TNG
The Big Stay är en ny arbetsmarknadstrend som fått genomslag i USA - och som kan påverka din nästa rekrytering.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

VD-Insights: Arbetsgivare, gör er redo för ”The Big Stay”

Så påverkar ”The Big stay” din nästa rekrytering

Åsa Edamn Källströmer, VD TNG, om den nya trenden "The Big Stay".
Åsa Edman Källströmer, VD TNG.

The Big Stay. Lägg begreppet på minnet. För sannolikheten att det kommer att påverka din nästa rekrytering är påfallande. TNG:s VD Åsa Edman Källströmer, bloggar om en ny trend som fått fart i USA och som kan bli en utmaning i jakten på ny kompetens – även i Sverige.

Du har säkert redan läst om ”The Great Resignation” eller ”The Big Quit”. Fenomenen som i kölvattnet av pandemin fick miljontals medarbetare världen över att säga upp sig från sina jobb. Något som därefter följdes av en uppsjö av quiet-trender som också kommit att påverka arbetsmarknaden på olika sätt. Bland annat genom att driva på löneutvecklingen.

Nu talas det om The Big Stay.

Vad är The Big Stay?

The Big Stay är en ny arbetsmarknadstrend från USA som, i motsats till ”The Big Quit”, handlar om att att människor i större utsträckning än tidigare söker stabilitet och trygghet på jobbet och därför väljer att  stanna kvar på sina arbetsplatser. Även om de inte trivs eller känner sig uppskattade. Det nya fenomenet märks i den amerikanska statistiken. I mars 2023 var frekvensen över avslutade anställningar 2,5 %, en minskning från 2,9 % året innan, enligt Bureau of Labor Statistics. Som en potentiell orsak till The Big Stay lyfts inte bara människors strävan efter trygghet och stabilitet efter pandemiåren och i och med den osäkerhet som råder i världen. Faktumet att ett jobbyte inte längre leder till lika stora löneökningar som det gjorde för bara några år sedan kan också vara en bidragande faktor till utvecklingen.

Minskad rörlighet på arbetsmarknaden

Trenden känns inte helt otippad. Inte med tanke på den turbulens och osäkerhet som råder i världen just nu. Det är inte konstigt att vi söker stabilitet och vill ha trygga anställningar. Att vi vill sitta lugnt i båten och inte byta jobb. När världen runt omkring oss svajar.

Samtidigt handlar detta tyvärr om en slags ”falsk” trygghet. Även i Sverige, där de nya LAS-reglerna gör att organisationer idag kan göra undantag vid till exempel uppsägningar på ett annat sätt än tidigare.

Parallellt med medarbetarnas behov av ökad trygghet ser vi att organisationer håller kvar sin personal utav rädsla för att behöver rekrytera efter en lågkonjunktur. Många arbetsgivare har fortfarande smärtsamma upplevelser från pandemin där alla slutade samtidigt. Efter det var det svårt att hitta ny personal då alla skulle rekrytera samtidigt. På vissa företag pratar man till och med om att man ”hamstrar personal” för rädsla av att behöva rekrytera igen. Det resulterar också i att rörligheten på arbetsmarknaden minskar.

Får The Big Stay genomslag kan det påverka både arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen negativt när företag inte kan växa i den mån de vill. Något som redan idag är ett problem. En ny studie från Svenskt näringsliv (2023) visar till exempel alarmerande siffror om att 87 procent av företagen inte växer, eller har negativ tillväxt i antalet anställda. Som hinder för tillväxt anger företagen till exempel svårigheter att hitta personal med relevant kompetens. Kompetensbrist. Lägg då till minskad rörlighet på arbetsmarknaden som The Big Stay kan bidra till.

För individen kommer trenden dessutom också påverka både motivation och mående om de inte trivs på jobbet.

Ingen vinner.

Trygghet klättrar på jobbsökarens önskelista

Trenden The Big Stay handlar om att människor i större utsträckning söker stabila, trygga anställningar.

Märks då trenden av i Sverige än?

Så där. Det vi på TNG främst märker av är en större osäkerhet bland jobbsökarna inför att byta jobb – trots att många vill satsa på en ny karriär. Samtidigt saknar många företag själva skarpa och attraktiva trygghetsargument som lockar målgruppen.

Detta gör att ledtiderna vid rekrytering tenderar att bli längre. Företag får därmed stå med tomma stolar längre vilket påverkar både produktiviteten och lönsamheten. Och vår konjunktur.

Överstående scenario känns av inom många branscher och yrkesområden.

”Techvärldens rockstars får konkurrens” skriver bland annat Sara Scheef, VD på Ada Digital, rekryteringsspecialister inom IT och Tech, i sin senaste VD-blogg. Hon syftar då på sin och kollegornas upplevelse att kandidaterna inom IT och Tech i större utsträckning än tidigare söker fasta, trygga och långsiktiga anställningar. Något som gör att drakar såsom Klarna, Spotify och Kry får konkurrens om arbetskraften.

Dags att våga tänka nytt när du rekryterar

För dig som arbetsgivare handlar det om att även fortsättningsvis attrahera kandidater med rätt kompetens och potential, även om spelplanen ritas om.

För att lyckas är jag helt övertygad om att företagen måste våga tänka om. Blicka utåt. Våga utmana sig själva. Gå bortom kompis- och nätverksrekryteringar. Stänga ute fördomar och magkänsla. Vässa sitt Employer Brand och inte minst sitt anställningserbjudande. Och ställa sig frågan ”Vad kan vi som arbetsgivare erbjuda kopplat till trygghet?

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Det går inte att luta sig mot rubriker om en urstark arbetsmarknad trots lågkonjunktur. Eller att lågkonjunkturen tros bli kortvarig med betydligt lägre arbetslöshetstal (6,1 i maj) än vid tidigare lågkonjunkturer. Detta enligt prognoser både från Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen.

Det spelar ingen roll när siffrorna från Inköpschefsindex (PMI) visar att företagens Index för produktionsplaner i maj sjönk till 47,8, vilket är den lägsta nivån sedan pandemiåret 2020.

Utmaningarna med kompetensbristen kvarstår. Om individer därtill väljer att stanna kvar på sina nuvarande arbetsplatser blir rörligheten på arbetsmarknaden än lägre. Inte minst bland de mest kvalificerade tjänsterna där efterfrågan är som högst idag. Det trissar upp lönerna än mer, förhalar din rekrytering och i förlängningen missgynna dina affärer.

Så vad är lösningen? Jo, det handlar om att ligga steget före. Här kommer därför några tips på vägen.

The Big Stay kan komma att påverka din nästa rekrytering.

3 tips! Så hanterar du ”The Big Stay”

1. Tänk trygghet. Vässa ert anställningserbjudande med organisationens trygghetsargument – prata med existerande medarbetare och låt dem lyfta fram varför de känner sig trygga med just er arbetsgivare i ryggen.

2. Fundera på distansarbete. Alla bolag gör idag olika och allt fler organisationer försöker tvinga tillbaka medarbetare till kontoren. Men är det den bästa lösningen? Om ert bolag har möjlighet att erbjuda distansarbete och ge trygghet så lyft fram det!

3. Fundera på krav kring provanställning. Den är viktig. Men när det är dags att anställa erfarna specialister och chefer som sitter tryggt i båten och inte vill ta risken med en provanställning så kan det vara värt att fastanställa dem direkt för att locka över dem.

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Rekrytera med TNG.

Vi gör fördomsfri rekrytering enkelt för dig

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Vi tar ett helhetsgrepp kring kompetens, attraktion, kandidatupplevelse och compliance, utan att ta din tid i anspråk – allt för att du ska kunna fokusera på ditt dagliga arbete.

Mer om TNG:s tjänster

Rekommenderat för dig