TNG
Patrik Reman. Som bjuder på sina tips för lyckad förändringsledning i AI-tider. Läs mer hos rekryteringsföretaget TNG!

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Patrik Reman: Tips för lyckad förändringsledning i AI-tider

”Kräver mer än teknisk förståelse”

På Unbiased Day 2024 bjöd Patrik Reman, mångfacetterad HR- och ledarskapsexpert, på inspiration för förändringsledning i en tid där AI ritar om allt vi tidigare sett. Nu fördjupar han resonemanget ytterligare och ger ännu mer kött på benen till dig som vill sätta igång direkt.

Vi står vi vid en fascinerande skärningspunkt. I ett landskap där framtidens arbetsplatser ständigt omformas av teknologiska framsteg. Här sammanflätas människans kreativitet och anpassningsförmåga med artificiell intelligens (AI) för att skapa en ny dynamik i hur vi arbetar, leder och utvecklas.

Denna unika era på arbetsmarknaden, en era som vi alla nu får vara med om, erbjuder oändliga möjligheter. Men också betydande utmaningar som vi måste navigera med omsorg och insikt.

Om gästbloggaren

Patrik Reman har en stor erfarenhet från en rad ledande roller inom industrin såväl som rekryterings- och bemanningsbranschen.

Under de senaste tio åren har han särskilt fokuserat på att utveckla HR-processer till att vara LEAN, automatiserade, AI-styrda och digitala. Både inom näringslivet, kommuner och myndigheter. Han har även bidragit till internationella ISO-standarder för HR-processer, som en del av den svenska expertdelegationen.

AI är mer än ny teknik

Förändringsledning i kontexten till AI blir något som kräver mer än bara en teknisk förståelse. Det ställer även krav på djupgående insikt i människans natur, organisatoriska beteenden och, framför allt, hur dessa kan samordnas med de nya verktyg och processer som AI tillför. Vilket gör öppenhet och transparens kring hur AI-initiativ implementeras och deras inverkan på arbetsplatsen avgörande.

Därmed handlar förändringsledningen inte bara om att introducera ny teknik. Utan även om att bygga en kultur som omfamnar förändring positivt, med en tydlig förståelse för både potentialen och de utmaningar som följer med digital transformation.

Läs även: HR-trender inom AI du inte vill missa

Del av ett livslångt lärande

Ett centralt element i omvandlingsresan är utbildning.

Patrik föreläser på Unbiased Day 2024

Här är det avgörande att utveckla anpassade utbildningsprogram som inte bara fokuserar på de tekniska färdigheterna för att hantera AI-verktyg, utan också stärker så kallade mjuka färdigheter som är nödvändiga för att navigera i en alltmer digitaliserad arbetsmiljö. Såsom kritiskt tänkande, problemlösning, och förmågan att arbeta i team. Liksom inlärningsförmåga, även kallat learnability.

Kort sagt blir livslångt lärande en grundpelare, med ständiga uppdateringar och anpassningar till nya verktyg, metoder och arbetsmetoder. Men även stödjande nätverk, som kan underlätta anpassningen till AI:s förändringar på arbetslivet, är avgörande. Det kan vara mentorprogram, peer-to-peer lärandegrupper och öppna forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. Egentligen alla utbildningsform och plattformar där det går att dela insikter och bästa praxis.

Genom att dessutom aktivt engagera sina medarbetare i dialogen kring AI och vilken roll tekniken ska ha i organisationen, går det att bygga en starkare och mer inkluderande arbetskultur som välkomnar innovation.

Denna resa är inte bara en teknisk utmaning utan en mänsklig expedition

Kräver flexibla medarbetare

Sammantaget kommer framtidens arbetsplatser att kräva en arbetskraft som är flexibel, som snabbt kan anpassa sig till nya teknologier och som är utrustad med såväl kritiskt tänkande som starka etiska principer. Dessa färdigheter blir inte bara avgörande för att förstå hur AI kan användas, utan även när och varför dess användning är lämplig. Samt i vilka sammanhang det kan ge störst värde.

Denna resa är inte bara en teknisk utmaning utan en mänsklig expedition där varje steg framåt förstärker vår kollektiva förmåga att forma en arbetsplats som är både innovativ och inkluderande.

Med andra ord är det är dags att utforska, anpassa och omfamna de nya möjligheter som framträder vid horisonten. Och leda våra organisationer mot en ny era av innovation och mänskligt samarbete.

Lycka till!
/Patrik Reman

3 tips från Patrik för lyckad förändringsledning

  • Gör en inledande bedömning av organisationens AI-mognad och identifiera eventuella kompetensgap. Detta ger en stabil grund för att utforma en förändringsledningsstrategi som är skräddarsydd för just din organisations unika behov och mål.
  • Välj ut och genomför mindre, hanterbara AI-projekt. Då kan olika delar av verksamheten få chans att demonstrera konkreta fördelar och bygga momentum för större initiativ.
  • Etablera tydliga kanaler för medarbetares feedback och kommunikation. AI:s potential att förstärka mänskligt beslutsfattande är enorm. Genom att ta fram vägar för och samla ihop dialogen om hur medarbetarna interagerar med och upplever AI-verktyg, kan teknologin anpassas och utvecklas på ett sätt som bäst tjänar både individens och organisationens behov.

Vill du veta mer om hur samverkan mellan människa och teknik betyder för AI-utveckling, industri 5.0 och framtidens rekrytering? Missa då inte de 9 jobb- och rekryteringstrender 2024 som vi på TNG och Ada Digital presenterade på Unbiased Day. Eller kolla in Patriks föreläsning från Unbiased Day på Youtube.

Självklart finns vi på TNG även här för dig som behöver ny personal, oavsett om det är en inhyrd konsult eller långsiktig rekrytering. Tack vare en unik, fördomsfri metodik och anonymiserade ansökningar där vi sätter fakta och kompetens framför magkänsla och fördomar hittar vi guldkornen som andra missar. Välkommen att lyckas bättre med oss!

Hitta nästa medarbetare med TNG

Datadriven och fördomsfri rekrytering ger resultat.

Datadrivet och fördomsfritt. För att det ger resultat.

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi erbjuder rekryterings- och konsultlösningar inom alla tjänstemannaområden, i hela Sverige. Vidare specialiserar vi oss där vi ser ökade krav på grund av kompetensbristen, till exempel på teknik- och chefsrekrytering.

Genom vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ kan vi strukturerat mäta kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Resultatet? Bättre matchningar, färre felrekryteringar, faktabaserade och datadrivna beslutsunderlag, fler diversifierade kandidater och konsulter, samt ett starkare employer brand för dig som kund och en mer rättvis rekryteringsupplevelse för jobbsökare.

Så hjälper vi dig hitta rätt kompetens

Rekommenderat för dig