TNG

JAG VILL REKRYTERA PERSONAL!

Våra tjänster inom rekrytering

Rekrytering – snabbt, fördomsfritt och alltid i nivå med ditt behov.

TNG hjälper dig rekrytera och hitta personal inom ekonomi, administration, kundtjänst, HR, inköp, teknik, IT, marknad och försäljning. Med vår unika fördomsfria kompetensbaserade rekrytering hittar vi de medarbetare du behöver utifrån dina förutsättningar och affär. Vi gör det snabbt, kostnadseffektivt och tryggt, samtidigt som vi bidrar till mångfald och innovation på din arbetsplats.

Varje rekrytering är unik och vi vill att du som kund ska ha valmöjlighet i ditt samarbete med oss. Därför utgår vi alltid från din affär och din tid. Tillsammans med våra erfarna rekryterare väljer du den rekryteringstjänst som passar dig bäst här och nu.

Det ska vara smidigt att rekrytera, men också tydligt vad du som kund faktiskt får del av under hela rekryteringsprocessen. Det är också viktigt att du upplever att vi är engagerade i ditt företags varumärke. Därför jobbar vi aktivt med att skapa en fördomsfri, transparent och rättvis kandidatupplevelse för de som söker våra kunders lediga jobb. Något som bidrar positivt till ditt arbetsgivarvarumärke.

3 skäl att välja TNG

  1. Fördomsfritt. På riktigt.

    Vår datadrivna rekryteringsprocess sätter fakta och mätbar kompetens framför ”magkänsla”, fördomar och subjektiva tolkningar.

  2. Arbetspsykologiska tester

    Vi mäter alla kandidatens potential, motivation och prestation – nu och framåt.

  3. Vi lyfter ert employer brand

    Vi jobbar aktivt med talent marketing, och har en transparent och rättvis kandidatupplevelse som stärker ert employer brand och som alltid återkopplar till jobbsökarna.

FLER FÖRDELAR MED FÖRDOMSFRI REKRYTERING

Våra tjänster inom rekrytering

All inclusive rekrytering

All inclusive är vår vanligaste tjänst inom rekrytering. Här tar vi ett helhetsansvar från kompetensanalys tills det att rekrytera rätt person på plats hos dig.

Vi sköter all kandidatattraktion, digital annonsering, matchning, arbetspsykologiska tester på alla sökande, kompetensbaserade sökningar i våra nätverk samt fördjupade bakgrundskontroller och referenstagning. Allt sker givetvis fördomsfritt och med fokus på att ditt arbetsgivarvarumärke och en rättvis kandidatupplevelse för de som söker. Dessutom ser vi till att det inte sker någon omedveten eller medveten diskriminering på vägen. Självklart ingår också garantier, utvärdering och uppföljning.

Select

Ibland vill våra kunder lämna ifrån sig första delen av sin rekrytering och kunna lägga sin tid på lite färre kandidater som alla motsvarar skall-kraven för tjänsten. Vi gör då en kompetensanalys, attraherar kandidater fördomsfritt och gör urval från skall-krav. Vi genomför sedan ett första kandidaturval från genomförda arbetspsykologiska screeningtester och telefon- eller videointervjuer.

Objektiv kandidatbedömning

Få hjälp med att kvalitetssäkra dina rekryteringar med TNG:s objektiva kandidatbedömning! Tjänsten innebär att vi analyserar dina sökande i relation till tjänstens kravprofil gällande begåvning, personlighet och motivation. Allt för att du ska kunna välja och kvalitetssäkra rätt kandidat till din tjänst. Vi genomför även fördjupade kompetensanalyser.

All inclusive search

Vissa tjänster vi rekryterar till kräver att vi även searchar fram kandidater. Ofta handlar det om yrken med kandidatbrist eller väldigt unika kompetenser. Även här ingår hela vår kompetensbaserade fördomsfria rekryteringsprocess, bakgrundskontroller och referenstagning.

Utöver sökningar i egna nätverk och pipeline söker och hittar vi kandidater utifrån vår egenutvecklade digitala och fördomsfria searchmetodik Digital Cross Search. Här ingår en mer avancerad Search av specialutbildade researchers som använder många olika digitala källor tex sociala medier, externa databaser, Google, bloggar, forum, communities och artikeldatabaser för att hitta rätt kandidat till din tjänst.

Stora rekryteringsprojekt – RPO

Behöver ni rekrytera till flera tjänster med samma profil inom en koncentrerad tidsperiod? Quality & Quantity Recruitments är en tjänst från TNG där vi hjälper kunder med stora rekryteringsprojekt där ett stort antal lediga tjänster ska tillsättas med samma profil. Med hög kvalitet. Kostnadseffektivt.

Tengai First Select

Tengai First Select är en tjänst från TNG där kompetensbaserade blindintervjuer med den sociala AI-roboten Tengai utan extra koastnad adderas till tjänsten Select. Syftet är att skapa en objektiv och mätbar och datadriven intervjuprocess som ännu bättre kan bedöma framtida arbetsprestation, hitta kvalitativa kandidater, minska felrekryteringar och skapa en mer rättvis kandidatupplevelse som stärker ert employer brand. Tjänsten kan adderas både när personer ska rekryteras eller hyras in, oavsett tjänsteområde eller volym.

Vi är auktoriserade på rekrytering

auktoriserat-bemanningsforetag

Vi är ett rekryteringsföretag som är auktoriserat av Kompetensföretagen, vilket gör att du kan känna dig trygg. Dessutom investerar vi löpande i att utbilda alla våra medarbetare involverade i urvalsprocessen, i diskrimineringslagstiftningen och fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. På så sätt minimerar vi risken att kandidater väljs bort av fel orsak – ett ansvar som vi delar på enligt lag. Därför kan du tryggt luta dig tillbaka och låta oss hantera hela eller delar av tillsättningen.

Kandidatattraktion och transparent kandidatupplevelse

Vi arbetar aktivt och datastyrt med vår kandidatattraktion och kandidatleverans. Våra rekryterare och marknadsavdelning jobbar nära för att få rätt resultat men också vara så snabbrörliga som möjligt. Vår marknadsavdelning är specialister på digital och mobil rekryteringsmarknadsföring samt kandidatupplevelse. De arbetar datadrivet och alla aktiviteter följs upp av vårt analytics-team som återkopplar till varje rekryterare, samt löpande genomför förbättringsåtgärder.

Talangbehoven skiftar snabbt och vi följer löpande trender och engagerar oss i nyheter inom kandidatattraktion – allt för att vara på tå för att hitta de medarbetare och kompetens du behöver nu och framåt. Vårt sätt att jobba ger oss också en bredare talangpool, något som gör att vi också tillsätter rekryteringar snabbare. Vi delar upp arbetet med vår kandidatattraktion i Targeting (riktad rekryteringsmarknadsföring och Digital Pipeline) och vår unika searchmetod Digital cross search™.

Våra kandidater är kunder

Vi ser de som söker jobb via oss på TNG som kunder. Och de ska alltid mötas av en positiv och rättvis kandidatupplevelse. Det är lika viktigt som att vi tar hand om och vårdar ditt varumärke. Med vår egenutvecklade digitala lösning, kan jobbsökare logga in och följa sina jobbansökningar live och i realtid genom varje steg i rekryteringsprocessen, både på mobilen och datorn. Det ger en transparent insyn i hela rekryteringen, speglar rekryterarnas arbete och ger ett positivt avtryck hos våra kundföretags varumärken.

VILL DU VETA MER? HÖR AV DIG!

Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig idag!