TNG
Kandidatrapport från TNG 2019 - så tycker jobbsökare om fördomsfri rekrytering

LADDA NER RAPPORTEN HÄR!

Ny rapport om jobbsökares syn på fördomsfri rekrytering

TNG Talent Insights 2019: Rättvist, autentiskt och inkluderande

Vilka krav och förväntningar har jobbsökare på potentiella arbetsgivare 2019? TNG har för andra året i rad kartlagt hur jobbsökare inom olika branscher ser på fördomsfri och objektiv rekrytering. Från platsannons och ansökan till anställningsintervju, kommunikation under processens gång och avslutningsvis onboarding. Nu släpper vi årets stora kandidatrapport, där vi presenterar resultatet av undersökningen! 

Insikterna från rapporten är värdefulla för alla som vill hålla sig uppdaterad om arbetssökandes tankar och önskemål på arbetsmarknaden. Allt för att skapa en kandidatupplevelse som attraherar talanger, inkluderar och främjar mångfald samt långsiktigt stärker ert employer brand.

Undersökningen visar bland annat att:

  • 92 % upplever frustration vid jobbsökande – bristfällig återkoppling, otydliga krav och långsamma processer är några av frustrationsmomenten.
  • 89 % är positiva till att söka jobb fördomsfritt – en trend som håller i sig från förra året.
  • 70 % misstänker sig ha blivit bortvalda på felaktiga grunder vid rekrytering – upplevd åldersdiskriminering fortsatt vanligast, medan utseendediskriminering minskat något.
  • 98 % förväntar sig en onboarding-upplevelse – en utsedd mentor och riggad arbetsplats på mångas önskelista första dagen på ett nytt jobb.

I årets kandidatrapport hittar du bland annat statistik kring:

Upplevd diskriminering

Så många misstänker sig ha blivit bortvalda på grund ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och utseende vid rekrytering.

 

Intervjun och chefens roll

Detta är viktigt för jobbsökare vid dett första mötet med den potentiella chefen och så mycket återkoppling förväntar de sig under processens gång

Jobbsökares attityd till HR-tech

Så tänker jobbsökare kring alternativa intervjumetoder, chattbotar och intervjurobotar, som Tengai.

Om undersökningen
TNG kandidatrapport 2019 - rättvist, autentiskt och inkluderande1 578 respondenter deltog i anonymt i undersökningen, som genomfördes våren 2019. Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, Metrojobb, StepStone, Arbetsförmedlingen, Linkedin, Facebook och CS-jobb med flera och motsvarar ett slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom områden som ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss på info@tng.se