TNG
Trend inom fördomsfri rekrytering 2019: Soft Skills – dolda kompetenser allt viktigare

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Soft skills – dolda kompetenser allt viktigare

Mjuka kompetenser toppar efterfrågan

Trendspaning: När LinkedIn släppte sin årliga trendrapport från 35 länder toppade ”soft skills”, eller mjuka kompetenser, listan över de trender som beräknas ha störst inflytande på HR- och rekryteringsbranschens framtid. Men vad menas egentligen med soft skills, och varför blir de allt viktigare vid rekrytering?

Trenden är en del av TNG:s artikelserie: Trender inom fördomsfri rekrytering 2019/2020.

Hela 92 procent av de tillfrågade i LinkedIns rapport ansåg att soft skills är lika viktiga, eller viktigare, än traditionella ”hårda” kompetenser. Och 91 procent hävdar att de är en allt viktigare faktor att ta hänsyn till vid rekrytering.

Lite mer statistik:

 • 89 procent anser att bristande soft skills ofta är utmärkande för en dålig rekrytering
 • 80 procent menar att softs skills håller på att bli allt mer avgörande för företags framgång

Vad räknas som ”soft skills”?

Kort beskrivet handlar det om på vilket sätt du genomför arbetsuppgifterna, vad du drivs av och hur du är som person. Exempelvis din förmåga att kreativt lösa ett problem eller samarbeta i ett team. Något som blir allt viktigare när arbetsmarknaden förändras och automatiseras.

Enligt World Economic Forum och deras rapport Future of Jobs kommer bara 58 procent av arbetet ske av människor 2022, resten av maskiner och algoritmer. Det betyder att soft skills som kreativitet, originalitet, kritiskt tänkande, initiativförmåga, flexibilitet, noggrannhet och problemlösningsförmåga kommer vara det som värderas högst.

Och det är just förändringsbenägenhet som World Economic Forum lyfter fram som de viktigaste mjuka kompetenserna. Det handlar om att hitta medarbetare vars hjärnor kan ’wira om’ för nya möjligheter och lärdomar. Och viktigast av allt – att fokus ligger på att acceptera, inte motarbeta, förändring.

Även kod- och jobbsajten Hackerrank lyfter i en undersökning bland över 70 000 programmerare och chefer från 100 länder fram problemlösning som viktigare än ”hårda” kompetenser som programmeringsspråk, testkunskap eller systemdesign. Och inom ingenjörsvärlden, där allt fokus ligger på att klara omställningen mot industri 4.0, utpekar SupplyChain24 förmågor som komplext problemlösande, kritiskt tänkande och kreativitet som viktigast när det kommer till soft skills.

Frågetecken kring bedömning

Men samtidigt som medvetenheten kring soft skills ökar finns en osäkerhet kring hur man ska mäta, identifiera och bedöma dessa förmågor.

Enligt LinkedIn uppger 57 procent att de kämpar för att på ett precist sätt bedöma mjuka kompetenser. Och endast 41 procent har formella processer för att klara av det. Något som leder till att fördomar och subjektiva tolkningar får styra, snarare än objektivitet. Exempelvis svarar 70 procent att de använder avläsning av kroppsspråk under anställningsintervjun som främsta metod för att bedöma soft skills. Fördomsfritt? Knappast.

Samtidigt inser allt fler arbetsgivare att de måste säkerställa att de tar tillvara på rätt soft skills för att kunna utvecklas, och motverka den ökande kompetensbristen. En brist som enligt Teknikföretagen och deras medlemsföretag redan idag har lett till:

 • Hindrad tillväxt (3 av 4 företag)
 • Minskad produktivitet (2 av 4 företag)
 • Tappade affärer då man inte kan leverera på kundkrav (1 av 3 företag)

Nytt begrepp: New Collar Jobs

Förändringsbenägenhet är alltså en av de soft skills som nu toppar företagens önskelistor. Något som myntat ett nytt begrepp: New Collar Jobs. Till skillnad från White- och Blue Collar Jobs handlar det om tjänster som kräver kunskap, men inte alltid formell utbildning. Istället är det soft skills som spelar huvudrollen.

Det arbetsgivare främst tittar efter är kandidatens LQ, learning quotient. Det vill säga kapaciteten att sätta sig in i nya situationer, lära om och nytt, anpassa sig – alltid med ett leende.

Enligt Accenture i USA finns det idag data som visar att 85 procent av kandidater vidareutbildar sig på egen fritid, bara för att hela tiden vara relevanta på arbetsmarknaden. En trend som vi inom kort kommer se också i Sverige.

För att locka till sig New Collar med rätt soft skills testar exempelvis IBM nu att öppna interna utbildningar för potentiella anställda i så kallade learning lounges. Där bjuder företaget på sin kunskap, samtidigt som de interna rekryterarna får möjlighet träffa potentiella kandidater och mäta hur snabbt de lär sig och ställer om.

LQ i sin tur driver fram neuro-agility, som nu blir allt viktigare. Det handlar om att bygga en organisation där de anställdas drivkrafter kan komma fram och växa, samt optimera dem på mikronivå genom att skapa förutsättningar för alla anställda att inte bara vidareutbilda sig, utan också bli bredare och starkare inom sina mjuka kompetenser. Det ökar produktiviteten och förändringsbenägenheten hos organisationen. Och på sikt även lönsamheten.

Så kan du bedöma soft skills vid rekrytering

”Soft skills: vad alla vill ha, men ingen vet hur man ska hitta”, skriver LinkedIn i sin rapport. Men faktum är att det finns mycket vi kan göra redan idag för att identifiera dessa förmågor i samband med en rekrytering. Till exempel:

 1. Definiera tydligt
  Se till att ansvarig rekryterare och chef tillsammans beslutar vilka soft skills som ska mätas och identifieras i varje unik position. Och ändra inte dessa under processens gång.

 2. Testa tidigt
  Förscreena alla sökande med de här soft skillsen löpande och effektivt. Se till att screeningen sker objektivt och rättvist genom anonyma mätningar där fokus enbart är på utvalda personlighetsdrag. Gärna så tidigt i processen som möjligt. Svaren kan då senare fungera som underlag till anställningsintervjun, för att fördjupa sig i kandidaternas styrkor och utvecklingsområden.

 3. Använd case
  Att låta kandidater genomföra ett case, specifikt anpassat för rollen, är ett bra sätt att se soft skills ”in action”.

Fler tips hittar du i vår guide: 8 tips för att bedöma mjuk kompetens

Rekrytera eller bemanna med TNG – vi sätter fakta framför magkänsla. Varje dag.

Hitta nya medarbetare snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens!

På TNG ser vi bortom det uppenbara när vi rekryterar och bemannar. Vi gör det genom att sätta fakta, kompetens och potential framför magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund.

Det innebär inte bara att vi snabbt kan tillsätta uppdrag och hitta de bäst lämpade medarbetarna till ditt företag. När du rekryterar eller bemannar fördomsfritt bidrar du också långsiktigt till ökad mångfald, innovation och lönsamhet i din organisation.

LÄS MER OM HUR VI KAN HJÄLPA DIG

Rekommenderat för dig