TNG
Låt en interimschef avlasta när ni rustar upp för CSRD - vi erbjuder toppkonsulter från vårt nätverk på TNG Interim!

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Så möter du nya chefskrav från EU

Låt en interimschef avlasta när ni rustar upp för CSRD      

Har ni all datainsamling på plats för CSRD? Och, kanske ännu viktigare, har berörda chefer fått chans att sätta sig in i hur den nya lagstiftningen berör just deras arbete? Få en övergripande koll på de nya kraven och tips på hur du frigör tid för affärskritisk upskilling i nya lagstiftningen.

Det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, ställer nya och omfattande krav på tusentals bolag i Sverige. Vilket innebär att många företagsledare och chefer har fått ett nytt ansvar på sina axlar.

Med andra ord är det som chef viktigt att förstå vad direktivet handlar om, utbilda sig på aktuella områden och försöka anpassa sitt team till de nya kraven. Göra omställningen.

Här bjuder vi på några av de nya arbetsuppgifterna som ekonomichefen, HR-chefen, inköp och andra nyckelpositioner får på sitt bord när verksamheten ska anpassa sig till EU:s nya rapportstandard för hållbarhet. Och ger tips om en ny trend som frigör chefers tid för nödvändigt CSRD-arbete och tillhörande upskilling.

Nyheter för chefer inom finans och ekonomi

 • Ansvara för att integrera hållbarhetsaspekter i relevanta finansiella rapporter, kontroller och riskbedömningar.
 • Belysa finansiella risker till följd av klimatförändringar, social utsatthet och miljöförstöring.
 • Säkerställa att finansiell information är sammankopplat med hållbarhetsdata.
 • Stödja VD, ledning och styrelsen med ekonomisk analys av nya och etablerade hållbarhetsinitiativ.
 • Initiera system för rapportering och säkerställa att hållbarhetsdata uppfyller samma standard som finansiella data när det gäller noggrannhet, leverans och granskning.

Läs även: Ekonomichefen om ”7 saker jag önskar jag vetat innan systembytet”

Förändringar för chefer på inköp

 • Uppdatera inköpsstrategin med fokus på standarder och krav i CSRD.
 • Minimera verksamhetens miljöpåverkan i alla leverantörsled, inklusive optimera resursanvändning och energieffektivitet.
 • Kravställa, utbilda och stödja leverantörer i sitt hållbarhetsarbete baserat på er egen verksamhets krav.
 • Identifiera hållbarhetsrisker i värdekedjan, söka nya hållbara alternativ och räkna på eventuellt ökade kostnader och priser baserat på nya leverantörskrav inom sociala, ekonomiska och miljömässiga praxis.
 • Göra löpande uppföljningar i produktion, logistik, och leverantörskedjan. Till exempel ta reda på och begära in underlag om hur leverantörerna tar hand om egen personal, sin närmiljö och påverkan på närliggande samhällen.

Nya ansvar för HR-chefer

 • Integrera nya hållbarhetsprinciper, inte minst inom området social hållbarhet, i HR-processer såsom rekrytering, onboarding och medarbetarutveckling.
 • Säkerställa att arbetsmiljö och personalens anställningsvillkor uppfyller nya hållbarhetskrav.
 • Säkerställa att företaget samlar in relevant data om exempelvis jämställdhet, inkludering och miljö på ett säkert och etiskt sätt som inte skadar individernas integritet.
 • Leverera fler och nya nyckeltal om personalstyrkan.
 • Utveckla och implementera en gemensam hållbarhetskultur inom företaget, samt säkerställa att alla medarbetare har kännedom om bolagets mål och strategier för klimat, miljö och sociala faktorer.

Ökade krav på ledare inom IT

 • Sätta upp en IT-infrastruktur som stödjer hållbarhetsrapportering.
 • Skapa ett sömlöst dataflöde och integrationer mellan olika system, till exempel inom personalfrågor, försäljning och rapportering så att det går att samla in, analysera och tolka data om sitt hållbarhetsarbete brett och effektivt.
 • Data management och säkerhet kring Big Data.

Huvudansvar hos ledningen och CEO

 • Identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta för den egna verksamheten och därmed bedöma vilka krav och standarder som det egna bolaget ska rapportera på.
 • Gapanalys mellan nuvarande datainsamling, nyckeltal och rapportering och EU:s nya krav på verksamheten.
 • Delegera och kravställa datainsamling, rapportering och uppföljning till relevanta enheter och chefer.
 • Utveckla en hållbarhetsstrategi i linje med kraven från CSRD. Fundera på om detta går att integrera även i bolagets affärsstrategi.
 • Kommunicera företagets hållbarhetsarbete med styrelse och investerare, liksom kunder och leverantörer.

Läs även: Minska din stress med en hållbarhetskonsult

Viktigt att satsa på upskilling

interimschef chef ledare csrd TNG Interim

Eftersom CSRD ställer krav på ny områden är det avgörande att berörda chefer får tid avsatt för upskilling oavsett om det är organiserade utbildningar eller kompetensutveckling på egen hand. Liksom tid till att undersöka nya systemlösningar och var gränserna går mellan sitt eget och andra chefers arbete.

Men för att det ska fungera i praktiken behöver varje inköpschef, HR-chef, CFO, CIO och andra berörda få avlastning från sitt ordinarie uppdrag. Kanske kan en interimschef vara lösningen?

Trend att anlita förvaltande interimschefer

Nyligen uppmärksammande vi på TNG den nya trenden där företag anlitar interimschefer medan ordinarie chefer upskillas.

Kortfattat innebär trenden att interimschefen som konsult löser de dagliga, mer generella och förvaltande chefsuppgifterna. Samtidigt som verksamhetens egna ledare får tid över till att driva nödvändigt förändringsarbete. Perfekt inför implementeringen av CSRD-kraven med andra ord!

Vill du också ge dig själv eller dina chefer möjligheten att förbereda sig för CSRD ordentligt? Haka då på trenden och anlita en interimschef från oss på TNG Interim. Givetvis ingår både kompetenssäkring, bakgrundskontroll och referenstagning, inklusive en check av konsultens juridiska och ekonomiska historik. Allt för din trygghet.

Anlita interimschef

Rekommenderat för dig