Sök
TNG hjälper ditt företag med Rekrytering och bemanning inom kundservice

Jag vill veta mer!

Rekrytering och bemanning inom kundservice och kundtjänst:

Spegla din kundbas - rekrytera fördomsfritt inom kundservice.

Precis som ditt företag sätter vi på TNG alltid kunden i fokus. Och just därför, vet vi hur viktig kundserviceavdelningen är för att skapa nöjda kunder, nya affärer och bygga ert varumärke. Vi vet att rätt medarbetare är nycken till framgång och måste spegla er kundgrupp. Därför rekryterar vi fördomsfritt eftersom det bidrar till mångfald och innovation på en arbetsplats. Och blir därmed en spegelbild aver verklighet. 

TNG har lång erfarenhet av fördomsfri rekrytering och bemanning inom kundtjänst. Våra rekryterare  är mycket kunniga och vana att rekrytera och bemanna kundtjänster på både stora och små företag i hela Sverige. De lägger lika mycket energi och tid på uppdrag där vi hyr ut personal som när vi hjälper kunder med en rekrytering.  Den gemensamma nämnaren är densamma: Att hitta unika stjärnor, med rätt kompetens. 

Inom kundtjänst står bland annat kompetensen ”Service” i fokus”. Det är därför vi alltid jobbar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess som ser till kandidaternas potential och vad hen kan åstadkomma. Helt enkelt – vi vill hitta den kandidat som är mest lämpad för din verksamhet och verklighet.

För att lyckas skapa ett team som speglar din målgrupp arbetar vi med objektiva fördomsfria kandidaturval och skräddarsydda personlighets- och färdighetstester för dina kundtjänstroller. Syftet är att identifiera service- och simultanförmåga hos de sökande samt deras framtida arbetspotential.

Alla sökande får genomföra våra arbetspsykologiska screeningtester innan vi läser deras CV, vilket gör att vi låter kompetensen stå i fokus och inte magkänslan. Vi frågar inte heller efter ålder eller ett personligt brev.

Bemanning och rekrytering på dina villkor

Vi kan hjälpa dig med hela din rekrytering eller bemanning på hel- eller deltid. Vi jobbar framgångsrikt med bemanningslösningar som anpassas efter våra kunders arbetstoppar på dag-, vecko- och månadsbasis och hos vissa kunder 24-h om dygnet. Vi har också erfarenhet och kunskap av att rekrytera och bemanna kundservicepersonal som pratar svenska, norska, danska, finska, samt franska och engelska.

Personal på kort varsel

Många gånger behöver våra kunder snabbt bemanna sin kundservice. I vissa fall på kort varsel och mellan 20-50 konsulter vid samma tillfälle. Det lyckas vi göra med vår tjänst Quality & Quantity Recruitments (Q&Q). Samtidigt kan vår tjänst TNG Pool avlasta dig med rekrytering, schemaläggning och samt helhetsansvaret för din bemanning. Det sker via en utvald kundservice-pool med dedikerade konsulter – tillgängliga när behov uppstår.

Dessutom erbjuder vi vår bemanningstjänst TNG Express som har förkvalificerade konsulter som finns startklara att bemanna din kundservice omgående.

Några områden inom kundservice som vi rekryterat till i år:

  • Kundsupport
  • Servicecenter
  • Kundtjänst
  • Helpdesk
  • Customer support
  • Kundservicemedarbetare
  • Handläggare

Jag behöver rekrytera medarbetare och är intresserad av hur ni arbetar fördomsfritt.