TNG
Åldersdiskriminering - tips för att undvika det vid rekrytering och bemanning

Åldersdiskriminering vid rekrytering och bemanning

Så undviker du åldersdiskriminering

Åldersdiskriminering är ett utbrett problem på arbetsmarknaden. I TNG:s senaste kandidatundersökning svarade 70 procent att de misstänker sig någon gång ha blivit bortvald på grund av sin ålder i samband med en rekrytering. En ökning från 2019, då motsvarande siffra låg på 58 procent. Dyster statistik? Ja. Men det finns mycket vi kan göra för att förebygga och motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Här hittar du konkreta tips!

Problemet med åldersdiskriminering vid rekrytering och bemanning tycks krypa längre ner i åldrarna. En rapport från Linnéuniversitetet visar att chansen att bli kallad till anställningsintervju börjar dala redan i 40-årsåldern.

Chefer påverkas av ålder

Enligt TNG:s senaste kandidatundersökning verkar risken att bli utsatt för åldersdiskriminering när man söker jobb öka efter det att man fyllt 46 år. Ju äldre de sökande är, desto högre andel tror sig nämligen ha drabbats.

Bland jobbsökare i åldersgruppen 25–35 år uppger 37 % att de misstänker att de någon gång har blivit bortvalda utifrån ålder i samband med rekrytering. I gruppen 46–55 år ligger samma siffra på 64 %. Bland jobbsökare över 56 år tror sig hela 91 % ha blivit åldersdiskriminerade. Vidare uppgav 45 procent av respondenterna i undersökningen att de gärna söker jobb utan att behöva skicka med sitt foto. Och hela 61 % slipper gärna uppge sin ålder i samband med en jobbansökan.

Samtidigt uppger chefer och HR-specialister att de påverkas av ålder. Både i ansökningsförfarandet och under anställningsintervjun. Hela 47 % uppger att kandidaters ålder kan påverka anställningsintervjun, enligt rapporten Mycket snack och lite verkstad.

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen och innebär att en person blir negativt särbehandlad på grund av sin ålder.

Källa: Unionen

12 sätt att motverka åldersdiskriminering

 

1. Rekrytera fördomsfritt och kompetensbaserat
Genom att använda strukturerade rekryteringsmetoder som fokuserar på kompetens undviker du risken att påverkas av fördomar och magkänsla. Och ser till att hitta den bästa kandidaten för jobbet.

2. Testa alla sökande. Tidigt.
Att testa kandidater är inget nytt. Men att göra det tidigt i processen är ett nytt förhållningssätt. På TNG undersöker vi de sökandes potential, motivation och begåvning. De kandidater som får högst poäng går vidare i rekryteringsprocessen. Det bäddar för ökad mångfald, inkludering och färre felrekryteringar. Vi gör dessa tester innan vi läser kandidaternas CV. Det gör att ingen väljs bort omedvetet, då ålder och bild påverkar rekryteraren.

3. Anonymisera ansökningsprocessen
I våra system kan man inte registrera ålder. Det går heller inte att ladda upp bilder som annars skulle kunna ”avslöja” kandidatens ålder. Det gör att sannolikheten för åldersdiskriminering minskar.

4. Prata om olika erfarenheter
Fastna inte i att bara prata om ålder. Försök att även se till dina nuvarande och eventuellt blivande kollegors olika erfarenheter. Kom ihåg att brist på lång arbetslivserfarenhet inte betyder att man inte har annan värdefull erfarenhet med sig in i arbetet. Längd på arbetslivserfarenhet är en aspekt, men det finns massvis med annan typ av erfarenhet. Släng dig därför inte med meningar som ”unga människor utan erfarenhet”.

5. Lyft fram forskning om mångfald
Forskningen talar sitt tydliga språk. En mix av yngre och äldre på arbetsplatsen ger ofta en bra dynamik i gruppen och ökar sannolikheterna för bättre idéer, problemlösning och verksamhetsutveckling. Använd gärna detta som ett argument inom organisation varför det är viktigt med en bred åldersfördelning och åldersmix i era team. Se till att involvera chefer och ledningsgrupp också, så att frågan inte enbart stannar hos HR.

6. Lönediskriminera inte
Är du lönesättande chef? Tänk då på att ålder inte är ett giltigt skäl till löneskillnader. Däremot är erfarenhet det. Men ta inte för givet att ålder och erfarenhet alltid hänger ihop.

7. Se över vilka ni erbjuder utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.
Alla medarbetare har rätt till kompetensutveckling på jobbet, oavsett ålder. Så var en bra arbetsgivare och erbjud detta till alla anställda!

8. Erbjud utbyte mellan yngre och äldre
Att ha fördomar är mänskligt. Så när olika åldersgrupper ska samarbeta är risken stor att fördomar frodas, vilket påverkar kunskapsutbytet negativt. En lösning är att starta ett mentorskapsprogram där äldre och yngre medarbetare paras ihop för utbyte av erfarenheter och kunskaper.

9. Testa dina undermedvetna fördomar
Har du undermedvetna preferenser för antingen yngre eller äldre människor? Det kan du ta reda på i det Implicit Association Test från Harvard på temat ålder.

10. Tänk på språket
Hur pratar ni om varandras ålder på arbetsplatsen? Drar ni stereotypa åldersskämt? Se till att skapa och främja ett samtalsklimat där ni inte pratar ner till de som är yngre och fördummar de som är äldre.

11. Se individen i stället för åldern
”Ung och driven” är nog ett uttryck de flesta av oss har hört. Men det gör det inte mer samt. För även om det finns statistik som visar att vissa åldersgrupper har vissa beteendemönster och andra inte, bör vi alltid utgå från att en person är en egen individ och inte en representant för en åldersgrupp. Ta alltså inte för givet att en person är på ett visst sätt enbart på grund av sin ålder.

12. Kom ihåg: det finns inget som heter överkvalificerad!
På TNG är vårt motto är att alltid välja den kandidat som har den bästa förutsättningen att klara ett framtida arbete. Vi anser inte att överkvalificering är ett giltigt skäl att välja bort en sökande. Speciellt inte – som det allt för ofta visat sig historiskt – handlar om lönelägen.

Men detta måste kandidaten få avgöra. Det är inte våra rekryterare som ska välja bort någon innan de ens pratat med kandidaten för att de tror att hen vill ha för mycket betalt. Så skyll inte på överkvalificering när du väljer bort kandidater, utan ge alla en chans!

Åda Edman Källströmer, VD TNG Group AB

TNG:s VD: Så arbetar du aktivt mot åldersdiskriminering

Ålderism är förödande på alla nivåer – både för samhället och för oss som människor. Nuförtiden lever vi 20–30 år längre, samtidigt som det föds färre barn och många svenska företag upplever att bristen på kompetent arbetskraft är ett av de största hoten mot deras överlevnad. På TNG tar vi ansvar för att stoppa den kompetensförlust som ålderism innebär.

Läs vidare!
Trendspaning från TNG om åldersdiskriminering och ålderism

Trendspaning: Ålderism och åldersdiskriminering

Allt fler pratar om åldersdiskriminering inom rekrytering och vikten av att ta tillvara all kompetens på arbetsmarknaden. Ingen blir yngre, så den här frågan är brännande aktuell för alla faktiskt, oavsett ålder.

LÄS MER OM TRENDEN
Åldersdiskriminering - myter om att vara överkvalificerad

De fyra vanligaste myterna om att vara överkvalificerad

”Överkvalificerad” är ett vanligt argument när jobbsökare väljs bort på grund av ålder. Men egentligen handlar det om åldersdiskriminering. Samtidigt har fler än tre av fyra företag svårt att hitta rätt kompetens enligt Svenskt Näringsliv. Här är de vanligaste myterna kring överkvalificering – och hur du bemöter dem.

LÄS BLOGGINLÄGGET
Lyssna på TNG:s poddcast

Jobbpodd om överkvalificering och diskriminering

Finns det egentligen något som heter överkvalificerad? Eller handlar det om annat? Fördomar och förutfattade meningar? I detta poddavsnitt diskuterar bland annat TNG:s VD Åsa Edman Källströmer ämnet och vänder och vrider på frågeställningarna.

LYSSNA PÅ AVSNITTET!

Hör av dig!

Har du frågor kring åldersdiskriminering eller behöver hjälp med rekrytering? TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering och bemanning enkelt för dig. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Kontakta oss!

Mer om åldersdiskriminering

Visa alla