TNG
5 globala HR-trender som får ditt företag att blomstra i kris - artikel från TNG

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Fem globala HR-trender som får ditt företag att blomstra i kris

HR-trenderna som hjälper dig 2021

Allt tyder på att de som hanterat vår skakiga omvärld och pandemin 2020 bäst, är företagen som redan före krisen hade ett så kallat blomstrande mindset. Så vad är nyckeln? Hur vänder du motgångar och turbulens till fördelar? Enligt Deloitte handlar det om att gå från överlevnadsstrategier till en thrive-kultur. Här är deras tips på hur du kan ta din organisation från överlevandsläge till hälsosamt blomstrande – via 5 globala HR-trender 2021.

5 viktiga HR-trender från 2021 DELOITTE GLOBAL HUMAN CAPITAL TRENDS - översatta av TNGOrganisationer som satsar allt på att överleva tenderar  också att göra det som är nödvändigt för att lyckas – idag.

Men de som klarar sig bäst, och dessutom var väl förberedda för den skakiga omvärld som följde med pandemin 2020, är dem som redan före krisen hade anammat ett ”blomstrande” mindset. Företag vars affärsmodell och kultur naturligt välkomnar nya verkligheter. Och använder oväntade avbrott och överraskningar som en möjlighet att driva organisationen framåt.

Deloitte kallar detta ”the shift from survive to thrive”. I rapporten The social enterprise in a world disrupted: Leading the shift from survive to thrive klargörs hur övergången från överlevnad till att frodas kräver att kärnan i organisationen är uppenbart mänsklig. I varje fråga, utmaning och beslut.

Snackisarna bland årets HR-trender

Här ger rapporten även konkreta tips på hur du som HR-specialist kan ta din organisation från ett visset överlevandsläge till en blomstrande organism – genom ögonen på 5 globala HR-trender.

Rapporten är ganska lång, så för alla nyfikna har vi på TNG plockat ut och sammanfattat trenderna, fritt översatta till svenska. Så nedan presenterar vi fem spännande HR-trender. 

1. Utforma arbete för välbefinnande

HR-trender 2021 Utforma arbete för välbefinnande Kanske är det här slutet för den eviga diskussionen om work/life balance. För om välbefinnande bäddas in i hela arbetets utformning, kan medarbetarna uppleva välbefinnande medan de utför sitt jobb – inte bara utanför arbetet.

Organisationer som satsar allt på att överleva tror fortfarande att välbefinnande handlar om olika hälsoprogram i anslutning till arbete.

Medan blomstrande verksamheter har välbefinnande integrerat i arbetet. Allt från individuella behov och teaminsatser till beslut som berör hela organisationen. 

Läs även: Framtidens nya HR-jobb

2. Frigöra potential bortom Re-skilling

Trenden belyser hur mer kontroll över sitt eget arbete, såsom vilket arbete man faktiskt gör, vilken betydelse det har för en och hur lärande kan bli en personlig upplevelse, kan öka varje medarbetares engagemang.

Organisationer som satsar allt på att överleva har top-down-strategier – där ledningen förutsätter att de vet bäst vilken kompetens medarbetarna behöver.

Medan blomstrande verksamheter lämnar över makten och befogenheterna till medarbetarna. Och låter dem avgöra vilket arbete som ska utföras, liksom integrera sina egna passioner och intressen till organisationens behov. Någon som motiverar och gör medarbetarna mer engagerade i såväl sitt jobb som sitt livslånga lärande. Re-skilling är definitivt en av de HR-trender som vi kommer få höra mer av. 

3. Skapa superteam

Skapa superteam mellan människor och AI - global HR-trend 2021 sammanfattad av TNGAldrig tidigare har det varit så tydligt, som under pandemin, hur viktigt det är med fungerande team. Särskilt team som använder teknik (t ex samarbetsplattformar och AI) för att förbättra människans naturliga sätt att arbeta.

Organisationer som satsar allt på att överleva använder framför allt teknik som ett verktyg för att bli mer effektiva.

Medan blomstrande verksamheter för samman människor och teknik i så kallade superteam. De mest lyckade arbetslagen använder tekniken som ett kompletterande stöd för att göra arbetet ännu mänskligare och fatta bättre beslut.

Läs även: Spara tid och öka kvaliteten på dina anställningsintervjuer med roboten Tengai

4. Omvandling av medarbetarinsikter till HR-strategi

Genom att leta efter insikter och vilja förstå dina medarbetare tar du också ett första steg mot att knyta samman beteenden med organisatoriska mål. Något som hjälper dina medarbetare att snabbt ställa om och anpassa sig i osäkra tider.

Dessutom lär du dig känna igen medarbetarnas behov, utveckla deras förmågor och visa respekt för såväl deras som organisationens värderingar. De samlade insikterna hjälper dig också ta reda på vad som blir gjort och hur medarbetarna lyckas med det, liksom vad ni kan göra för att allas potential verkligen ska komma fram.

Organisationer som satsar allt på att överleva använder uppföljnings- och mätverktyg för att beskriva personalstyrkans insatser.

Medan blomstrande verksamheter samlar in och agerar på insikter om medarbetarna i realtid. Dels för att snabbt erbjuda rätt stöd, dels för att kunna fatta beslut snabbare.

5. Sluta standardisera och börja reformera

Tack vare HR:s viktiga roll i pandemin, får HR äntligen mandat att ändra fokus. Från att standardisera och ansvara för policys – till att få lov att reformera vad arbete är. Till att göra arbete mer mänskligt.

Det handlar om att väva in det mänskliga i alla överväganden som berör arbetsinsatser samt att samarbeta med ledningen för att påminna om vad, varför, vem och hur arbete sker genom hela organisationen.

Organisationer som satsar allt på att överleva har ett funktionellt mindset som fokuserar på hur HR-processer kan optimeras och förändras för att kontrollera personalstyrkan.

Medan blomstrande verksamheter omfamnar ett affärstänk som prioriterar omformning av arbete för att dra nytta av mänskliga styrkor.

Intressanta HR-trender eller hur! Behöver din arbetsplats växla upp och bli mer mänsklig? Vi på TNG hjälper er gärna med rekrytering och bemanning inom HR och personal. Genom vår kompetensbaserade rekryteringsupplevelse lyckas vi effektivt hitta kandidater med rätt kompetens, mindset och potential att klara såväl dagens som morgondagens utmaningar. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning

TNG hjälper dig med fördomsfri rekrytering och bemanning.

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering och bemanning enkelt för dig. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Vi tar ett helhetsgrepp kring kompetens, attraktion, kandidatupplevelse och compliance, utan att ta din tid i anspråk – allt för att du ska kan fokusera på ditt dagliga arbete.

Så här kan vi hjälpa dig!

Rekommenderat för dig