TNG
Resilience – nyckeln till ett inkluderande ledarskap - fördomsfri rekryteringstrend från TNG

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Trend: Resilience – nyckeln till ett inkluderande ledarskap  

Uthålliga chefer får mångfaldståget att rulla

Dags att omdefiniera chefsbegreppet? Ja, för att bygga lönsamma och innovativa organisationer krävs uthålliga ledare som snabbt återhämtar sig från förändringar, svårigheter och kriser. Samtidigt som de engagerar sig, skapar tilltro, lyfter osynlig mångfald och skapar psykologisk trygghet i teamet. Säg hej till framtidens inkluderande ledare!

Unbiased Day 2022

Att mångfald lönar sig är inget nytt. Enligt en studie från Deloitte genererar inkluderande organisationer upp till 30 procent mer intäkter per anställd. Det finns också siffror från Gartners HR Research som visar att organisationer som ökade sitt inkluderande ledarskap under pandemin ökat sin omsättning med nästan 25 %.

Men inkludering är ingen quick fix utan ett pågående förhållningssätt. En insats som måste ske varje dag. Vilket ställer nya krav på ledarskapet. Inte minst med tanke på dagens turbulenta omvärld, där vi gått från pandemi till krig. Från en kris till en annan.

Chefen som mångfalskatalysator

Arbetsgrupper idag rymmer många olikheter. Olika åldrar och kön. Någon har hög akademisk utbildning. En annan har examen från grundskolan med 30 års arbetserfarenhet. Någon är i början av sitt yrkesliv, ytterligare en annan blickar mot pensionen. Kort sagt: en mångfacetterad blandning av olikheter, kompetens och erfarenhet. Där alla ska få komma tals, fungera optimalt och känna att de bidrar. Känna sig inkluderade och trygga.

Lyckas chefen ger det resultat. Men arbetet sker inte av sig självt. Och många chefer fastnar idag på mångfaldsstationen och undrar varför tåget inte bara kör.

För att få tåget att lämna stationen krävs ledare som både kan köra och styra tåget framåt. Som har uthållighet att köra tåget varv efter varv – ibland gasa, ibland slå på bromsen och ibland lämna över ratten.

Därför talas det nu alltmer om resilience i rekryterings- och ledarskapssammanhang.

Resilienta chefer har uthållighet att driva mångfaldsfrågan långsiktigt inom organisationer


Skapar psykologisk trygghet

Ett resilient ledarskap utmärks av fyra egenskaper

Redan 2020 seglade begreppet resilience upp som en viktig del i WHO:s plattform för hälsofrämjande arbete för att skapa uthållighet under oväntade motgångar. Och nu börjar termen användas allt oftare när ett inkluderande ledarskap diskuteras.

Det som utmärker ett inkluderande resilient ledarskap är:

  1. Känslomässigt kontrollerad i alla situationer
  2. Modig och tuff men samtidigt stabil
  3. Optimistisk under förändring
  4. Stresstålig och lugn under motgångar

En inkluderande ledare har också förmåga att se bortom den synliga mångfalden, ”performative diversity”, och gå mer på djupet.

Det handlar om att även kunna se och förstå den osynliga mångfalden och ta tillvara på olikheterna i teamet genom att få alla att känna sig sedda och accepterade. Ett hållbart ledarskap som skapar psykologisk trygghet. Vilket i sin tur ger välmående medarbetare – och mer produktiva och lönsamma organisationer.

Resilience - en förutsättning för ett inkluderande ledarskap

Utmaning att rekrytera

Svenska företag på efterkälken med jämställdhet och mångfald

Så hur hittar man de här cheferna? Som både är uthålliga och brinner för inkludering?

Ja, det är inte helt enkelt. I alla fall inte enligt en undersökning från Workday och Sapio Research. Där hamnar svenska företag i bottenligan för jämställdhet och mångfald. Både ledning och övrig arbetskraft är, enligt undersökningen, mindre jämställd än det europeiska snittet. Anledningen är att vi i Sverige ofta rekryterar på ett traditionellt vis där nätverk- och kompiskontakter är viktigast.

Men på TNG och Ada vet vi att de här ledarna finns. Om man letar på rätt sätt, ser bortom det uppenbara och använder sig av öppna inkluderande rekryteringsprocesser. Mycket handlar om att bryta de mönster vi har när vi rekryterar chefer. Se bortom nätverk, få nya perspektiv och fundera på om en chef verkligen måste ha minst 5 års erfarenhet från branschen med en viss examen?

Ett annat tips är att använda arbetspsykologiska tester och mäta de egenskaper som skapar psykologisk trygghet (de fyra punkterna vi nämnde ovan) och utmana interna referensramar kring hur en chef ska vara.  

För är det en chef ni vill ha – eller en resilient inkluderande ledare som driver teamet och företaget framåt?   

Trenden ”Resilience – nyckeln till ett inkluderande ledarskap” är en del av TNG och Ada Digitals trendspaning från Unbiased Day 2022 – ett digitalt event för chefer och HR-specialister där vi på temat ”New Perspectives” presenterade de senaste trenderna inom fördomsfri rekrytering, mångfald, inkludering, ledarskap och Future of Work.

Frågor om trenderna eller någon av källorna? Kontakta charlotte.ulvros@tng.se

Se alla 8 trender!

Rekommenderat för dig