TNG
kompetensbrist

kompetensbrist

Bloggartiklar om kompetensbrist

Vi hör idag ofta talas om kompetensbrist – att det inom många branscher råder brist på kompetent arbetskraft. Med ett sådant klimat kan också öppna dörren för nya möjligheter och metoder.

På en arbetsmarknad där det råder brist på kompetens tvingas företagen att hitta nya vägar att hitta rätt kandidater. På TNG ser vi dagligen hur vår omvända rekryteringsprocess gör att talanger, som tidigare valts bort på felaktiga grunder, lyfts fram och anställs av våra kunder.

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete och hur vi både förebygga och råda bot på kompetensbrist. Trevlig läsning!