TNG
Checklista – så lyckad du med ditt traineeprogram

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Checklista: Så lyckas du med ditt traineeprogram

Morgondagens medarbetare – så lyckas du!

En plats på ett traineeprogram är ett bra sätt för unga talanger att omsätta teori till praktik och skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Och för företagen är trainee- och internship-program idag ofta avgörande för att hitta organisationens framtida ledare och specialister. Men vad ska man som arbetsgivare egentligen tänka på för att lyckas med sitt trainee-program? Här bjuder våra specialister på TNG Trainee på en checklista!

Trainee har olika betydelse i olika länder och kulturer. I Sverige är trainee vanligtvis synonymt med en kvalificerad tjänst som syftar till att hitta företagets framtida ledare.

Enligt Traineeguiden är de vanligaste traineeutbildningarna som efterfrågas civilekonomer och civilingenjörer. Men under senare år har det blivit allt vanligare med traineeprogram inom de flesta utbildningsinriktningarna, såsom jurister, systemvetare, sjuksköterskor och personalvetare.

I Sverige finns idag omkring 200 traineeprogram, varav många hos storföretag som SEB, H&M, IKEA, ABB och Telenor. Men även medelstora företag satsar numera på traineeprogram för att fylla på med nya, drivna talanger med hög potential.

Vad är trainee?

trainee[trejni´] s. -n -r [-er] person som utbildas av företag till en chefsbefattning.
trainee|program s.

Svenska Akademiens ordlista

trainee [treini:´] (engelska), nyanställd tjänsteman, t.ex. nyutexaminerad civilingenjör eller civilekonom som genomgår intern utbildning med sikte på framtida chefs- eller specialistjobb inom ett företag.

Nationalencyklopedin

Traineeprogram för att hitta framtida ledare

Ett exempel på ett företag som satsat på traineeprogram är Euromaint, som erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll inom spårtrafikbranschen. Företaget har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, vilket möjliggör flera karriärvägar inom bland annat underhåll, produktion och logistik.

I augusti 2018 drog Euromaint i samarbete med TNG Tech igång ett traineeprogram för ingenjörer, civilekonomer och andra akademiker med potentialen och ambitionen att inom några år axla ledande befattningar inom företaget. Med rekryteringen ville Euromaint även lösa utmaningen med stark organiskt tillväxt i kombination med generationsväxling och framtida pensionsavgångar.

Pär Johansson på TNG Tech som ansvarade för traineerekryteringen till Euromaint: 

–  Euromaint står liksom flera andra företag inför utmaningen att säkra försörjningen av framtida chefer och ledare och har nu valt att satsa proaktivt framåt. Vi har högt ställda mål på att hitta rätt kandidater som inom en snar framtid kan ta ledande positioner.

Checklista – så lyckas du med ditt traineeprogram

 1. Tydlighet
  Innan ni drar igång attraktions- och urvalsprocessen bör ni ha ett uttalat syfte kring vad ni vill få ut av programmet och vad som kommer krävas av era trainees. Säkerställ även att det finns en uttalad slutposition efter programmet och att en provanställning eller tillsvidareanställning kan erbjudas.

 2. Programansvarig
  Se till att det finns en utsedd programansvarig som tar fram ett tydligt och strukturerat programupplägg samt säkerställer att era trainees får en bra introduktion och onboarding.

 3. Inkluderande marknadsföring
  Ha en tydlig strategi för hur ni ska attrahera talanger på ett sätt som inte bara involverar de personer som är vana att söka traineeprogram. Utan även kandidater utanför de klassiska nätverken som vanligtvis inte känner sig inkluderade. Allt för att ni inte ska gå miste om någon talang.

 4. Transparent kandidatupplevelse med löpande återkoppling
  Dagens talanger förväntar sig en digital och transparent ansökningsprocess, där de kan följa sin ansökan i realtid och löpande får personlig återkoppling.

 5. Mångfald
  Säkerställ att ni har en rekryteringsprocess som inte diskriminerar och som främjar en mångfald bland de sökande. Mångfald inom organisationer uppskattas nämligen av morgondagens talanger. De vill jobba i inkluderande organisationer som prioriterar ”mjukare” värden som hållbarhet, transparens och delaktighet.

 6. Utbilda alla inblandade linjechefer i kompetensbaserad intervjuteknik
  Att samtliga rekryterande linjechefer har koll på hur de ska agera under rekryteringsprocessens är viktigt. Dels för att alla internt ska ha samma målbild kring hur slutkandidaterna ska intervjuas och bedömas. Dels är det avgörande för att alla kandidater ska känna sig positivt bemötta och få ett gott intryck av er som arbetsgivare.

Hitta nya talanger fördomsfritt med TNG Trainee

Vill du ha också ha hjälp med att hitta talangerna med störst potential och motivation att växa till fantastiska specialister och ledare inom er organisation, samtidigt som ni stärker ert employer brand? Då ska du kontakta våra specialister på TNG Trainee.

Rekommenderat för dig