TNG
Millennials ställer krav på arbetsgivare – ”mjukare” värden lockar vid rekrytering

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Millennials inom Tech ställer nya krav på arbetsgivare

– mjuka värden lockar morgondagens tech-talanger

Industri 4.0 och en stegrande efterfrågan på teknisk kompetens innebär inte bara en utmaning för företag, utan även för jobbsökare. Rapporter visar att yngre generationers yrkesverksamma känner oro inför framtidens arbetsmarknad. Ett läge som bäddar för att de företag som talar jobbsökarnas språk, tydligt tar ställning kring hållbarhet och visar att de har goda värderingar kan bli de stora vinnarna.

Millennials och generation Z förstår den nuvarande och framtida betydelsen av den nya industriella revolutionen med artificiell intelligens, robotisering och ökad automatisering. Trots det känner sig många oförberedda på förändringarna och vad de kommer att innebära för framtidens arbetsliv. Det visar Deloitte Millennial Survey 2018.

Studien bygger på intervjuer med 10 000 personer födda 1983–1994 – så kallade Millennials eller generation Y – i 36 länder. Även cirka 1 800 personer födda 1995–1999 – generation Z – i sex länder omfattas av studien. Samtliga respondenter har examen från högskola eller universitet och arbetar heltid i huvudsakligen stora, privatägda företag.

”Företag bör prioritera att skapa meningsfulla arbeten”

Enligt studien är 17 % bland dessa personer oroliga för att deras arbete kommer försvinna. Bland de svarande vars arbetsplatser redan använder Industri 4.0-teknologier känner hela 32 % oro. Vidare visar den internationella studien att endast 36 % i generation Y anser att de har tillräcklig kompetens för att klara sig på framtidens arbetsmarknad. I generation Z är denna siffra 29 %.

Men Josefine Liljeqvist, som är ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital, understryker i en intervju med VD-tidningen att det för dessa grupper även finns andra aspekter av kompetens:

Unga yrkesverksamma vill mer än att utveckla sina tekniska kunskaper. Studien visar också att de i hög grad vill investera i egenskaper som social förmåga, god etik och självförtroende.

Just frågor som etik och samhällsansvar är utmärkande för resultatet av studien. Många i generation Z och Y betonar vikten av att arbetsgivare tar ett större socialt ansvar i samhället. De anser att företag utöver sitt traditionella vinstsyfte bör prioritera att skapa meningsfulla arbeten, stärka innovation, möjliggöra karriärutveckling, aktivt arbeta med mångfald och jämställdhet samt bidra till en positiv effekt på samhället och miljön.

Prioriteringar som långt ifrån alla i studien uppfattar att företagen faktiskt gör. Färre än hälften bedömer att företag agerar etiskt eller visar sig dedikerade till en positiv samhällsutveckling. Det lägsta resultatet i studien på fyra år. Men när förväntan och verklighet väl överensstämmer har det en positiv inverkan på hur de anställda uppfattar företaget. De upplever då att företagen har större framgång, en mer stimulerande arbetsmiljö, större attraktionskraft och bättre talangutveckling.

Millennials ställer krav på insyn och transparens

Millenials ställer nya slags krav på arbetsgivare när de söker jobbAtt yngre generations jobbsökare tittar efter företag som har en god företagskultur och stimulerande arbetsmiljö som kan också anas i resultatet av TNG:s kandidatundersökning 2018. Där uppgav runt hälften av respondenterna i båda åldersgrupperna att de i platsannonsen vill ha information om hur arbetsplatsen är utformad.

Vidare svarade 64 % under 25 och 71 % mellan 25 och 35 år att de gärna vill ha en virtuell inblick i den framtida arbetsplatsen i samband med att de söker nytt jobb. Siffror som antyder att jobbsökare idag kräver en annan grad av insyn i företagens verksamhet innan de bestämmer sig för att söka en utannonserad tjänst.

Virtuella inblickar på arbetsplatser skulle öka jobbsökares chanser att ta reda på om företagets värderingar verkar överensstämma med deras egna. Samtidigt som de skärper kraven på att företag är öppna och transparenta med hur de arbetar.

Anställd för man passar in i företagskulturen? Nej tack!

Deloitte Millennial Survey visar också att 43 procent i generation Y förutser att de kommer att byta jobb inom två år. Endast 28 procent avser att stanna längre än fem år. Inom generation Z är lojaliteten ännu lägre. 61 procent kommer att lämna sitt nuvarande arbete inom två år om möjligheten finns.

För att både attrahera och behålla Millennials krävs idag att man, utöver god ekonomisk ersättning, kan erbjuda en bra kultur på arbetsplatsen. Det menar Josefine Liljeqvist på Deloitte:

– Det skapas bland annat genom mångfald inom företaget och dess ledning samt stor flexibilitet i arbetet. Därutöver får vi inte underskatta vikten av tydliga utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig feedback samt ett högt tempo.

Pär Johansson rekryterare på TNG TechEn beskrivning som Pär Johansson, rekryterare och produktägare på TNG Tech, skriver under på:

– Det går absolut att se en tendens att jobbsökare inom tech-branschen lockas mer av mjuka värden. Man vill gärna jobba inom ett företag där man på något högre plan kan bidra till människors och samhällets välbefinnande. Frågor som miljö och hållbarhet ligger i tiden och är något som många har en medvetenhet om.

För företag är det alltså en god idé att lyfta denna typ av värden om man vill locka till sig kandidater. Det handlar även om att visa hur företaget ser ut och hur öppen man är för förändringar.

Vill vara med och förändra företagskulturen

Just synen på förändring är en annan trend som syns när man tittar på resultatet från TNG:s kandidatundersökning. Där framkom nämligen att jobbsökare idag hellre vill bli anställda för att de kan vara med och bidra till och förändra företagskulturen, snarare än för att de passar in i en rådande, mer statisk kultur.

56 % bland jobbsökare mellan 25 och 35 år vill bli anställda för att de kan bidra med något nytt till företagskulturen. 15 % vill bli anställda för att de passar in. Bland jobbsökare under 25 år vill 57 % bli anställda för att de kan bidra till att skapa en ny kultur. Endast 8 % vill bli anställda för att de passar in i företagets förutbestämda kultur.

Något att ha i åtanke nästa gång det är dags att rekrytera!

Anlita TNG TECH och Rekrytera ingenjörer och tekniker med fokus på kompetens och fakta

Rekrytera eller hyr ingenjörer? Vi hjälper dig!

Har du svårt att hitta nya medarbetare med den kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper som krävs för att utveckla din verksamhet i den takt du önskar? Söker du tekniker och ingenjörer med kvalitetssäkrad kompetens, hög motivation och potential att göra ett riktigt bra jobb? Låt då TNG Tech sköta din teknikrekrytering!

Rekrytera ingenjörer – kom igång idag!

Rekommenderat för dig