TNG
Med TNG Bemanning kan du välja från olika tjänster helt anpassade efter vilken personal du behöver hyra in.

Jag vill veta mer om att hyra personal!

Våra tjänster inom bemanning och personaluthyrning

Hyr in personal du vill behålla

På TNG tar vi bemanning lika seriöst som rekrytering. Vårt mål är att hitta konsulter som du vill behålla och anställa och som bidrar till din affär. Varje gång. Det ställer högre krav på oss att tänka långsiktigt, ha ett bra ledarskap och en gedigen fördomsfri rekryteringsprocess. Och det fungerar. 

Faktorer som ett bra ledarskap, nära samarbete med konsultchefer, och en snabb och kostnadseffektiv process är självklarheter för oss när du behöver hyra in personal p.g.a. föräldraledighet, överbelastning, sjukskrivningar eller omorganisation.

Våra konsulter är keepers

Det vi på TNG adderar är att vi hittar personer som har det där lilla extra och har kompetensmatchats till ditt uppdrag. Det gör att våra konsulter snabbt kommer på plats och sätter sig in i arbetsuppgifterna. Tillsammans fokuserar ni på arbetet som ska utföras och vi sköter all administration. Du kommer märka skillnaden.

Hela 79 % av våra konsulter blir anställda hos våra kunder. Något som helt går i linje med vår vision om en hållbar arbetsmarknad.

Väljer du TNG vid bemanning får du:

  • Konsulter som trivs på jobbet. Våra medarbetareundersökningar visar på hög trivsel och våra kunder ger oss höga NPS-värden.
  • Konsulter som vi sökt bland nya målgrupper och branscher, men även inom vårt nätverk. Alla är sedan frammatchade utifrån dina unika kompetenskrav, vilket gör att de snabbt kommer igång på arbetsplatsen och växer med arbetsuppgifterna.
  • Konsulter som genomgått vår fördomsfria och objektiva process som gör att vi hittar rätt kompetens men också nya talanger med potential. En potential som vi kompetenssäkrar med skräddarsydda arbetspsykologiska tester och kompetensbaserade intervjuer.
  • Vår fördomsfria och objektiva process ”på köpet” vilket bidrar till mångfald och ditt företags hållbarhetsarbete samt följer gällande complicance regler.
  • Löpande uppföljning under pågående uppdrag av närvarande konsultchefer.
  • Auktoriserat bemanningsföretag med gällande kollektivavtal.

Våra tjänster inom bemanning

Deltids- och heltidsbemanning

Här arbetar konsulten hos dig på hel- eller deltid och vi delar arbetsgivaransvaret. Det är bästa lösningen för dig som snabbt behöver förstärka ditt team under en kortare eller längre period, oavsett bransch. Tillsammans gör vi en kompetensanalys för att se vad medarbetaren ska kunna och sedan börjar vårt arbete.

I vissa fall har vi start-klara konsulter som matchar, men vi annonserar alltid ut ditt bemanningsuppdrag (under våra lediga jobb) så att alla sökande får en chans att möta ditt företag. De får då genomföra vår fördomsfria bemanningsprocess och det skräddarsydda testpaket av arbetspsykologiska tester vi tagit fram åt dig – allt för att hitta den mest lämpade konsulten.

TNG Pool

För dig som har återkommande arbetstoppar, oavsett dag eller tidpunkt på dygnet så erbjuder vi vår Pool-lösning. Här rekryterar, schemalägger och ansvarar TNG helt för din bemanning. Du får en pool med dedikerade konsulter som finns tillgängliga när behov uppstår. Vi erbjuder också en beredskapslösning som tryggt säkerställer bemanning på kort varsel.

Bemanning inom TNG Pool:

  • Kundtjänst
  • Event/demo
  • Innesäljare
  • IT-support/helpdesk

Auktoriserade med kollektivavtal

Vi är ett rekryteringsföretag som är auktoriserat av Kompetensföretagen, vilket gör att du kan känna dig trygg. Dessutom investerar vi löpande i att utbilda alla våra medarbetare involverade i urvalsprocessen, i diskrimineringslagstiftningen och kompetensbaserad rekrytering. På så sätt minimerar vi risken att kandidater väljs bort av fel orsak – ett ansvar som vi delar på enligt lag. Därför kan du tryggt luta dig tillbaka och låta oss hantera hela eller delar av tillsättningen.

auktoriserat-bemanningsföretag

Behöver du förstärka ditt team tillfälligt eller under en längre period med hjälp av ett bemanningsföretag som arbetar fördomsfritt? Hör av dig nedan så berättar vi mer om hur TNG kan hjälpa dig med din bemanning.

Hör av er! Jag vill veta mer om hur TNG arbetar med bemanning.