Sök
TNG hjälper ditt företag med rekrytering och bemanning till finanssektorn

Compliance är viktigt. Jag vill veta mer!

Fördomsfri rekrytering och bemanning inom finans:

Compliance och regelefterlevnad i fokus när vi rekryterar.

TNG hjälper många företag med rekrytering och bemanning till finanssektorn. Vi lyckas hitta rätt kompetens och nya talanger med vår objektiva och fördomsfria rekrytering, vilket bidrar till mångfald och bättre affärer. Under året har vi hjälpt till att rekrytera medarbetare som penningtvättsanalytiker, AML-specialister, leasing- och finansieringsspecialister till storbanker och finansinstitut. 

TNG har lång erfarenhet av att rekrytera och bemanna inom finanssektorn och bland våra kunder finns många storbanker, försäkringsbolag och fondföretag. Våra seniora rekryterare har god insikt i finansvärlden och bra utvecklade rutiner för att hantera rekryteringsprocesser med hög sekretess och konfidentialitet.

För att tillsätta de mest lämpade konsulterna och rekryteringsuppdragen till finansbranschen arbetar vi med fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. Det handlar om att definiera vilken kompetens som krävs för att lyckas i tjänsten och att därefter bedöma dessa genom hela rekryteringen. Alla sökanden till våra lediga finansjobb får göra specialanpassade arbetspsykologiska tester utvalda och anpassade efter den finansroll som ska tillsättas. Här tittar vi bl.a. på kandidatens numeriska och verbala kompetens.

Våra tester, i kombination med andra faktorer i vår fördomsfria rekrytering, hittar vi på TNG de kandidater som är bäst lämpade för jobbet. Vi gör helt enkelt en objektiv urvalsbedömning, vilket ger alla sökande samma förutsättningar. Vårt kompetensbaserade arbetssätt bidrar till att vi många gånger hittar rätt talanger som annars skulle bli blivit bortvalda på felaktiga grunder.

Följer lagar och regler

Under en konsulttillsättning eller en rekrytering delar TNG och kunden ansvaret för att urvalet sker enligt gällande lagar och regler. Som kund till TNG kan du vara trygg med att vi har en hög regelefterlevnad och starkt fokus på compliance. Med vår kompetensbaserade rekryteringsmetod så ökar möjligheterna att rätt kandidat väljs medan risken minskar att diskriminering sker. Vi är mycket måna om att vårda ert varumärke och är medvetna om att ni verkar i en förtroendebransch.

Alltid en utökad bakgrundskontroll

För att ytterligare kvalitetssäkra vårt urval av kandidater till genomför vi utökade bakgrundskontroller. Detta är en utökad faktacheck av en kandidat inför ett anställningsbeslut. Att anställa är en stor investering och det är dyrt att rekrytera fel, därför är vår övertygelse att det är bättre att ha all information som behövs. Våra bakgrundskontroller belyser ekonomiska och juridiska frågor och säkerställer att den aktuella kandidaten verkligen är hen utger sig för att vara. Detta är speciellt viktigt när personen ska arbeta inom finansbranschen.

Bemanna eller rekrytera

Vi kan hjälpa dig med hela din rekrytering eller bemanning till finanssektorn på hel- eller deltid. Vi skapar bemanningslösningar som anpassas efter våra kunders arbetstoppar på dag-, vecko- och månadsbasis. Dessutom erbjuder vi en så kallad ”Hyr-först”-tjänst.

Några finansjobb vi nyligen tillsatt

 • Penningtvättsanalytiker
 • Fraud specialist
 • Fondadministratör
 • Leasingspecialist
 • Finansieringsspecialist
 • Analytiker
 • Bolagsanalytiker
 • Företagsrådgivare
 • Rådgivare
 • Lånehandläggare
 • AML-specialister

Är du jobbsökare och funderar på lediga jobb inom finanssektorn? Klicka på länken så kanske du hittar ditt nästa drömjobb!

Jag är intresserad av att få veta mer hur ni rekryterar till finansbranschen!