TNG
Trend: Objektiv rekrytering – testa först, frågar sen

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Trend: Objektiv rekrytering – testa först, frågar sen

Företag utmanar sin egen rekrytering

För att förändra ett beteende, måste vi förändra hur vi gör saker. Det gäller också inom rekrytering. För att börja rekrytera objektivt börjar därför allt fler företag se över sin rekryteringsprocess. De inser att de behöver sluta välja kandidater på magkänsla, och istället skjuta på den subjektiva bedömningen genom att testa först och fråga sen.

För visst är det dags att göra något åt dagens rekryteringsprocess? Den har ju sett likadan ut i alla tider. För visst känner du som rekryterare igen dig i detta klipp från BBC?

Ny process = mindre diskriminerande urval

Som tur är gör den pågående digitaliseringen att det idag är enkelt att vända på rekryteringen för att hitta nya och oväntade kandidater. Jobbsökare som tidigare valts bort baserat på ålder, kön, sitt namn eller bakgrund. Och detta är en trend som växer kraftigt i USA och Europa. Och i Sverige ligger vi långt fram, även om det finns mycket kvar att göra.

Men vad innebär det? Jo, företag vänder upp och ner på sin rekryteringsprocess så att alla sökande får samma förutsättning att söka jobbet. Kort sagt det handlar om att rekrytera objektivt.

Det handlar om att se kandidatens kompetens och potential framför ålder, bakgrund, kön, bostadsort eller skolbakgrund. Istället för att titta på CV först, genomför alla kandidater t.ex. screeningtester – skräddarsydda utifrån kompetenskrav. För att lyckas här krävs dock en rekryterare som tydligt kan koppla en kravprofil till rätt kompetenser som ska testas. Annars är det svårare att lyckas.

Därefter görs ett urval av kandidater, rankade utifrån testresultat. De utvalda kandidaterna får alla sedan genomgå samma strukturerade intervjuer för att ytterligare ta bort subjektivt bedömande i processen. Detta minimerar risken att någon riktigt vass talang väljs bort på grund av – ofta omedvetna – fördomar.

Vi på TNG har vågat

Vi på TNG implementerade en omvänd rekrytering för över ett år. Det är vi ganska stolta över och vi ser verkligen vilken skillnad det gör. Våra erfarna rekryterare är certifierade inom flera testverktyg så de tydligt kan koppla kompetenser till tjänsten. Vår urvalsmodell bygger också på vetenskapliga grunder och kompetensbaserad rekrytering vilket gör att vi dagligen hittar nya talanger som inte tidigare fått chansen. Talanger som bidrar till våra kunders mångfald och innovationstakt på flera plan.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Rekommenderat för dig