TNG
Framtidens HR-jobb – 21 heta HR-roller

Lästid: 7 minuter

Senast redigerad:

Framtidens nya HR-jobb – har du koll?

Fördomsbevakare, datadetektiv, Mångfaldsansvarig genetik

I takt med att omvärlden förändras, ny teknik gör intåg och kraven på fördomsfri rekrytering ökar – förändras även rollerna, betydelsen och uppdragen inom HR. Mycket pekar på att HR-specialisten kan ta en ännu större roll. Men i ny skepnad. Spana in TNG:s lista över framtidens HR-jobb!

Aldrig tidigare har the Future of Work känns så mycket som här och nu. Under de senaste åren har alla HR-funktioner prövats hårt med allt som covid-19 fört med sig; sjukfrånvaro, hybridarbete, uppsägningar och quiet quitting. För att nämna några exempel. Men pandemin har även satt teknik och samarbete på prov. Något som kommer få synliga efterverkningar på framtidens HR-jobb.

Därför är det spännande att ta del av the Cognizant Center for Future of Work och Future Workplace:s projekt. Tillsammans har de trendspanat* kring hur framtidens HR lär se ut under 20-talet. För alla nyfikna har vi på TNG plockat ut och sammanfattat samtliga HR-jobb – fritt översatta till svenska. Något för dig kanske?

21 heta HR-jobb för the Future of Work

1. Fördomsfri algoritmansvarig

Som fördomsfri algoritmansvarig (Algorithm Bias Auditor) är du ytterst ansvarig för internrevision gällande algoritmer inom AI. För att säkerställa att algoritmerna är etiska, fördomsfria och ligger i linje med organisationens värderingar. Utöver att ta fram riktlinjer och metoder för compliance, arbetar du i ett nära samarbete med utvecklingsavdelningen och leder ett team som inventerar såväl befintliga som nya AI-lösningar.

2. Fördomsbevakare

Fördomsfri algoritm-ansvarig och fördomsbevakare - några av framtidens HR-jobb

Fördomspolis kanske rollen också skulle kunna kallas, men som fördomsbevakare (Human Bias Officer) har du en större uppgift än att anhålla människor och ställa dem till svars för sina fördomar. Istället verkar du för ökad objektivitet och rättvisa inom alla system, affärsbeslut och funktioner HR-organisationen stöttar. Att vara fördomsfri, rättvis och transparent är centralt. Från rekrytering och onboarding till uppsägning. Oavsett ålder, kön, etnicitet eller andra yttre faktorer så ska organisationens bemöta medarbetaren likvärdigt.

Här uppmuntrar du alla att säga ifrån när någon gör fel, men också att ställa frågor och sträva efter opartiskhet. Därför jobbar du i nära samarbete med andra nya HR-roller såsom fördomsfri algoritmansvarig. Allt för att säkerställa att inte automatiseringar, AI och andra mjukvaror påverkas av mänskliga fördomar. På TNG tycker vi givetvis att detta är framtidens HR-jobb. 

Lästips! Systematiskt arbetsmiljöarbete checklista för VD och HR

 

3. Samarbetsansvarig Human-Machine

Samarbete mellan människa och maskin är det nya svarta. Och som samarbetsansvarig inom Human-Machine (Human-Machine Teaming Manager) är det ditt jobb att kombinera styrkorna från AI och robotar, såsom beräkning, uthållighet och tempo, med det människor är bäst på. Till exempel flexibilitet, empati, kreativitet och omdöme. Framför allt är du ansvarig för att ta fram en plattform eller kanal som gör det möjligt för både maskin och mänskliga medarbetare att kommunicera med varandra.

På vissa arbetsplatser kan denna HR-roll vara uppdelad i flera och specialiserad på olika maskiner och AI-lösningar.

4. Mångfaldsansvarig genetik

Som mångfaldsansvarig med fokus på genetik (Genetic Diversity Officer) jobbar du som många andra mångfaldsexperter med fokus på inkludering och likabehandling. Men med särskild inriktning på genetiska variationer och modifiering bland medarbetarna. Det kan handla om förbättringar som individen haft sedan födseln, liksom genetiska ingrepp senare i livet.

Dina arbetsuppgifter sträcker sig från att vara uppdaterad på det senaste inom genetisk utveckling och dess konsekvenser inom arbetslivet, till att samarbeta med jurister och väcka förståelse hos chefer. Men också att ta fram policys gällande genetisk mångfald, så att alla medarbetare får en rättvis behandling – genetiskt modifierade eller inte.

Lästips! Specialisten Therese om jobbet som HR-konsult

5. Datadetektiv inom HR

En perfekt roll för dig som gillar att ställa frågor, gräva, analysera samt skapa förtroende och förmedla viktiga budskap! Som datadetektiv inom HR (HR Data Detective) kommer du jobba nära andra HR-specialister och ha en viktig roll för att samla, granska, analysera och pedagogiskt presentera insikter från personaldata. Det vill säga data som hjälper organisationen förbättra sin affär och resultat på lång sikt.

Självklart kommer du också ansvara för att skapa förståelse och förtroende för varför uppgifterna samlas in och analyseras. Samt även säkerställa etisk och laglig hantering av personuppgifter och andra känsliga uppgifter.

Samarbetsansvarig Human-Machine – ett av 21 nya HR-jobb för framtiden

6. Beteendeansvarig

Som beteendeansvarig (Head of Business Behavior) kommer du leda ett team med arbetsplatsanalytiker och vara ytterst ansvarig för datadriven beteendeanalys och medarbetarupplevelse. Ansvaret inkluderar såväl strategier som förtroendeskapande aktiviteter och etisk datahantering.

En perfekt roll för dig som vill ställa och besvara frågor som när på dagen medarbetarna är mest produktiva, vad nyckel till ett framgångsrikt team är, hur samarbetet mellan avdelningar kan öka och vad som får medarbetarna att trivas och stanna.

7. Strategisk HR-chef för fortsatt affärsutveckling

Drömmer du om att leda, samtidigt som du inte backar för utmaningar i en alltmer föränderlig omvärld? Då bör spana in jobbet som strategisk HR-chef för fortsatt affärsutveckling (på engelska Strategic HR Business Continuity Director).

Här får du koppla samman, sätta strategier och leda initiativ som kan mildra och lindra produktionsstörning, samt motverka ohälsa hos personalstyrkan vid incidenter utanför organisationens kontroll. Dessutom tar du fram vägar för att snabbt få svar på hur och var vi arbetar vid en kris. Liksom hur vi kan minimera effekterna för medarbetarna. Så att affären inte stannar av på grund av yttre hot.

8. Chatbot-stödjare

Vill du göra chatbotar inom HR mer empatiska, inkännande och ja – mänskliga? Då ska du fundera på jobbet som chatbot-stödjare (Chatbot & Human Facilitator).

Här jobbar du för att röststyrd AI och andra botar ska leva upp till förväntningar och behov hos såväl HR-organisation som hos chefer och medarbetare. Dels kommer du se över var chatbots och virtuella assistenter kan vara behjälpliga inom HR. Dels får du driva utvecklingen av hur tekniken ska minska frustration och i så hög utsträckning som möjligt känna in när det är dags att koppla in en människa till hjälp.

En perfekt roll för dig med intresse inom UX och allt som hör till röststyrning. Från tonalitet, till dialekter och småfraser.

Lästips! Begreppen inom HR som du borde ha koll på 2023

9. Distansstödjare

Du som gillar att gå i bräschen, testa ny teknik och brinner för kommunikation kommer att trivas som hemarbetestödjare (WFH Facilitator)! Här arbetar du nära HR, marknad och IT-avdelningen för att engagera och integrera alla medarbetare som jobbar remote. Med hjälp av rätt mjukvaror, kommunikation och HR-processer stöttar du chefer och medarbetare att känna tillhörighet – oavsett var medarbetaren sitter.

10. Gig-ansvarig

Som gig-ansvarig (Gig Economy Manager – GEM) kommer du få bygga upp struktur och rutiner för en intern gig-ekonomi i organisationen. En roll inte helt främmande för en tidigare rekryteringskonsult eller konsultchef. För här uppmuntrar du medarbetare att regelbundet testa på nya roller, genomföra studiebesök och göra tillfälliga inhopp i andra team. Allt för att främja lärande, löpande kompetensutveckling och minska personalomsättningen. Samt upptäcka medarbetarens talang för nya uppgifter.

Som rollen antyder är det ditt ansvar att gig-ekonomin flyter smidigt och att ta fram en fungerande teknisk plattform som möjliggör förmedling och matchning av uppdrag. Men även identifiera behov hos olika chefer och matcha med rätt medarbetare.

Trendspaning! Gig-rekryterare på frammarsch

11. Chef för hälsa- och välbefinnande

Du som vill verka för en sund arbetsplats med minskad psykisk och fysisk ohälsa kan nosa upp jobbet som chef för hälsa- och välbefinnande (Director of Well-Being). Genom att skapa en meningsfull vardag och bättre medarbetarupplevelse, ökar du såväl engagemang som produktivitet hos personalen. Liksom minskar risken för utmattning och personalomsättning utifrån ohälsa.

Här arbetar du nära andra nya HR-roller såsom datadetektiven och nätverksspecialisten. Allt för att identifiera risker och ta fram metoder för att motverka ohälsa.

12. Arbetsmiljöarkitekt

Vill du sprida insikter och upplysa organisationen om vikten av välbefinnande på arbetsplatsen och vilka fördelar företaget uppnår med förbättrad hälsa i personalstyrkan? Då är jobbet som arbetsmiljöarkitekt (Workplace Environmental Architect) något för dig! I takt med att människor blir allt mer stillasittande och spenderar den mesta av sin tid inomhus, kommer denna roll fylla en allt viktigare funktion inom HR.

Som arbetsmiljöarkitekt förbättrar du inomhusmiljön och utvecklar kontorsarbetet i en mer positiv hälsoriktning. Du söker upp och implementera lösningar för organisationens lokaler och säkerställer att nya kontorsmiljöer och investeringar är människocentrerade och hälsofrämjande. Oavsett om det är val av färg på väggarna eller porslin i fikarummet.

13. Hållbarhetsledare klimatåtgärder

Som hållbarhetsledare inom klimatåtgärder (Chief Climate Response Leader) ansvarar du för organisationens strategier och attraktionskraft utifrån hållbarhet och klimatfrågor. Du samarbetar med ledningen för att ta fram hållbara strategier och säkra att klimatmålen kan uppnås i tid. Som en del av talent acquisition-teamet sprider du även ert hållbarhetsarbete till allmänheten i stort. Och i synnerhet till potentiella medarbetare.

14. Syftesansvarig

En katalysator för att skapa en positiv attityd kring verksamheten, produkterna och kundupplevelse. Ja, så kan rollen som syftesansvarig (Chief Purpose Planner) beskrivas!

Här kommer du skapa, uppmuntra och främja ett meningsfullt och engagerande syfte för organisationen. Ett syfte som behöver engagera och tillfredsställa såväl kunder som medarbetares behov. Och spridas via content och storytelling i olika former. Därför identifierar du vilka sociala faktorer, överenskommelser och information som spelar roll i såväl affärsuppgörelser som kandidatattraktion. Samt influerar ledning, chefer och medarbetare att leva och sprida ert syfte till varandra och omvärlden.

15. Nätverksspecialist

Hur samarbetar och nätverkar medarbetarna egentligen? Hur nära är olika team är varandra, hur engagerad personalstyrkan, vilka är högpresterande, hur inkluderande organisationen är i praktiken och vem riskerar utbrändhet?

Som nätverksspecialist (Human Network Analyst) analyserar du människors naturliga nätverk – förbi linjära organisationsscheman och hierarkier. Sedan använder du insikterna för att främja samarbetet ytterligare och knyta ihop rätt medarbetare med varandra. För att lösa uppgiften använder du AI och data analytics, liksom jobbar nära datadetektiven och beteendeansvarig.

16. Förändringsledare för framtidens arbetsplats

21 nya HR-jobb för Future of WorkVill du blicka framåt och förutspå och förbereda HR-strategier för framtiden? Då bör du söka jobbet som förändringsledare för framtidens arbetsplats (Future of Work Leader)! Ett ledarjobb som sträcker sig förbi de klassiska HR-jobben inom rekrytering och kompetensförsörjning.

Här får du nämligen utmana och utmanas genom visioner, samarbeten och kalkyler som hjälper dig identifiera vilken kompetens organisationen behöver över tid. Du blir en brygga mellan affärsstrategi och HR, då du kan se förbi nuvarande affärsområden och utbud mot kunderna.

Rollen passar därför dig som vill delta i större samarbeten, diskussioner i branschorganisationer och ha örat mot rälsen på vad som händer i omvärlden. Ja, allt som kan påverka vilken kompetens ni behöver i framtiden.

17. Medarbetarcoach

Som medarbetarcoach (Employee Enablement Coach) är du en intern möjliggörare. En rådgivare som ser behov, lyssnar in önskemål och aktiverar medarbetare att bli mer engagerade och produktiva. Här bygger du relationer och sätter en plan med varje enskild medarbetare. Och följer dem från första dagen på jobbet till pension. Självklart samarbetar du också med chefer och andra HR-professioner såsom datadetektiven, beteendeansvarig och syftesanvarig. Allt för att minska risken för onödiga uppsägningar och missade möjligheter.

18. Re-skilling-coach

Du som förstått att en linjär karriär är passé och vill hjälpa människor hitta nya yrkesmöjligheter mitt i livet kommer att passa som Re-skilling-coach (även kallat Second-Act Coach). Med målet att inte förlora en enda medarbetare, hjälper du människor i övergången till sin nya roll. Du kan även agera för att väcka tanken hos dem om förlorat gnistan och behöver en push i rätt riktning. Definitivt framtidens hr-jobb!

19. Koordinator för livslångt lärande

Som samordnare och koordinator för livslångt lärande (Uni4Life Coordinator) erbjuder du fortsatt lärande efter universitetsstudier, vidare genom arbetslivet. Med personlig rådgivning och AI-verktyg som matchar utbildningsalternativ med fortsatt yrkeskarriär, hjälper du människor att hitta en personlig läroplan. Allt anpassat till lärostilar, yrkesval och framtida intressen.

20. Utbildningsansvarig inom VR

Som utbildningsansvarig inom VR (VR Immersion Counselor) lägger du planen för hur Virtual Reality kan maximera samarbetsmöjligheter och kompetensutveckling. I samarbete med tekniker och ingenjörer tar du fram verktyg som kan ersätta fysiska möten (och därmed minska behov av resande) samt komplettera eller ersätta befintliga utbildningsinsatser inom organisationen.

21. Fokusansvarig

Vill du hjälpa medarbetare hitta en balans mellan främjande och störande teknik? Då bör du snegla åt detta HR-jobb som fokusansvarig (Distraction Prevention Coach). Målet är att minska stress i personalstyrkan samtidigt som fokus, produktivitet och effektivitet ökar. Därför coachar du medarbetare och chefer i det dagliga arbetet och utbildar i vad som orsakar stress samt hur man kan återfå och upprätthålla fokus.

* Källa: Cognizant

Rekrytera eller hyr personal inom HR - kontakta TNG idag!

Rekrytera framtidens medarbetare inom HR? Vi hjälper dig!

Behöver din arbetsplats växla upp och förbereda sig på framtidens HR-jobb? Vi på TNG hjälper er gärna med rekrytering, bemanning och interim inom HR och personal. Genom vår kompetensbaserade rekryteringsupplevele lyckas vi effektivt hitta HR-specialister med rätt kompetens och potential att möta såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Rekrytera och hyr HR-specialister!

Rekommenderat för dig