TNG

JAG VILL REKRYTERA FÖRDOMSFRITT!

Fördomsfri rekrytering. För mångfald, mot fördomar.

Fördomsfri rekrytering. På riktigt.

Genom fördomsfri rekrytering ser vi potentialen i människor och bidrar samtidigt till en hållbar affär och arbetsmarknad. Stora, vackra ord kan tyckas. Men de leder till att vi hittar rätt kompetens och nya talanger. Det skapar affärsnytta, ökad konkurrenskraft och mångfald på arbetsplatsen.

Fördomsfri rekrytering, eller objektiv rekrytering, är något vi verkligen tror på. Det är inte en skrivbordsprodukt. Vi vet att det lönar sig att rekrytera och bemanna fritt från fördomar – och istället ha full fokus på kompetens och potential. Och vi gör det på riktigt. Det är inte bara fina ord, utan bygger på 15 års utvecklingsarbete och forskning som har lett till att vi har utmanat HR- och rekryteringsbranschen. Idag är det allt fler företag som börjar jobba med fördomsfri rekrytering, men få som gör det hela vägen. Så det finns arbete kvar att göra!

För det fungerar. Vi ser idag hur talanger, som tidigare valts bort på fel grunder, nu lyfts fram och anställs av våra kunder. Allt för att vi nu rekryterar rättvist.

"90 procent bland jobbsökare kan tänka sig att söka jobb fördomsfritt." TNG:s kandidatundersökning 2018

Vi är alla fördomsfulla

Vår erfarenhet efter många års arbete med rekrytering, bemanning och mångfald är att man inte kan åstadkomma några förändringar på området innan man kommit till insikten att vi som människor är fördomsfulla. Det handlar inte enbart om diskrimineringsgrundande orsaker, utan att vi alla bär på olika ryggsäckar där vi lätt speglar kandidater utifrån våra egna referensramar. Det är enklare att välja en kandidat som vi känner oss trygga med och som beter sig ungefär som vi själva än att välja någon som känns mer främmande. Helt enkelt gå på magkänslan. Något som man absolut inte ska göra!

Vad ingår i TNG:s fördomsfria rekrytering?

  • Kompetensbaserad omvänd rekryteringsprocess
  • Diskriminerings- och testutbildade rekryterare
  • Inkluderande platsannonser och talent marketing
  • Anonymiserade ansökningar
  • Inget personligt brev, istället frågor kring motivation
  • Rättvis process där alla kandidater hanteras likvärdigt oavsett bakgrund, namn, ålder, kön etc.

LÄS MER OM HUR VI REKRYTERAR FÖRDOMSFRITT. PÅ RIKTIGT.

Hitta inre potentialen med fördomsfri rekrytering

TNG:s filosofi är helt enkelt att fokusera på kompetens och inte stirra sig blind på det yttre – namn, ålder, kön, bakgrund eller skostorlek – utan istället hitta den inre potentialen. Det handlar om att inte missa de mest lämpade nya medarbetarna, att själv drivas av att ta reda på andra människors potentiella drivkrafter, förmågor och egenskaper.

Varför? Därför att det lönar sig för våra kunder att jobba med de bästa! Med vår unika rekryteringsmetod hittar vi de mest lämpade kandidaterna som tidigare valts bort på felaktiga grunder. Något som skapar både mångfald och mer konkurrenskraftiga och innovativa företag.