TNG
Åldersdiskriminering - tips för att undvika det vid rekrytering och bemanning

Åldersdiskriminering

Så undviker du åldersdiskriminering vid rekrytering och bemanning.

Åldersdiskriminering är ett utbrett problem på arbetsmarknaden. I TNG:s senaste kandidatundersökning svarade 58 procent att de misstänker sig någon gång ha blivit bortvald på grund av sin ålder i samband med en rekrytering. Nästan lika många chefer tror sig påverkas av den sökandes ålder under en anställningsintervju. Dystra siffror? Ja. Men det finns mycket vi kan göra för att förebygga och motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Här hittar du konkreta tips!

Problemet med åldersdiskriminering vid rekrytering och bemanning tycks krypa längre ner i åldrarna. En rapport från Linnéuniversitet visar att chansen att bli kallad till anställningsintervju börjar dala redan i 40-årsåldern.

Enligt TNG:s kandidatundersökning 2019 verkar risken att bli utsatt för åldersdiskriminering när man söker jobb öka efter det att man fyllt 46 år. Ju äldre de sökande är, desto högre andel tror sig nämligen ha drabbats. 70 procent av respondenterna mellan 46 och 55 år misstänker sig ha blivit bortvalda på grund av ålder. I gruppen 56–64 år var denna siffra 87 procent. Vidare uppgav 53 procent att de gärna söker jobb utan att behöva skicka med sitt foto. Något som blir vanligare i takt med att fler företag rekryterar fördomsfritt.

Samtidigt uppger chefer och HR-specialister att de påverkas av ålder. Både i ansökningsförfarandet och under anställningsintervjun. Hela 47 % uppger att kandidaters ålder kan påverka anställningsintervjun, enligt rapporten ”Mycket snack och lite verkstad.

"Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen och innebär att en person blir negativt särbehandlad på grund av sin ålder." Källa: Unionen
Åldersdiskriminering vid rekrytering och bemanning
Så gör vi på TNG

3 tips för att undvika åldersdiskriminering vid rekrytering

  1. Testa alla sökande tidigt

    Att testa kandidater är inte nytt, men att göra det tidigt i processen är ett nytt förhållningssätt. På TNG undersöker vi de sökandes potential, motivation och begåvning. De kandidater som får högst poäng går vidare i rekryteringsprocessen. Det bäddar för ökad mångfald, inkludering och färre felrekryteringar. Vi gör dessa tester innan vi läser kandidaternas CV. Det gör att ingen väljs bort omedvetet, då ålder eller bild påverkar rekryteraren.

  2. Anonymisera ansökningsprocessen

    I våra system kan man inte registrera sin ålder som sökande. Det går heller inte att ladda upp bilder som annars skulle kunna ”avslöja” kandidatens ålder. Det gör att sannolikheten för åldersdiksriminering minskar.

  3. Kom ihåg: Det finns inget som heter överkvalificerad!

    På TNG är vårt motto är att alltid välja den kandidat som har den bästa förutsättningen att klara ett framtida arbete. Vi anser inte att överkvalificering är ett giltigt skäl att välja bort en sökande. Speciellt inte – som det allt för ofta visat sig historiskt – handlar om lönelägen. Men detta måste kandidaten få avgöra. Det är inte våra rekryterare som ska välja bort någon innan de ens pratat med kandidaten för att de tror att hen vill ha för mycket betalt.

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

TNG:s VD: Så arbetar du aktivt mot åldersdiskriminering

Ålderism är förödande på alla nivåer – både för samhället och för oss som människor. Nuförtiden lever vi 20–30 år längre, samtidigt som det föds färre barn och många svenska företag upplever att bristen på kompetent arbetskraft är ett av de största hoten mot deras överlevnad. På TNG tar vi ansvar för att stoppa den kompetensförlust som ålderism innebär.

LÄS VD-BLOGGEN
Trendspaning från TNG om åldersdiskriminering och ålderism

Trendspaning: Ålderism och åldersdiskriminering

Allt fler pratar om åldersdiskriminering inom rekrytering och vikten av att ta tillvara all kompetens på arbetsmarknaden. Ingen blir yngre, så den här frågan är brännande aktuell för alla faktiskt, oavsett ålder.

LÄS MER OM TRENDEN
Åldersdiskriminering - myter om att vara överkvalificerad

De fyra vanligaste myterna om att vara överkvalificerad

”Överkvalificerad” är ett vanligt argument när jobbsökare väljs bort på grund av ålder. Men egentligen handlar det om åldersdiskriminering. Samtidigt har fler än tre av fyra företag svårt att hitta rätt kompetens enligt Svenskt Näringsliv. Här är de vanligaste myterna kring överkvalificering – och hur du bemöter dem.

LÄS BLOGGINLÄGGET
Lyssna på TNG:s poddcast

Jobbpodd om överkvalificering och diskriminering

Finns det egentligen något som heter överkvalificerad? Eller handlar det om annat? Fördomar och förutfattade meningar? I detta poddavsnitt diskuterar bland annat TNG:s VD Åsa Edman Källströmer ämnet och vänder och vrider på frågeställningarna.

LYSSNA PÅ AVSNITTET!
Tips för att undvika diskriminering vid rekrytering

Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering

Ställer du rätt krav på ditt rekryterings- och bemanningsföretag för att undvika, ofta omedveten ,diskriminering? Inte? Här bjuder vi på TNG på en checklista som hjälper dig att inte av misstag diskriminera vid rekrytering eller bemanning.

GÅ TILL CHECKLISTAN!

Har du frågor kring åldersdiskriminering eller behöver hjälp med rekrytering?

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering och bemanning enkelt för dig. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

LÄS MER OCH KONTAKTA OSS HÄR!