TNG
VD-Insights

VD-Insights

Insights och reflektioner från Åsa Edman Källströmer

Det går väl bra göra som vi alltid gjort när vi rekryterar? Eller…?

När vår omvärld förändras i takt med digitaliseringen, blir också rekrytering och bemanning betydligt mer komplicerat än förr. En verklighet som ställer nya krav på såväl chefer som rekryteringsföretag. Det skriver Åsa Edman Källstömer, VD på TNG – rekryteringsföretaget som är specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning. Under VD-Insights delar hon löpande med sig av sina personliga tankar och reflektioner kring ämnen som fördomsfri rekrytering, ledarskap, inkludering och mångfald. Trevlig läsning!