TNG

Åldersdiskriminering vid rekrytering och bemanning

Motverka åldersdiskriminering – så gör du

65 procent bland jobbsökare misstänker att de någon gång valts bort på grund av sin ålder i samband med att de sökt ett jobb. Det framkom i den undersökning bland jobbsökare som TNG genomförde våren 2018. Inga positiva siffror. Men på TNG arbetar vi aktivt varje dag för att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet. Allt i linje med vår vision om en mer hållbar arbetsmarknad. På denna sida samlar vi aktuell statistik kring åldersdiskriminering, tillsammans med konkreta tips samt länkar till vidare läsning.

Från flera håll möts vi av siffror som indikerar att åldersdiskriminering vid rekrytering och bemanning kryper allt längre ner i åldrarna. Bland annat visade undersökningen ”Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan” från IFAU att det redan i 40-årsåldern blir svårare att få jobb. I studien skickade man fler än 6 000 påhittade jobbansökningar till arbetsgivare som annonserat efter bland annat administratörer och säljare. Ju äldre påhittad ålder desto mindre chans att bli kontaktad, visade rapporten.

Åldersdiskriminering – ett utbrett problem

Också enligt TNG:s kandidatundersökning 2018 tycks risken att bli utsatt för åldersdiskriminering när man söker jobb öka efter det att man fyllt 46 år. Ju äldre de sökande är, desto högre andel tror sig nämligen ha drabbats. 77 procent av respondenterna mellan 46 och 55 år misstänker sig ha blivit bortvalda på grund av ålder. I gruppen 56–64 år var denna siffra 90 procent.

I samma undersökning framkom även att 61 procent tyckte det var bra att de i TNG:s fördomsfria rekryteringsprocess, till skillnad från i en traditionell process, inte behövde uppge sin ålder.

Tips för att undvika åldersdiskiminering vid rekrytering

 • Låt alla sökande tidigt göra arbetspsykologiska tester
  Att testa kandidater är inte nytt, men att göra det tidigt i processen är ett nytt förhållningssätt. På TNG undersöker vi de sökandes potential, motivation och begåvning. De kandidater som får högst poäng går vidare i rekryteringsprocessen. Det bäddar för ökad mångfald, inkludering och färre felrekryteringar. Vi gör dessa tester innan vi läser kandidaternas CV. Det gör att ingen väljs bort omedvetet, då ålder eller bild påverkar rekryteraren.
 • Nytänk i registrering av kandidater
  I våra system kan man inte registrera sin ålder som sökande. Det går heller inte att ladda upp bilder som annars skulle kunna ”avslöja” kandidatens ålder.
 • Det finns inget som heter överkvalificering
  Vårt motto är att alltid välja den kandidat som har den bästa förutsättningen att klara ett framtida arbete. Vi anser inte att överkvalificering är ett giltigt skäl att välja bort en sökande, speciellt inte – som det allt för ofta visat sig historiskt – handlar om lönelägen. Men detta måste kandidaten få avgöra. Det är inte våra rekryterare som ska välja bort någon innan de ens pratat med kandidaten för att de tror att hen vill ha för mycket betalt.
 • Utbildning mot diskriminering
  Alla våra anställda utbildas löpande i vad diskriminering innebär och hur vi aktivt motarbetar diskriminering och åldersdiskriminering. Det säkerställer att alla kandidater får samma chans i vår bemannings- och rekryteringsprocess, oavsett vilket jobb de söker.

VILL DU VETA MER?

Att söka jobb fördomsfritt – så funkar det

För att motverka bland annat ålderdiskriminering vid rekrytering, och ge alla sökande samma chans, har vi på TNG tagit bort möjligheten att registrera ålder, bild och bifoga ett personligt brev, samt har anonymiserat alla sökandes namn.

 

LÄS MER HÄR

De fyra vanligaste myterna om att vara överkvalificerad

”Överkvalificerad” är ett vanligt argument när jobbsökare väljs bort. Samtidigt har fler än tre av fyra företag svårt att hitta rätt kompetens enligt Svenskt Näringsliv. Här är de vanligaste myterna kring överkvalificering – och hur du bemöter dem.

 

LÄS BLOGGINLÄGGET

Jobbpodd om överkvalificering och diskriminering

Finns det egentligen något som heter överkvalificerad? Eller handlar det om annat? Fördomar och förutfattade meningar? I detta poddavsnitt diskuterar bland annat TNG:s VD Åsa Edman Källströmer ämnet och vänder och vrider på frågeställningarna.

 

LYSSNA PÅ AVSNITTET!

Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering

Ställer du rätt krav på ditt rekryterings- och bemanningsföretag för att undvika ofta omedveten diskriminering? Inte? Här bjuder vi på TNG på en checklista som hjälper dig att inte av misstag diskriminera vid rekrytering eller bemanning.

 

GÅ TILL CHECKLISTAN!

TNG:s VD: Så arbetar du aktivt mot åldersdiskriminering

Ålderism är förödande på alla nivåer – både för samhället och för oss som människor. Nuförtiden lever vi 20-30 år längre, samtidigt som det föds färre barn och många svenska företag upplever att bristen på kompetent arbetskraft är ett av de största hoten mot deras överlevnad. På TNG tar vi ansvar för att stoppa den kompetensförlust som ålderism innebär.

 

LÄS ÅSAS BLOGGINLÄGG

Har du frågor eller behöver hjälp att hitta er nästa medarbetare?

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering och bemanning enkelt för dig. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

LÄS MER OCH KONTAKTA OSS HÄR!