TNG
Bild med olika citrusfrukter i flera färger som illustrerar rekryteringstrenden Inkludering som ny tillväxtstrategi, som TNG tar upp i sin årliga trendspaning 2018.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Inkludering – ny tillväxtstrategi

Inkludera nyanställda och lönsamheten ökar

Att rekrytera med mångfald är en utmaning i sig. Att sedan få heterogena team att prestera och leverera tillsammans, och få de kandidater som adderar till företagskulturen att stanna, är en ännu större utmaning. De företag som lyckas växer snabbare och är mer lönsamma enligt ny statistik. Inkludering har därför snabbt seglat upp som en av årets hetaste rekryterings- och HR-trender och en viktig tillväxtstrategi.

Trenden är en del av TNG:s artikelserie: Trender inom fördomsfri rekrytering 2018.

Företaget Cloverpop har under två års tid följt 200 olika team och utvärderat hur de tar beslut. Det visade sig att i team där medarbetarna kände sig inkluderade och det rådde mångfald sett till ålder, kön, bakgrund och geografisk spridning, fattades det 87 procent bättre beslut och de levererade även 60 procent bättre resultat. Priset var att friktionen i teamen ökade med 15 procent, vilket ställde högre krav på ledarskapet.

Samma undersökning visade att, trots den ökad friktionen, fattade dessa team beslut dubbelt så snabbt på hälften så många möten. Just vikten av att kunna fatta beslut effektivt bekräftas i en studie från Bain & Company. De studerade 800 företag runt om i världen och kunde visa att det finns en korrelation på 95 procent mellan en effektiv beslutsprocess och ett starkt finansiellt resultat.

Viktig tillväxtstrategi

För att lyckas krävs det ett löpande arbete internt med god förankring i företagsledningen så att inkluderingsarbetet blir mer än en HR-produkt. Först då kommet intäkterna och tillväxten.
Ytterligare ett bevis för potentialen hos inkluderande företag kommer från organisationen Great Place to Work. De har analyserat företag som aktivt arbetat med inkludering och sett att dessa företag växer tre gånger snabbare, sett till intäkter, än sina mindre inkluderande kollegor.

Av den anledningen ändrade Great Place to Work sin utvärdering av företag och lade till ett nytt bedömningskriterium som mäter inkludering. Det fick en direkt effekt på listan över vilka som är världens mest populära företag att arbeta på. För första gången på sju år seglade det upp en ny etta upp på listan: Salesforce som utvecklar CRM-system.

Alla kan behöva hjälp

En ny studie från Google visar samtidigt att anställda som känner sig trygga, får prata ärligt och vara sig själva presterar bättre. Google kallar det ”psychological safery”. Och är en viktig pusselbit i deras tillväxtstrategi.

Men är det inte självklarheter egentligen? En medarbetare som känner sig exkluderad kommer aldrig att bli engagerad. Problemet är bara att den mänskliga faktorn, det vill säga våra fördomar och förutfattade meningar, kommer emellan. Det är lättare att leda människor som påminner om oss själva, än att leda de som är helt olika oss själva. Och därför behövs det hjälp för att lyckas.

En trend som växer sig stark inom det här området är att företag, framförallt i USA, skapar interna inkluderingsteam. Många anlitar också extern hjälp genom employee resource groups (ERG) dit anställda kan gå för att lära sig mer.

Inkluderingsarbetet blir till marknadsföring och AI-verktyg

Transparens går hand i hand med inkludering. Allt fler företag vill visa upp sitt inkluderingsarbete för att stärka sitt varumärke. Konsultbolaget Accenture har lanserat en global marknadskampanj med sin personal där de alla pratar om vikten att ta sitt eget ansvar och acceptera varandra som de är.

Medan Facebook delar med sig av ett omfattande utbildningsprogram om fördomar och inkludering till andra företag.

Och HR-världen är inte sämre. Digitala verktyg för inkludering, gärna med AI-funktionalitet, lanseras varje vecka som en del av organisationers tillväxtstrategi. Det är mjukvaror som ska signalera när en chef omedvetet, eller medvetet, diskriminerar en medarbetare i sin kommunikation eller sitt agerande. Mjukvarorna jobbar med att hitta mönster kring produktivitet och motivation samt diagnostiserar fördomar och pågående diskriminering på arbetsplatsen. Tanken är att det ska bidra till förbättrad inkludering, öka trivseln bland medarbetare och därmed ska man lyckas behålla ny personal som har en annan bakgrund och företags-DNA än de som tidigare rekryterats in.

Digital utveckling främjar inkludering

Fler exempel från den digitala världen är cultivateai, ett hjälpmedel som kan integreras med e-post, Slack och Office-paketet. Verktyget bedömer sedan chefers kommunikation med sina team i realtid för att se hur deras kommunikation påverkar medarbetares motivation och produktivitet.

Joonko är ett annat exempel på samma spår. De kallar sitt verktyg ett anti-virusprogram mot könsdiskriminering. Även det här verktyget integreras i företagets plattformar och informerar alla inblandade när det sker omedveten eller medveten diskriminering i realtid.

Så nu finns det snart inte några ursäkter kvar. Vad gör man på ditt företag för att öka inkluderingen? Sprid de goda exemplen!

Vill du veta mera om inkludering av mångfald? Kontakta oss!

Hjälp med snabb rekrytering?

Vill du ha hjälp att rekrytera snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens?

På TNG arbetar vi med fördomsfri rekrytering och bemanning. Vi sätter kompetensen främst och ser bortom de sökandes ålder, bakgrund, etnicitet, sexuella läggning, kön och namn. Det gör att vi hittar kandidater som andra har valt bort på felaktiga grunder. Vår talangpool är därför större och bredare och vi har fler kompetenser att matcha mot ditt företags behov. Det innebär också att vi snabbare kan tillsätta uppdrag och hitta rätt medarbetare till ditt företag.

Visa mig hur ni rekryterar fördomsfritt!

Rekommenderat för dig