TNG

JAG VILL REKRYTERA FÖRDOMSFRITT!

Fördomsfri rekrytering. För mångfald, mot fördomar.

Fördomsfri rekrytering. På riktigt.

Genom fördomsfri rekrytering ser vi potentialen i människor och bidrar samtidigt till en hållbar affär och arbetsmarknad. Stora, vackra ord kan tyckas. Men de leder till att vi hittar rätt kompetens och nya talanger. Det skapar affärsnytta, ökad konkurrenskraft och mångfald på arbetsplatsen.

Fördomsfri rekrytering, eller objektiv rekrytering, är något vi verkligen tror på. Det är inte en skrivbordsprodukt. Vi vet att det lönar sig att rekrytera och bemanna fritt från fördomar – och istället ha full fokus på kompetens och potential. Och vi gör det på riktigt. Det är inte bara fina ord, utan bygger på 15 års utvecklingsarbete och forskning som har lett till att vi har utmanat HR- och rekryteringsbranschen. Idag är det allt fler företag som börjar jobba med fördomsfri rekrytering, men få som gör det hela vägen. Så det finns arbete kvar att göra!

För det fungerar. Vi ser idag hur talanger, som tidigare valts bort på fel grunder, nu lyfts fram och anställs av våra kunder. Allt för att vi nu rekryterar rättvist.

Det här ingår i vår fördomsfria rekrytering

  • Kompetensbaserad omvänd rekryteringsprocess
  • Diskriminerings- och testutbildade rekryterare
  • Inkluderande platsannonser och talent marketing
  • Anonymiserade ansökningar
  • Inget personligt brev, istället frågor kring motivation

LÄS MER OM HUR VI KAN HJÄLPA DIG!

Vi är alla fördomsfulla

Vår erfarenhet efter många års arbete med rekrytering, bemanning och mångfald är att man inte kan åstadkomma några förändringar på området innan man kommit till insikten att vi som människor är fördomsfulla. Det handlar inte enbart om diskrimineringsgrundande orsaker, utan att vi alla bär på olika ryggsäckar där vi lätt speglar kandidater utifrån våra egna referensramar. Det är enklare att välja en kandidat som vi känner oss trygga med och som beter sig ungefär som vi själva än att välja någon som känns mer främmande. Helt enkelt gå på magkänslan. Något som man absolut inte ska göra!

Hitta inre potentialen med fördomsfri rekrytering

TNG:s filosofi är helt enkelt att fokusera på kompetens och inte stirra sig blind på det yttre – namn, ålder, kön, bakgrund eller skostorlek – utan istället hitta den inre potentialen. Det handlar om att inte missa de mest lämpade nya medarbetarna, att själv drivas av att ta reda på andra människors potentiella drivkrafter, förmågor och egenskaper.

Varför? Därför att det lönar sig för våra kunder att jobba med de bästa! Med vår unika rekryteringsmetod hittar vi de mest lämpade kandidaterna som tidigare valts bort på felaktiga grunder. Något som skapar både mångfald och mer konkurrenskraftiga och innovativa företag.

"89 procent bland jobbsökare kan tänka sig att söka jobb fördomsfritt." TNG:s kandidatundersökning 2019

TNG:s fördomsfria rekryteringsprocess – steg för steg

Kompetensanalys

Tillsammans gör vi en kompetensanalys och tar fram en kravprofil som fastställer vad som krävs för att lyckas i rollen. Denna ligger sedan till grund för resten av processen.

Kandidatattraktion och search

Vår inkluderande talent marketing når ut brett och stärker ert employer brand. Vid behov använder vi vår egenutvecklade searchmetodik, Digital Cross Search™.

Arbetspsykologiska tester

Innan vi läser CV får alla sökande anonymt genomföra ett antal utvalda vetenskapliga personlighets-, begåvnings- och färdighetstester.

Personliga intervjuer

Nästa steg i urvalet är kompetensbaserade intervjuer där vi ställer situationsanpassade frågor för att ta reda på om kandidatens kompetens matchar kravprofilen.

Intervju hos uppdragsgivare

Därefter får du som kund träffa slutkandidaterna. Du får även en presentation av varje kandidat med en sammanvägd objektiv kompetensbedömning.

Bakgrundskontroll

Som en sista kvalitativ faktacheck gör vi bakgrundskontroller samt referenstagning, så att du ska känna dig trygg innan du fattar ett anställningsbeslut.

Vi gör fördomsfri rekrytering och bemanning enkelt för dig.

TNG är specialisterna som hjälper dig rekrytera och hyra in personal med fokus på fakta, kompetens och potential istället för magkänsla och subjektiva tolkningar. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

LÄS MER OCH KONTAKTA OSS!