TNG
The Great Resignation - så påverkas din rekrytering

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

The Great Resignation – så påverkas din rekrytering

”Det stora avhoppet” är ett faktum runt om i världen

Miljontals anställda säger upp sig i rekordfart. The Great Resignation är på allas läppar. Och ingen är riktigt förberedd. Samtidigt grubblar chefer och företagsledare på vad de kan göra för att behålla viktig kompetens framåt. Nu kan fenomenet vara på väg till Sverige.

Redan våren 2021 myntade Texasprofessorn Anthony Klotz begreppet ”The Great Resignation” när han såg hur uppsägningssifforna i USA snabbt ökade. Trenden spreds sedan över världen och har idag påverkat miljontals arbetsplatser. Ja, siffrorna vi pratar om är hisnande. I april 2021 valde 4 miljoner (!) amerikaner att avsluta sina anställningar, vilket är den högsta siffran i landet på 20 år. Två månader senare fanns tio miljoner jobb lediga på marknaden. Även i Storbritannien har det slagits rekord. I juli 2021 uppgick antalet ledig jobb till en miljon, vilket aldrig hänt tidigare.

En undersökning som presenterats i Harvard Business Review i höstas visar på två intressanta nyckelfaktorer kring vilka som säger upp sig i USA. Tydligt är att det främst är personer mitt i livet, i åldrarna 35-40 år, som driver på utvecklingen. Det är också två specifika branscher som märker ut sig: hälso- och sjukvården och techbranschen. Inom både områdena har andelen uppsägningar ökat med flera procent det senaste året.

Snackis även i Sverige

Även i Sverige talas det om The Great Resignation, bland annat inom den hårt drabbade detaljhandeln. Liksom i andra länder finns en oro för covidsmitta bland personalen samtidigt som risken för uppsägningar och permitteringar är stor när företag måste se över sina kostnader. I USA jobbade till exempel 650 000 av personerna som sa upp sig i april 2021 i butiker. Globalt talas det om tre huvudfaktorer för strömavhoppen inom handeln. Låga löner, små utvecklingsmöjligheter och tuffa arbetsscheman. Ledarskapet i branschen får också kritik. En amerikansk undersökning visar att många ”lämnar chefer, inte företaget”.

I vårt grannland Finland har frågan om massavhopp också lyfts i medierna, men då främst med fokus på den hårt ansatta vården. I en debattartikel i Hufvudstadsbladet pratar biträdande chefredaktör Lena Skogberg om att Finland till och med kan stå inför en fjärde jobbrevolution framöver.

Employer Branding viktigare än någonsin

Ökat kandidatfokus till följd av the Great ResignationSå vad kan man som arbetsgivare göra för att behålla befintlig och attrahera ny personal? Här blir Employer Branding en allt mer angelägen fråga. För människor kräver i  större utsträckning det lilla extra från sina arbetsgivare idag. Mycket på grund av att de under pandemin har fått chans att reflektera över sin situation, både jobbmässigt och privat.

Många har vant sig vid att jobba remote och styra arbetsdagarna på ett annat sätt än tidigare. Det är till exempel inte för intet som jättar som Google, Facebook och Twitter låter sina anställda arbeta hemifrån för evigt. I utbyte mot löneavdrag om de rör sig allt från långt bort från Silicon Valley.

Re-skilling nyckel

I TNGs nya trendspaning inom Employer Branding 2022 hittar vi flertalet viktiga insikter att ta med oss framåt. Mycket handlar om att sätta kandidaten i fokus vid nyrekryteringar. Att vara tydlig och trovärdig i sin kommunikation internt och externt. Och att erbjuda en inkluderande arbetsplats med bra ledarskap.

Utvecklingsmöjligheter, och då främst re-skilling, har också seglat upp i topp vad gäller EVP (Employer Value Proposition). Att erbjuda befintlig personal chans att utvecklas inom sina roller och i många fall fylla viktiga nyckelroller. Bland annat visar en studie från Gartner att ”building skills and competencies” var HR-chefers högsta prioritet under 2021. Enligt en annan studie från McKinsey investerar 1 av 3 företag idag mer i lärande och utveckling än tidigare.

Mångfald och inkludering värderas högt av medarbetare

Mångfald och inkludering allt viktigare frågor till följd av the great resignationAtt ständigt jobba för mångfald och inkludering lyfts också som en viktig framgångsfaktor. Medarbetare vill i högre utsträckning än tidigare att deras personliga värderingar ska återspeglas hos arbetsgivaren. Därmed blir ämnen som mångfald, jämställdhet, inkludering och rättvisa hetare än någonsin. Det visar bland annat en undersökning från den globala Employer Branding-byrån Universum som baseras på svar från över 1 250 ledare inom marknad, HR och rekrytering. Här svarar arbetsgivare att rekrytering för mångfald och inkludering ökar i betydelse det senaste året. Från 54 % till 59 % bland stora arbetsgivare och från 66 % till 74 % bland mycket stora arbetsgivare.

Relevant data kring EVP

Att bygga sina beslut kring Employer Branding utifrån data är också en het trend. Att överlag jobba datadrivet är också något som lyfts i artikeln ovan från Harvard Business Review kopplat till The Great Resignation. Där lyfter artikelförfattaren vikten av att arbetsgivare först tar fram aktuell data över antalet uppsägningar, för att få en helhetsbild av personalomsättningen. För att i nästa steg gräva djupare och få fram fakta kring varför en medarbetare väljer att sluta och vilka yrkesgrupper som är mest benägna att säga upp sig. Allt för att få fram mönster och framåt kunna jobba proaktivt och få fler att stanna.

PS! Du vet väl att vi på TNG gärna hjälper till om du behöver hjälp med att nå ut till flera kandidater och stärka ditt Employer Brand och anställningserbjudande? Kontakta oss idag!

Rekommenderat för dig