TNG
Ny interim trend: anlita interimschefer när du ska upskilla din egen personal! Läs mer hos TNG Interim

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Ny trend: Anlita interimschefer medan ordinarie chefer upskillas

Gör tvärtom med dina interimschefer

Omkastade roller. Ja, så beskriver vissa den nya trenden där interimschefer blir anlitade för att leda det dagliga arbetet, medan ordinarie chef får tid till kompetensutveckling och att utveckla sitt ledarskap. Läs mer om vinsterna med en förvaltande interimschef och vad som krävs för att interima chefstjänster ska fungera i praktiken.

Historiskt har företag och offentliga organisationer anlitat interimschefer av två skäl. Antingen för att täcka en vakans, till exempel under en sjukskrivning, föräldraledighet eller ersättningsrekrytering av ny chef. Alternativt har interimschefen blivit inhyrd för sin specialistkompetens till ett större projekt. Kanske för att bidra i organisationsutveckling eller driva ett förändringsarbete.

Men nu gör allt fler företag något annat. Något nytt. Allt fler väljer nämligen att anlita interimschefer för att ge den ordinarie chefen utrymme att växa.

Vikten av att upskilla egna chefer

Forbes menar att det idag är varje ledares ansvar att anamma digital transformation och integrera tekniken i sina affärer, oavsett jobbfunktion eller bransch. Eftersom fler anställda behöver förstå hur och varför ny teknik levererar värde.

Faktum är att de flesta av oss kommer att behöva arbeta tillsammans med maskiner eller komplex programvara i någon form av hybridmodell. Och för att hänga med måste dagens verksamheter investera i upskilling. Alltså utbildning och utveckling av såväl sina ledare som medarbetare. Men där upskilling av ledare blir första prioritet för att kunna leda verksamheten i rätt riktning.

Även Gloat, som driver en AI-driven talangmarknadsplats, menar att den snabba innovationstakten inom teknik gör att kompetensutveckling blir en förutsättning för framgångsrikt ledarskap.

Dessutom skriver den australiensiska affärstidningen Intheblack att arbetsgivare som vill attrahera och behålla personal på en konkurrensutsatt arbetsmarknad bör se kompetensutveckling som ett viktigt verktyg. Samt att det går att förbättra hela ekosystemet i organisationen genom att investera i sina chefer. Men också att ett vanligt hinder är chefers tidsbrist.

Någonstans är det kanske här den nya interimslösningen kom till. För att frigöra chefstid och rusta organisationen för framtidens affärsutmaningar.

Genom att frigöra chefers tid till upskilling stannar nyvunnen kompetens kvar i verksamheten

Nytt perspektiv på interimschefer

I korthet verkar trenden framför allt handla om tre saker.

  1. Vända på perspektivet och göra tvärtom. Istället för att ta in en interim chefskonsult som förändringsledare tar verksamheten in en interim förvaltare. Någon som får vardagen att rulla på och som löser dagliga chefsuppgifter så att verksamhetens egna ledare får tid över till att driva nödvändigt förändringsarbete.
  2. Satsa på chefsutveckling och bibehållen kompetensutveckling. Genom att frigöra chefers tid till upskilling får verksamheten inte enbart starkare ledare – dessutom stannar nyvunnen kompetens kvar i verksamheten även efter avslutad interimslösning.
  3. Anlita prestigelösa interimschefer. Val av interimschef kan spela stor roll för hur lätt övergången blir för berörda medarbetare, chefskollegor och inte minst överlämningen från (och sedan tillbaka till) ordinarie chef. Här satsar många medvetet på ”överkvalificerade” interimskonsulter som har rätt ledaregenskaper och ser breddningen i sin kompetens som viktigare än hierarkisk karriärutveckling.

Läs även: 10 värdefulla tips vid inhyrning av interimskonsult

Ger mer motiverade ledare

På TNG har vi sett den här trenden med interimslösningar växa sig allt starkare de senaste året. Antagligen som ett resultat av att chefer har allt mer på sitt bord, men också de ökade kraven på att samverka med ny teknik såsom AI och hårdare regelverk.

Jenny Nilsson på TNG. Ansvarar för TNG Lead och TNG Interim.
Jenny Nilsson på TNG Interim

– Behovet av kompetensutveckling är stort. Nästan alla personalchefer och företagsledare försöker hitta effektiva sätt att utveckla såväl sig själva som verksamhetens medarbetare, men tiden är ofta knapp. Så trenden med förvaltande chefslösningar inom interim ligger helt rätt i tiden.

Det säger Jenny Nilsson, rekryteringskonsult, konsultansvarig och produktägare för TNG Interim. Hon fortsätter:

– Här undviker man även kostnaden för dyra management-konsulter, liksom att kunskapen vandrar ut genom dörren så snart uppdraget är avslutat. Genom att den egna chefen driver utvecklingsprojektet kan samma person jobba med både strategi och implementation. Dessutom tappar man inte det sista men också viktigaste steget: att i lugn och ro lämna över projektets utfall till vidare förvaltning.

– Sedan är det extra roligt att se hur motiverade många verksamhetsledare blir när de får göra ”det roliga jobbet”. Som att utveckla av sina medarbetare, driva förändringsarbete och affärsutveckling, utan att de har kvar kravet på att också hinna med allt annat i vardagen. Många blir otroligt lättade när de får veta att en kompetent interimschef ska stötta i det dagliga, avslutar Jenny.

Läs även: Dags för jobsharing och “reset” av arbetslivets villkor

Fem vinster med att anlita ”omvända” interimschefer

  • Frigör tid för dina chefers kompetensutveckling.
  • Stärker den egna organisationen för framtidens utmaningar.
  • Bibehåller nyvunnen kompetens.
  • Lägre personalomsättning.
  • Motiverade chefer som känner sig prioriterade och uppskattade.

Anlita interimschefer av TNG

Vill du också ge dig själv eller dina chefer möjligheten att göra sitt jobb ännu bättre? Att möjliggöra tid för kompetensutveckling, viktiga affärsprojekt, digitalisering eller kanske förändringsledning? Haka då på trenden med att anlita en förvaltande interimschef som löser chefsvardagen under tiden!

Med TNG Interim anlitar du alltid snabbt och enkelt kompetenssäkrade, erfarna interimskonsulter och chefer som levererar säkra resultat och driver verksamheten framåt. Givetvis ingår både bakgrundskontroll och referenstagning, inklusive en check av konsultens juridiska och ekonomiska historik. Allt för din trygghet.

Och du, vill du hellre hyra in en interim förändringsledare hjälper vi dig givetvis med det också. Vi anpassar och föreslår alltid konsulter utifrån ditt specifika behov. Så varmt välkommen till TNG Interim!

Anlita interimschef

Rekommenderat för dig