TNG
Trend: Diversity of thought ett nytt sätt att tänka mångfald

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Trend: Diversity of Thought

Är ditt företag en innovativ mångfaldstänkare?   

Nu breddas mångfaldsbegreppet. Det handlar inte längre bara om mångfald i ålder, kön, bakgrund och etnicitet. Det är minst lika viktigt med ”mångfaldstänkande.” Det handlar om att öka innovationskraften och rekrytera människor som har en unik förmåga att tänka annorlunda. Trenden kallas diversity of thought.

Trenden har gamla anor. Ta bara den kända datatillverkaren som marknadsförde sig så framgångsrikt under parollen ”Think different.” Företaget hyllade förmågan att våga tänka annorlunda, med bilder på människor som lyckades se på världen genom nya ögon – från John Lennon till Pablo Picasso. De utstrålade verkligen diversity of thought, en mångfald av tankar.

Kampanjen sålde datorer, men den förde också fram en ny typ av medarbetare som idag blir allt mer populär och viktig på företag – nytänkarna. Eller snarare organisationer som är ”mångtänkare”.

Från problemmakare till problemlösare

Allt oftare lyfter företag upp behovet av att rekrytera medarbetare som tänker annorlunda. Det handlar om att skapa en organisation av oliktänkande där alla tillsammans samtidigt strävar efter samma mål – effektiv problemlösning och att driva företaget och teamet framåt, mot nya mål, mot nya marknadsandelar.

Där oliktänkare tidigare sågs som problemmakare ses de idag som problemlösare. Det är snarare så att det i organisationer med för stark likriktning problem uppstår, sätter sig i väggarna och blir allt svårare att bli av med eftersom alla tänker för likartat. Ibland är ”nejsägarna” i en organisation vägen till de positiva ”javisst-upplevelserna” och de upplyftande ”aha-ögonblicken”.

Digital tidsera kräver innovatörer

Enligt en undersökning från Deloitte ökar innovationskraften inom företag som satsar och rekryterar ”mångfaldstänkande”. Idag i vår digitala tid är det extra viktigt med oliktänkare som vågar se bortom de invanda mönstren. Att köra på i samma gamla (analoga) hjulspår kan vara det farligaste ett företag kan göra – de vägarna leder sällan framåt. Tvärtom, du kan plötsligt inse att du inte kommit någon vart, medan konkurrenterna har åkt förbi dig för länge sen. Då står du där med tungt bagage och en organisation som är väldigt trögstartad.

Rekrytera brain power

Därför är heterogena tankeorganisationer din bästa brain power när det gäller att framgångsrikt lösa uppgifter. Homogena grupper däremot förvaltar, medan de heterogena förädlar.

En ekonom vid universitet i Michigan, Scott Page, undersökte ”mångfaldstänkandet” – diversity of thought – vid en rekrytering i en studie som han passande nog valt att kalla ”The Difference”.

Tre kandidater intervjuades för två lediga tjänster i ett forskarlag. Alla fick samma tio frågor. Kandidaten Jeff svarade korrekt på 7 av 10 frågor, Rose 6 och Spencer 5. Det enklaste hade varit att rekrytera Jeff och Rose som hade flest rätt, på samma frågor. Men ekonomen tänkte annorlunda. Han parade istället ihop Jeff och Spencer eftersom Spencer hade svarade rätt på de frågor där Jeff hade svarat fel. De hade alltså besvarat frågorna annorlunda.

Scott Page drog slutsatsen att de två kandidaterna tillsammans skulle berika organisationens brain power genom individuellt olika infallsvinklar. Tillsammans blev den gemensamma kraften starkare än vad de skulle kunna leverera var och en för sig. Det vill säga, ett plus ett blev tre.

Konsten att överprestera

Att arbeta inom ett företag är på många sätt ett lagspel. Och precis som i t ex fotboll så kan ett lag prestera utöver det förväntade bara genom att värva en spelare som tänker lite annorlunda, som slår de oväntade passarna eller tar de kreativa djupledslöpningarna som får att laget att nå fram till straffområdet göra mål. I fotboll kallas de populärt för spelmotorer, i företagsorganisationer går de ofta under namnet katalysatorer. De levererar i sig, men får också hela team att överprestera. Bra team blir ännu bättre.

Vill du också ha en Steve Jobs?

Men för att rekrytera en nytänkare måste du först identifiera hen. Det i sig kräver sin nytänkare och en aktör med eget mångfaldstänk. Kort sagt, ”think different.” Tänk om du kan rekrytera en John Lennon eller en Steve Jobs nästa gång? Hur långt kan ditt företag gå då?

Varför inte prova? På TNG arbetar vi med fördomsfri rekrytering vilket bidrar till mångfald och innovation hos våra kunder varje dag. Hör av dig så berättar vi mer! Kontakta oss här.

Rekommenderat för dig