TNG
rekryteringstrender

rekryteringstrender

Hetaste trenderna inom rekrytering

Att löpande hålla sig uppdaterad kring de senaste vetenskapliga rönen, tekniken (HR-tech), urvalsmetoder och söktrender inom rekrytering tar tid och engagemang. Men är något vi på TNG prioriterar i vår dagliga verksamhet.

För dig som inte har lika mycket tid att ha koll på rekryteringstrender så kan du här hålla dig uppdaterad. Vi skriver löpande om trender som påverkar dig som ska rekrytera. Som digitalisering och ny HR-tech, AI och automatisering samt en ökad medvetenhet om affärsnyttan med att arbeta med mångfald och inkludering inom en organisation. Tips på rekryteringstrender du tycker vi borde skriva om? Tveka inte att kontakta oss.