TNG
digitalisering

digitalisering

Nytt inom digitalisering och rekrytering

När vår omvärld förändras i takt med digitaliseringen blir också rekrytering och bemanning betydligt mer komplicerat än förr. Något som ställer nya krav på såväl chefer som rekryteringsföretag.

I digitaliseringens svallvågor uppstår alltmer komplexa arbetsbeskrivningar. Att kunna kombinera kompetenser från angränsande områden blir mer och mer viktigt, i kombination med rätt soft skills. För att lyckas hitta dessa profiler behöver rekryterare idag vara specialiserade inom digital search samt ha god förståelse för kundens affär. Samtidigt öppnar digitaliseringen för kreativa metoder att hitta dolda talanger med rätt potential och drivkraft. På TNG håller vi oss ständigt uppdaterade kring det senaste inom digitalisering och lyfter löpande nyheter, trender och insikter kring ämnet.