis affärsresor och övernattningar traditionellt har ingått.

Tack vare pandemin blev digitala möten den nya normen, vilket har möjliggjort att även kvinnor med familjeliv och privata åtaganden kan söka och få dessa jobb.

Allt fler testa 4-dagarsvecka. Med goda resultat.


4-dagarsvecka utmanar

Parallellt med hybridarbetet har den flexibla 4-dagarsveckan seglat upp som en snackis globalt.

Mest känt är kanske studien som organisationen Four Day Week Global och tankesmedjan Autonomy gjorde i Storbritannien, där 60 företag införde en 4-dagarsvecka under ett halvår. Efteråt uppgav så många som 91 procent att de planerade att fortsätta. Liknande studier har skett även i Kanada.

I Sverige har väskföretaget Sandqvist testat ett upplägg som innebar 100 procent av lönen för 80 procent av arbetstiden mot 100 procents produktivitet. Inom kort kommer fler företag i Sverige att testa modellen och ämnet blir allt hetare, där exempelvis tidningen Chef gått ut och frågat ledare om ämnet.

Säg hej till jobsharing!

En annan bubblande trend inom work-life blend är jobsharing. Som är precis som det låter – minst två personer som delar på en och samma heltidstjänst. Till exempel arbetar Schweiz-baserade WeJobShare med att matcha framtida kollegor som vill dela på ett jobb. I USA finns startupen Job Share Connect.

Även Ford Motors i Europa har ett egenutvecklat och internt jobbdelningssystem för mycket kvalificerade tjänster, vilket fungerar bra och är uppskattat av de anställda. Detta har också ökat mångfalden på tjänsterna, samt kompetenskvalitén, eftersom tidigare deltidsarbetande kvinnor kunnat söka kvalificerade tjänster. Samt att mer erfarna medarbetare har valt att arbeta kvar trots att de närmat sig pensionsåldern.

Work-life blend i rekrytering

Slutligen är det värt att ställa sig frågan: Hur slår det hybrida arbetslivet och work-life blend mot din verksamhet? Når ni ut till specialisterna, cheferna och talangerna som ni vill attrahera till era lediga jobb? Eller behöver ni hjälp i rekryteringen?

På TNG arbetar vi med fördomsfri rekrytering, interim och bemanning. Det innebär att vi sätter kompetens i första rummet och hjälper dig se bortom sökandes ålder, bakgrund, etnicitet, kön, utseende och namn. Därför hittar vi också otroligt kompetenta och intressanta kandidater som många andra missar.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Hör av dig, så kollar vi på era utmaningar tillsammans!

Kontakta TNG

Datadriven och fördomsfri rekrytering ger resultat.

Datadrivet och fördomsfritt. För att det ger resultat.

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi erbjuder rekryterings- och konsultlösningar inom alla tjänstemannaområden, i hela Sverige. Vidare specialiserar vi oss där vi ser ökade krav på grund av kompetensbristen, till exempel på teknik- och chefsrekrytering.

Genom vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ kan vi strukturerat mäta kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Resultatet? Bättre matchningar, färre felrekryteringar, faktabaserade och datadrivna beslutsunderlag, fler diversifierade kandidater och konsulter, samt ett starkare employer brand för dig som kund och en mer rättvis rekryteringsupplevelse för jobbsökare.

Så hjälper vi dig hitta rätt kompetens

Rekommenderat för dig