TNG
Skaffa dig rätt kompetens om CSRD med en interim hållbarhetskonsult från TNG

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Har du rätt kompetens för CSRD?

Minska din stress med en hållbarhets­konsult

Många företagsledare har inte koll. I alla fall inte än. Vet du själv vilken kompetens ni behöver för att kunna rapportera enligt den nya hållbarhetsstandarden CSRD? Om inte, är det läge att anlita en interim hållbarhetskonsult.

Jag är osäker på hur vi ska samla in all data som krävs.

Tuffa krav på från EU

Det finns många saker som chefer och företagsledare tycker är påfrestande med EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD. Bland annat:

  • Komplexa och omfattande krav. Direktivet ställer krav på att företag ska rapportera om en bredare uppsättning hållbarhetsfaktorer än vad NFRD och den svenska årsredovisningslagen har krävt. Till exempel detaljer om miljöpåverkan, sociala frågor och bolagsstyrning.
  • Mer datainsamling. Med CSRD kommer nya standarder för hållbarhetsrapporteringen vilket innebär att företag måste identifiera och mäta sitt hållbarhetspåverkan och därmed även samla in och analysera mer data än tidigare.
  • Affärspåverkan De nya standarderna kräver större transparens inom klimat-, människo- och miljöpåverkan. Något som inte bara kan leda till medial kritik utan även påverka investerares intresse för finansiering – och köp från slutkund.
  • Ökade kostnader. Eftersom många företag behöver investera i ny teknik, utbildning och bättre system för att kunna uppfylla direktivet.

… Och inte minst att rapporteringen ställer krav på helt ny kompetens!

Skaffa dig rätt kompetens inom hållbarhet och CSRD med en interim hållbarhetskonsult från TNG


Rätt kompetens för CSRD

För att lyckas med hållbarhetsrapporteringen enligt de europeiska rapporteringsstandarderna, ESRS, kommer företagsledare och chefer dels behöva identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta för den egna verksamheten. Dels behöva säkra upp specialistkompetens inom allt från hållbarhetsarbete och rapportering till dataanalys och IT.

För den som har många olika system för personalfrågor, försäljning och rapportering kan kravet på att samla in, analysera och tolka data om sitt hållbarhetsarbete kännas som en oövervinnerlig utmaning.

Dessutom behöver företag även ha en IT-infrastruktur som stödjer hållbarhetsrapportering. Liksom kunskap om analysmetoder och tillhörande dataverktyg. Vissa bolag kanske väljer att byta till ett gemensamt system, men då ska också IT-säkerheten ses över och nya integrationer komma på plats.

Skaffa försprång med hållbarhetskonsult

Det fina i kråksången är att du inte behöver göra allt själv. Det finns bra experthjälp att få – och det kan många gånger vara billigare att hyra in en hållbarhetskonsult tidigt än att slåss med andra arbetsgivare i kampen om att rekrytera en hållbarhetscontroller eller annan hållbarhetsexpert.

En hållbarhetskonsult kan hjälpa dig att:

  • Utveckla en hållbarhetsstrategi i linje med kraven från CSRD.
  • Implementera processer och systemstöd för hållbarhetsrapportering.
  • Samla in och analysera data.
  • Ta fram hållbarhetsrapporter.
  • Kommunicera företagets hållbarhetsarbete med kunder, investerare och leverantörer.
  • Sprida kunskap till alla medarbetare om bolagets mål och strategier för klimat, miljö och sociala faktorer.

Läs även: 10 värdefulla tips vid inhyrning av interimskonsult

Hyr hållbarhetskonsult från TNG Interim

TNG Interim hjälper vi dagligen organisationer som behöver hyra konsulter för att få in spetskompetens.

I vårt nätverk finns en uppsjö av experter inom allt från controlling och redovisning till HR och hållbarhet, som många gånger kan starta upp direkt. På heltid eller deltid utifrån ert behov. Med andra ord får du hjälp när du behöver det som mest.

Våra hållbarhetskonsulter är självgående, erfarna, digitalt mogna och trygga specialister som gärna hugger i och gör det lilla extra utan prestige. Någon som kan hjälpa dig att ”tugga elefanten i små bitar” och belysa vad inom CSRD som är viktigt för just er affär.

Och inte minst vända de nya kraven, från just krav till möjligheter, till bättre beslutsfattande och mer hållbara investeringar.

Hyr konsult via TNG

Rekommenderat för dig