TNG
Vad betyder mångfald

Lästid: 2 minuter

Vad betyder egentligen ordet mångfald?

Mångfald handlar om innovation genom olikheter

Ordet mångfald finns numera att läsa överallt. Alla företag med självaktning nämner ordet på sin hemsida. Men vad betyder det egentligen? Och hur tolkar vi på TNG begreppet?

Definitionerna varierar beroende på vilken källa man vänder sig till.


Mångfald kan betyda:

  1. En variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp – Wikipedia
  2. Ett förhållande som är växlande eller varierande och/eller som en generell beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad – Svenska Akademiens Ordbok
  3. En kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället, en organisation –  Norstedts Svenska Ordbok

På arbetsmarknaden brukar man ofta definiera mångfald genom att koppla de olika diskrimineringsgrunderna till begreppet. Det vill säga etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Men egentligen finns ingen enhetlig definition på ordet i Sverige. Det handlar istället om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket kön vi har, vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, vår sexuella läggning, vår funktionalitet, vår könsidentitet och vårt könsuttryck, vilken utbildning vi har, familjeförhållanden, våra värderingar, intressen, och erfarenheter.*

Läs även: Kognitiv mångfald – därför borde fler chefer våga rekrytera nej-sägare

Mångfald enligt TNG = innovation av olikheter

På TNG har vi valt att tolka mångfald bredare än enbart de traditionella diskrimineringsgrunderna. Vi vill helt enkelt strunta i att sätta etiketter på personer eller generalisera en specifik grupp som annars är ganska vanligt. Man får ofta höra att yngre är mer formbara, ingen över 40 hänger med IT-utvecklingen, man måste kunna perfekt svenska för att prata med kollegor, man vill ha en kopia av övriga i arbetsgruppen bara för att nämna några exempel.

Istället vill vi fokusera på vad olikheter i företag faktiskt resulterar i. Olikheter gör att man utifrån sin bakgrund (etnicitet, ålder, kön, namn, religion, sexuell läggning, bostadsort, lärosäte, klass och funktionalitet), och kompetens (erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation) resulterar i att man tänker på olika sätt i en grupp och utför arbetsuppgift på olika och nya sätt. Sammantaget innebär det att innovationstakten ökar på företaget och därmed förbättrar affären och lönsamheten. Det är mångfald för oss på TNG. Och det är möjligt att skapa genom att enbart fokusera på kompetens. Att inte välja bort någon på annat än just kompetens.

* Källa: Mångfald.com

Fördomsfri rekrytering – för mångfald och konkurrenskraftiga företag

På TNG arbetar vi med fördomsfri rekrytering och bemanning. Med vår objektiva och datadrivna rekryteringsmetod hittar vi inte bara de mest lämpade kandidaterna för varje unikt uppdrag. Vi bidrar också till mångfald och mer konkurrenskraftiga och innovativa företag. Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag också – kontakta oss idag!

Tips på vidare läsning!

4 snabba till mångfaldsexperten Paula Lejonkula
Fyra snabba frågor till mångfaldsexperten Paula Lejonkula, tidigare DO, och nu styrelseledamot för TNG Group AB.

Trend: Kulturell mångfald – Lost in Translation
Kulturell mångfald ökar innovationstakten och kreativiteten. Det gäller bara att undvika vanliga fallgropar. Lär dig mer här!

Trend: Kognitiv mångfald – oliktänkande ökar innovations- och beslutstakten
Kognitiv mångfald ökar innovation och lönsamhet. Därmed är det hög tid för chefer att utmana sina fördomar och rekrytera medarbetare som går mot strömmen!

Guide: Mångfaldsdata i rekrytering – vikten av att mäta mångfald
Vilken mångfaldsdata får man egentligen lov att samla in om jobbsökare och (framtida) medarbetare? Hur ska uppgifterna lagras? Och vad är bra KPI:er? Ta del av TNG:s heltäckande guide om mångfaldsdata i rekrytering!

Fördomsfri rekrytering som bidrar till mångfald - gå en kurs hos TNG Evolve!

Vill du lära dig mer? Gå en kurs hos TNG Evolve!

Via TNG:s utbildningsverksamhet Evolve utbildar vi i fördomsfri kompetensbaserad rekryteringGenom vår utbildningsverksamhet TNG Evolve håller vi löpande digitala snabbkurser inom fördomsfri, kompetensbaserad och icke-diskriminerande rekrytering som bidrar till ökad mångfald. Vi arrangerar även skräddarsydda företagsutbildningar utifrån ditt företags förutsättningar och önskemål.

Ta mig till utbildningarna!

Rekommenderat för dig