TNG
gig-rekryterare-rekrytering-trend

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Trend: Gig-rekryterare på frammarsch

nya möjligheter för rekryterare

Vi hör allt oftare om future of work. Om en arbetsmarknad i kraftig förändring. Och utvecklingen går fort. Tittar vi på siffrorna i USA är 29 procent av de som jobbar ”giggare”, medan 20 % är det i Sverige enligt SEB. Samtidigt säger 40 procent av amerikanska chefer att de inte hittar folk att anställa. För att lyckas börjar därför gig-rekryterare växa fram på marknaden.

I Sverige ligger vi som sagt efter USA men vi ser även förändringar här. Arbetsmarknaden är annorlunda i Sverige men även här kommer, och ser, vi förändringar. På kort och lång sikt. Då handlar det inte bara om ökad spridning vad gäller bakgrund och erfarenhet, utan också om en arbetsmarknad där chefer kommer att anställa och anlita heltidsanställda, deltidare, och giggare som alla vill jobba på sina villkor.

Företag måste anpassa sig till giggare

Rekrytering som vi känner den idag kommer att se helt annorlunda ut imorgon, liksom karriärvägar. Det kommer att bli en jätteutmaning för HR och chefer.  Det handlar om en arbetsmarknad som inte bara blandar olika bakgrunder och erfarenheter, utan också en arbetsmarknad där dagens chefer kommer anställa och anlita fastanställda, deltidare, remotare, frilansare, och giggare som alla vill jobba på sina villkor.

Ett exempel här är tex företaget Amazon som nu planerar att anställa 5000 personer till sin kundservice som alla ska jobba remote – troligtvis hemifrån och de ska kunna befinna sig egentligen var som helst i världen.

Höga krav på rekryterare när giggandet goes global

I en färsk undersökning från USA spår 84 procent av dagens chefer att de mest talangfulla medarbetarna i framtiden kommer finnas utanför organisationen. Man pratar om att rekryterare går från ”talent aqusition” till ”talent access”. Det gör att Gig-rekryterare kommer växa fram – internt på företag, och på rekryteringsföretag. De arbetar proaktivt och datastyrt. De testar sig fram och jobbar likt marknadsförare med A/B testing, skapar riktat och personifierat marknadsföringsinnehåll för att locka kandidater från lokala och global gig-talangplattformar

En gemensam faktor för giggarna är en önskan om balans mellan arbetstid och fritid. De vill jobba när de önskar, var de vill och helst den tid på dygnet som passar dem. Det driver dem – i alla åldrar. Att kunna tillmötesgå de här kraven kommer vara ett måste för att överleva som företag.

För att överbrygga de olikheter som finns i team vars medlemmar sitter utspridda över världen, måste rekryterarna inte bara kunna prata flera språk och förstå olika kulturer, lagar och avtal, utan också vara coacher åt linjecheferna i rekryteringsfasen och framöver så att teamen presterar. Gig-rekryterare kommer att utvärderas på sina resultat – den direkta korrelationen mellan en anställning, vilken form den än må ta, och företagets omsättning.

Rekommenderat för dig