TNG
Inkluderande ledarskap

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

6 kännetecken för inkluderande ledarskap

Ny rapport: så skapas psykologisk trygghet

Hänger dina chefer med? Med nyfikenhet, mod och insikt om egna fördomar skapas ett inkluderande ledarskap anpassat för en föränderlig omvärld. Det menar Deloitte, som i en ny rapport identifierat sex framgångsrika egenskaper som skapar psykologisk trygghet och kännetecknar chefer i ett inkluderande ledarskap.

Gång på gång är det bevisat att det finns stora fördelar med att rekrytera fördomsfritt och satsa på mångfald. Det bidrar inte bara till bättre problemlösningsförmåga och fler idéer i teamet, utan även ökade intäkter och stärkt konkurrenskraft.

Men att anställa olikheter är inte samma sak som att ta hand om dem; att få dem att trivas, växa och prestera. Vi behöver också utöva ett ledarskap som inkluderar alla medarbetare oavsett hur de ser ut eller beter sig.

Ny rapport om inkluderande ledarskap

The six signature traits of inclusive leadership från Deloitte

Enligt rapporten The six signature traits of inclusive leadership från Deloitte handlar inkluderande ledarskap på arbetsplatsen om att bemöta människor och grupper med rättvisa, med hänsyn till varje persons unika egenskaper.

Och de chefer och ledare som lyckas har sex gemensamma kännetecken – egenskaper som var för sig bidrar till ett inkluderande klimat. Tillsammans ger egenskaperna kraft till moderna ledare och hjälper dem anpassa sig till en snabbföränderlig och oförutsägbar omvärld med ökad mångfald.

Här är sex tydliga kännetecken för ett inkluderande ledarskap!

Engagemang

En inkluderande ledare är ”committed” till mångfald och inkludering. Dels för att detta har en naturlig plats i de personliga värderingarna, dels för att man tror på mångfald som affärsstrategi.

I praktiken leder engagemanget till förståelse för hur varje teammedlem är unik. Här tar ledaren ansvar för att alla ska känna sig delaktiga i såväl gruppen som organisationen i stort. Men också lyfta fram varje medarbetares styrkor för att stärka teamet som helhet.

Engagemang för inkludering ses av ledaren som samma sak som engagemang för affären. Eftersom även kunderna, potentiella marknader, talang och innovation blir allt mer mångfacetterade. Därför bemöter ledaren alla människor hen möter med rättvisa och respekt och tar personligt ansvar för mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Mod krävs för ett inkluderande ledarskap

Ödmjukhet och mod går hand i hand med ett inkluderande ledarskap. Deloitte lyfter särskilt fram förmågan att ”ta ton”, säga ifrån och utmana status quo. Såväl mot sig själv, andra människor och rådande system.

Det kan till exempel handla om att ifrågasätta homogenitet vid beslutsfattande. Eller att hålla andra till svars för fördomsfulla och exkluderande beteenden.

Läs även: Kognitiv mångfald – chefer rekryterar nej-sägare

En modern och inkluderande ledare är också öppen med sina egna begräsningar och personliga utmaningar. Att man inte sitter på alla svar. Något som kräver ödmjukhet inför egna styrkor och svagheter. Dessutom ber en inkluderande ledare om feedback och samarbetar gärna med människor som är olik en själv.

Insikt om egna fördomar

Vi har alla fördomar, men är inte alltid medvetna om dem. Det här vet inkluderande ledare, som ständigt utmanar sina förutfattade meningar och organisationens Allt för att säkerställa jämställdhet, jämlikhet och i allt från processer och beslut till bemötande.

Här finns förståelse för varför fördomar och orättvisa metoder föds, såsom vid tidspress och trötthet. Och att det sällan handlar om onda intentioner utan omedvetna fördomar, mänskliga svagheter och tankevurpor som resulterar i grupptänkande och favorisering av de som påminner om en själv.

Läs även: Fördomsfri rekrytering. Hållbart för företagande, affärer och människor.

Den inkluderande ledaren tar fram strategier, är transparent, tydlig och har faktabaserade underlag vid allt beslutsfallande. Helt enkelt för att inkludering och opartiskhet är vad som krävs i en mångfacetterad affärsvärld.

Nyfikenhet

En ledare som vill förstå hur andra ser och upplever världen, samt har tolerans för andras osäkerhet, kommer långt. Nyfikenhet toppar ofta listorna om framtidens kompetens och är troligtvis en av de soft skills där maskinen aldrig kan ersätta människan. Och med ett öppet sinne följer även lärande, problemlösning och nya idéer som snabbt kan omsättas till affärsnytta.

Ledare som karaktäriseras av nyfikenhet värdesätter olika åsikter och försöker vidga sina vyer med  insikter från andra. De söker upp personer som har en avvikande världsuppfattning eller tänker annorlunda än en själv. De lyssnar också aktivt på sina medarbetare och har ett mindset som hanterar förändring bra.

Kulturell intelligens

Samarbete mellan kollegor

Bevis för att olikheter bidrar till nya perspektiv och ökad innovationstakt behövs knappast för inkluderande ledare. De har sedan länge sett värdet av att inkludera människor med olika erfarenheter. Liksom riskerna med fördomar och stereotyper. De har en medvetenhet om att uppväxt påverkar den egna världsbilden och därmed även beslutsfattandet.

Med kulturell intelligens kan den inkluderande ledaren anpassa sig till nya omständigheter; lokal kontext, främmande arbetssätt, annorlunda ordval och utmanande politik. Utan att förlora sig själv på vägen.

Läs även: Bias Interrupter – framtidens inkluderande ledare

Samarbete

Dåtidens IQ handlade om hur smart du är, det nya om hur smart du skapar ditt team. Gruppintelligens föds där samarbetet flödar, med ledaren i mitten av gruppen, enligt Deloitte.

Men samarbete ställer krav på psykologisk trygghet och en miljö där individerna är beredda att dela med sig av sina egna tankar och perspektiv. Därför uppmuntrar inkluderande ledare sina medarbetare att vara självständiga, samtidigt som de skapar kontakt med andra i strävan att vidga sina perspektiv.

Det handlar om att medarbetare har frihet att fatta egna beslut och lösa problem. Men också att varje medarbetare känner ansvar för sin egen prestation. Utan risk för repressalier eller att känna sig bortgjord. Något som ställer krav på att ledaren inkluderar alla teammedlemmar i diskussioner, ställer nyfikna följdfrågor och säkerställer ett respektfullt samtalsklimat som uppmuntrar deltagande. Liksom respektera att alla inte vill tala inför gruppen, men att vara alert nog att fånga upp åsikterna vid ett senare tillfälle.

3 tips för att rekrytera inkluderande ledare

  • Säkerställ att platsannonsen lägger tonvikt vid egenskaperna för en inkluderande ledare.
  • Berätta för kandidaterna om organisationens engagemang för mångfald och inkludering.
  • Ställ kompetensbaserade intervjufrågor som adresserar inkludering. Exempelvis: ”Beskriv en situation där andra inte höll med dig och idéer. Hur reagerade du?”

På TNG Lead ställer vi alltid kompetensbaserade intervjufrågor till kandidaterna. Vår fördomsfria chefsrekrytering mäter ledarskapspotential, digital mognad, förändringsbenägenhet och framtida arbetsprestation. Allt för att du ska hitta nästa ledare, teamleader eller mellanchef som bygger framgångsrika, produktiva och välmående grupper. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just din organisation.

TNG Unbiased Insights: Prenumerera på nyhetsbrev med handplockade artiklar och nyheter inom fördomsfri rekrytering, mångfald och inkludering

Vill du ta del av mer läsning? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Arbetar du som chef eller HR-specialist och vill hålla dig uppdaterad kring det senaste inom fördomsfri rekrytering, ledarskap, mångfald och inkludering? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få trender, nyheter och inspiration direkt till din mailkorg. Kostnadsfritt varje månad.

Anmäl dig här

Rekommenderat för dig