TNG
rapport fördomsfri rekrytering bemanning 2021

Ny rapport: Research om fördomsfri rekrytering 2021

Svenska chefers attityd kring fördomsfri rekrytering 2021

TNG har genomfört en unik kartläggning om svenska arbetsgivares kännedom och attityd kring fördomsfri rekrytering. Den omfattande undersökningen lyfter fram HR-specialisters och svenska chefers syn på fördomsfri rekrytering. Och här finns ett tydligt glapp mellan vision och verklighet. Ladda ner rapporten här!

I TNG-rapporten ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021” presenterar vi omfattande statistik från över 1 000 chefer och HR-specialister från hela Sverige. Research som visar hur svenska organisationer och chefer förhåller sig till fördomsfri rekrytering och mångfaldsfrågor.

Bland annat framkommer att:

  • 84 % tror att en fördomsfri rekryteringsmetod kan bidra till ökad mångfald, samtidigt som 75 % av alla chefer och VD:ar går på magkänsla när de anställer.
  • 50 % av cheferna uppger att de påverkas av ålder, hälsa och funktionsnedsättning när de rekryterar.
  • 30 % av svenska arbetsgivare inte alls rekryterar fördomsfritt.

I rapporten kan du läsa mer om…

fördomsfri rekrytering kvinna profil medelålders

Att glappet ökar mellan chefer och HR-specialister kring kunskapen om rekryteringsmetodiken.

kvinna fördomsfri rekrytering rapport mångfald glad

Hur ålder, hälsa och funktionsnedsättning påverkar hälften av svenska arbetsgivare

rapport fördomsfri rekrytering glad man medarbetare

Hur chefer upplever och använder det personliga brevet när de rekryterar

Ladda ner här!

 

fördomsfri rapport transparent bakgrund statistik mångfald

Om undersökningen
1 067 chefer, VD:ar och HR-specialister deltog i undersökningen under slutet av 2020. De arbetar inom områden som ekonomi, teknik, IT, administration, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Metoden var kvantitativ och undersökningen utfördes digitalt via ett enkätformulär. Samtliga respondenter svarade anonymt.

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss på info@tng.se

Rekommenderat för dig

Visa alla