TNG
superjobs

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Superjobs = future fit

Talanger med rätt potential för framtidsjobb

Future of Work ligger inte längre i framtiden. Det finns här och nu tack vare den senaste tidens snabba digitalisering. Med den utvecklingen ser vi också nya jobbsuperjobsmed kompetenser de flesta av oss inte visste fanns för några år sedan. Jobb där future fit är nyckeln till framgångsrika medarbetare och företag.   

Trenden ingår i en artikelserie med rekryteringstrender från TNG:s fördomsfria trendspaning 2021.

AI, Internet of things, och automatiseringsverktyg är idag vardag och redan nästa år förutspår World Economic Forum att 54 procent av all personal kommer behöva betydande re-skilling och fortbildning för att klara av den tekniska utvecklingen vi alla lever med.   

Deloitte global human trend reportMen det kommer inte räcka. Enligt Deloitte och deras Global Human Capital Trend rapport är re-skilling redan passé eftersom den tekniska utvecklingen går så fort. Istället pratar man om att snabbt släppa lös hela arbetskraftens potential för att vi inte ska stanna i utvecklingen. Rapporten finns också sammanfattad på vår blogg här. Många anser att det behövs en global upskilling revolution på alla företag för att kunna bibehålla dagens produktivitet och klara av att hitta medarbetare med framtidspotential till framtidsjobben 

Vad är superjobs? 

Superjobs är nya yrken som skapas av den snabba digitala transformationen och digitaliseringen. Jobb som kombinerar människans och maskinens styrkor. Vissa kallar de oformade jobb då tjänsterna, tekniken och problemställningarna ännu inte finns. 

Faktum är att många av de här superjobben redan finns. Tjänsterna som ska ta oss igenom den pågående Algorithmic Age-perioden, vars arbetsuppgifter ingen riktigt vet vad de innebär eftersom tekniken är under konstant utveckling. Det handlar om jobb som har en tydlig koppling mellan teknik och människa. Människan bidrar med soft skills och tar tillvara de AI-algoritmer och data som tekniken skapar. Att jobba med data är inget nytt, men hur man gör det måste uppfinnas. 

Även robotar kommer att bli mer vanligt i dessa sammanhang. Och här ligger vissa i framkant. Redan idag finns rekryteringsföretaget SixAl i Israel som planerar att hyra ut robotar som kollegor till de personer som arbetar med nya superjobben. 

 SixAl i Israel hyr ut robotar

Ett exempel på superjobb kan vara en logistiker som utöver att hen är expert på att hantera logistiken vid skeppning, löpande måste lära sig robotteknik och AI-programmering. Troligtvis är en robot närmsta kollegan 

Hens kompetens i grunden är inte kunskap utan förmågan att snabbt lära sig nytt, ha viljan att utvecklas, ställa om och förändras i takt med att rollen förnyas. Men också att lösa alla nya problem som inte tidigare funnits. 

Frihet hos anställda ska driva företaget framåt 

De här medarbetarna finns redan på många företag. Det handlar bara om att ta vara på olikheter och intressen hos alla anställda för att frigöra deras potential. På ett superjobb ska anställda ges frihet att utbilda sig på egen hand och samtidigt lösa affärsproblem så att organisationen växer. 

Det handlar om att vara del i ett självstyrande team vars samlade potential och passion matchar företagens framtida behov. Det skapar engagemang, lojalitet och ökar inkluderingen då olika perspektiv tas tillvara och driver företaget framåt. Ofta finns ett agilt tänk med i bakgrunden. Det kanske låter lite som en utopi, men enligt alla trendspanare är vi redan där. 

Ett exempel på detta är Amazon. De behöver utbilda sina kunder så att de kan använda deras teknik framåt. Innan 2025 planerar de därför att utbilda 29 miljoner personer till vissa tekniska jobb där efterfrågan är som störst. Inga formella krav krävs för att delta, utöver intresse och begåvning.

Kort sagt är future fit entrébiljetten, vilket öppnar upp för minoriteter, dolda talanger och oslipade diamanter. Medarbetare vars framtidspotential kan mätas och analyseras med egenskaper att snabbt ställa om och lära nytt från en dag till en annan. Potential handlar inte längre om att vara ung utan kan lika mycket vara en erfaren medarbetare. Här handlar det om mindset, förmåga att ställa om och vara flexibel. Vissa pratar om att Future of Work äntligen kommer att demokratisera talanganskaffningen. 

Medarbetarna som utför superjobsen samlas sedan i superteams. Superteams där människa och teknik agerar i samklang med till exempel en AI-robotkollega. Man ser på teamet som en helhet inklusive sin robotkollega – med syfte att förbättra människans naturliga sätt att arbeta. De mest lyckade arbetslagen använder tekniken som ett kompletterande stöd för att göra arbetet ännu mänskligare och fatta bättre beslut. 

människa robot dator superjobs superfit

För att hitta de här talangerna behöver dock företag leta bredare. På nya platser och nya oanade kanaler.  

Rekrytera eller bemanna med TNG – vi sätter fakta framför magkänsla. Varje dag.

Hitta nya medarbetare snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens!

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning. Med 15 års utvecklingsarbete, löpande forskning och praktisk erfarenhet i ryggen rekryterar vi idag fördomsfritt och kompetensbaserat. Allt för att hitta de allra bästa kandidaterna till våra kunder.

Framgångsreceptet ligger i vår unika, fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ som opartiskt mäter kandidaters kompetens och förutspår framtida potential och arbetsprestation. Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från datadrivna opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Du hittar oss på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Tack vare digitala lösningar och verktyg är vi dessutom geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela Sverige. Vill du veta mer?

Kontakta TNG!

Rekommenderat för dig