TNG
arbetsgivarvarumärke

arbetsgivarvarumärke

Tips för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke

I takt med att bristkompetenserna ökar och konkurrensen om arbetskraften hårdnar, blir det allt viktigare för arbetsgivare att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Men vad innebär det i praktiken? Och vad kan du själva göra?

Visste du att 37 % av jobbsökare låtit bli att söka ett jobb de var intresserade av eftersom de inte kände sig välkomna på grund av hur annonsen var skriven? Eller att 93 % tycker att rekryteringsprocesser tar för lång tid? Detta enligt den senaste kandidatundersökningen från TNG. Att se över sina platsannonser och kandidatupplevelse kan i många fall vara ett viktigt steg för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Vill du ha fler tips och inspiration? Läs vidare här nedanför!