TNG
culture-add-foretagskultur

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Trendspaning 2017: Culture fit vs. culture add

Nyanställda ska addera till företagskulturen

”Du passar inte in i vår kultur”. Det är en av de vanligaste anledningarna till att sökande blir bortvalda i en rekrytering. Och det är något som nu diskuteras flitigt och många företag inser att det påverkar mångfalden bland medarbetarna. Det har lett till att företag börjar prata och rekrytera utifrån ”culture add” istället för culture fit. Culture add är helt enkelt det nya svarta. 

I Sverige rekryterar vi för fikapausen, utomlands kallas samma fenomen för the beer test – sökande anställs baserat på hur trevliga de verkar att ta en öl med efter jobbet. Allt handlar om hur en nyanställd ska passa in i existerande företagskultur. Men ska en kandidat verkligen väljas bort för att hen inte passar in i företagets kultur? Leder inte det i slutändan till att företag stänger ute folk som kan bidra med nya tankar och idéer?

Nyanställda ska tillföra istället för att anpassa sig

För att komma runt detta fenomen talas det nu istället om culture add – att nyanställda ska kunna bidra och tillföra något nytt till organisationen. Det handlar om att alla medarbetare dagligen är med och skapar en agil företagskultur, istället för att försöka passa in. En företagskultur som är inkluderande och olikheter uppskattas. Det öppnar upp talangpoolen och företag får in oliktänkande som bidrar till innovationstakten på företagen. Allt fler skriver om culture add och renommerade magasin som Forbes har skrivit flera artiklar på ämnet. Så det är hett.

Ett företag som anstränger sig lite extra i det avseendet är Pandora, som nyligen släppte sin on demand-musiktjänst i Sverige för att konkurrera med Spotify. De utvärderar kandidater utifrån vad de kan tillföra för nytt till just kulturen – eller som de själva säger ”Vi rekryterar på culture add”.

Och de har lyckats bra. Idag utgör kvinnor 48 procent av medarbetarna på det här tech-företaget. För att ytterligare spegla sina lyssnare ska 45 procent av de anställda år 2020 komma från minoritetsbakgrunder. Cheferna ska dessutom reflektera andelen kvinnor och minoriteter i organisationen. På så sätt tryggas den framtida tillförseln av spännande tankar och idéer, är det tänkt. Kanske är det lika viktigt, om inte viktigare, som att ta en öl tillsammans?

Rekommenderat för dig