TNG
Bild med person som kikar igenom ett staket som illustrerar rekryteringstrenden transparens, insyn och delaktighet för kandidater, som TNG tar upp i sin årliga trendspaning 2018.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Transparens, insyn och delaktighet

Dags för en transparent kandidatupplevelse

Kandidaten är inte bara kund på dagens arbetsmarknad, utan den viktigaste kunden. Ja, vi har hört det förut men det tål att upprepas. För det görs fortfarande inte tillräckligt för att möta jobbsökare som kunder och skapa en transparent kandidatupplevelse där alla inblandade känner sig delaktiga och engagerade. Kanske är 2018 året som det äntligen börjar röra på sig?

Trenden är en del av TNG:s artikelserie: Trender inom fördomsfri rekrytering 2018.

Lite transparent fakta

  • Fyra av fem jobbsökare skulle aldrig söka jobb igen hos samma företag om de har fått dålig eller ingen återkoppling på sin ansökan.
  • Fyra av fem kopplar ihop sin kandidatupplevelse med hur företaget i stort ser på sin personal.
  • 78 procent har aldrig fått ge återkoppling på hur de har upplevt rekryteringsprocessen.
  • Nära hälften av alla som har haft en dålig kandidatupplevelse uppger att de kommer att lägga sina pengar och kundlojalitet någon annanstans.
  • Medan sju av tio som har haft en bra upplevelse – även om de inte fick jobbet – tycker att deras positiva syn på företaget har stärkts.

I grund och botten handlar det om kundupplevelse. Något som 9 av 10 svenska företagsledare faktiskt ser som sitt främsta konkurrensmedel i år. För att lyckas måste man förstå kunden, vara ärlig, visa respekt och vara autentisk. Och detsamma gäller för hur du behandlar dina kandidater eftersom de är kunder både kommersiellt och på dagens arbetsmarknad, där det råder stor brist på arbetskraft.

Även Almegas senaste konjunkturmätare visar på vikande tillväxt på grund av kompetensbrist i en rad kunskapsintensiva branscher. Det är uppenbart att företag inte har råd med dåliga kandidatupplevelser. Företag som inte inser detta kommer inte att överleva i längden.

Transparens i alla delar av rekryteringen

Hand i hand med kandidatupplevelsen går transparens. Det handlar om transparens i ansökningsprocessen, i kommunikationen, i urvalet och kring lönen. Kandidater har inflytande och kan hjälpa eller stjälpa ett varumärke – precis som vilken kund som helst.

Och allt mer av jobbsökandet sker på kandidaters villkor. För att lyckas behöver företag bjuda dem på en konsumentupplevelse och skapa delaktighet. De vill ha insyn i hur en rekryteringsprocess går till eftersom hela 83 procent av jobbsökarna tycker att rekryteringar tar alldeles för lång tid. Ett sätt att lösa den utmaningen är att bjuda in de sökande i processen, något som vi på TNG gjort.

Vi har utvecklat en unik digital tjänst, där alla jobbsökare kan följa sin ansökan i realtid (se bild nedan). Här kan de se om rekryteraren läst deras ansökan, var de befinner sig i rekryteringsprocessen och vad som är nästa steg. De kan se allt från början till slut. Vi erbjuder en transparent kandidatupplevelse, som också lyfter våra kunders varumärken. För visst ska det vara lika lätt att följa en ansökan, som att följa ett paket du väntar på?

Följ din ansökan. Ny digital tjänst för jobbsökare från TNG. Tidslinjen visar hur långt din ansökan kommit i rekryteringsprocessen.

I USA har företaget Johnson och Johnson utvecklat en liknande process som de kallar Shine, och vi kommer säkert se fler liknande initiativ inom kort.

Google Jobs tvingar fram lönetransparens

Men transparensen stannar inte där. Kandidater vill numera också få insikter om konkurrensen kring jobbet, vilka de andra kandidaterna är och hur lång tid varje steg tar i en rekrytering. De vill veta vad deras referenser har sagt och de vill i sin tur kunna ta referenser på sin blivande chef. Dessutom förväntar de sig att företaget öppet redovisar sina förmåner och gärna löneläget.

Men lönen är känslig. Det är inget vi gärna pratar om i Sverige. Men får kandidaterna bestämma så kommer det kanske snart att förändras. En drivande faktor blir Google Jobs som är Googles nya söksida för jobbannonser där de använder alla sina avancerade verktyg för att matcha ihop kandidater med platsannonser. Snart lanseras sidan i Sverige och precis som Google shopping kommer det att skaka om marknaden. Det gäller att placera sig så högt upp som möjligt på Google Jobs för att få mer kandidattrafik. Och en av de viktigaste rankingparametrarna kommer att vara löneinformation.

Trots att arbetsgivare är starkt negativt inställda till detta så gör Google det här i alla fall. Anledningen är helt enkelt att frågor kring lön är en av de vanligaste sökningarna på sökmotorn. Vill inte företagen bjuda på informationen på egen hand så kommer de rankas lägre i söklistorna. Lämnar företag inte ut löneinformationen på frivillig basis, så adderar Google ändå lönenivån genom att samla in den data de behöver från webbplatser som Glassdoor, Payscale och LinkedIn. Och om någon trodde att svenska företag skulle vara skyddade så kan vi avslöja att det redan idag går att se lön på Glassdoor, där anställda har uppgett sina lönelägen.

Gissningsvis är det också bara en tidsfråga innan vi får se en liknande funktion på Facebook Jobs som snart lanseras i Sverige. Det går inte att backa utvecklingen.

The ultimate candidate rejection

Det finns flera företag som nu försöker positionera sig och ta marknadsandelar genom sin transparens och ärlighet. Det har till och med gått så lång att ett av dem – Honest Work – en jobbsajt för tech och startups. De har som affärsidé att arbetsgivare måste publicera lön och berätta hur intervjuprocessen kommer att se ut. Annars får de inte annonsera.

Samtidigt pratar färre om att skapa den optimala kandidatupplevelsen. Istället har fokus flyttats till den ”ultimate candidate rejection”, alltså den ultimata nej-tackningsprocessen för kandidater. Det handlar om hur man på bästa sätt bemöter de kandidater som inte går vidare i en rekrytering genom att vara transparent och ge snabba besked. Kandidaterna uppskattar ärlighet även när det gäller negativa besked. Det bekräftas av de jobbsökare som deltog i TNG:s stora undersökning i februari 2018. Hela 95 procent föredrar att få ett negativt besked tidigt i processen än att tvingas vänta länge för att en rekryterare inte vill eller vågar återkoppla för tidigt.

Från NPS till TPS – Talent Promotor Score

De företag som mäter kandidatnöjdhet och öppet delar med sig är framtidens vinnare. NPS har säkert många hört talas om, men nu kommer TPS starkt – Talent Promotor Score. Och här får nu kandidater en chans att tycka till om hela rekryteringsprocessen – något som 78 procent av kandidaterna uppgett att de aldrig fått göra tidigare. Transparens är här för att stanna liksom det mer seriösa relationsbyggandet med kandidaterna. I slutändan handlar det om att behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Vill du veta mera om transparens och ta del av våra källor? Kontakta oss!

Hjälp med snabb rekrytering?

Vill du ha hjälp att rekrytera snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens?

På TNG arbetar vi med fördomsfri rekrytering och bemanning. Vi sätter kompetensen främst och ser bortom de sökandes ålder, bakgrund, etnicitet, sexuella läggning, kön och namn. Det gör att vi hittar kandidater som andra har valt bort på felaktiga grunder. Vår talangpool är därför större och bredare och vi har fler kompetenser att matcha mot ditt företags behov. Det innebär också att vi snabbare kan tillsätta uppdrag och hitta rätt medarbetare till ditt företag.

Visa mig hur ni rekryterar fördomsfritt!

Rekommenderat för dig