TNG
Ny nationelll summerar utmaningar inom HR 2023.

Lästid: 2 minuter

Kompetensförsörjning i topp över utmaningar inom HR

HR behöver snabbt kunnA ställa om till nya kompetensbehov

Kompetensförsörjning rankas som en de största utmaningarna och högst prioriterade frågorna inom HR under 2023. Det fastslår en ny nationell rapport som tagit pulsen på svenska arbetsplatser.

Ny rapport summerar de största utmaningarna inom HR 2023.

Den aktuella rapporten bygger på en undersökning* med över 1000 medverkande chefer och medarbetare inom HR. Personer som fått svara på frågor kopplat till HR:s roll och utmaningar framåt.

Rapporten lyfter att HR-organisationerna, i takt med att arbetslivet förändras, behöver bli en ledande kraft i att driva utveckling och koppla sin strategi till verksamhetens affärsmål. Att enbart stötta organisationen räcker helt enkelt inte längre.

Den allra största utmaningen för HR handlar om att avsätta tid för utveckling och proaktiva insatser för att snabbt kunna ställa om och anpassa sig till snabba förändringar. Exempelvis upplever 8 av 10 av de tillfrågade ett stort behov av att utbilda och utveckla ledare för att hantera nya arbetssätt.

Frågan om kompetensförsörjning – att attrahera och behålla personal – är också central och har högsta prio 2023, enligt HR-cheferna. Detta när konkurrensen om kompetensen ökar.

Topp 3! Utmaningar för HR 2023

  1. Tid till utveckling och att arbeta förebyggande (16%)
  2. Vara en dynamisk HR-funktion som snabbt kan anpassa sig till verksamhetens behov (15%)
  3. Säkerställa kompetensförsörjning till organisationen (13%)

Strategier för att klara utmaningar inom HR

Hur ska då landets HR-avdelningar jobba framgångsrikt med att säkerställa kompetensförsörjningen framåt? Här lyfter rapporten flera konkreta tips. Ett av de viktigaste handlar om att prioritera och skapa utrymme för HR-organisationen att fokusera på utveckling och förebyggande åtgärder. Detta arbete kräver både resurser och en tydlig strategisk agenda som kräver uppföljning och anpassning efter behov.

Rapporten betonar också vikten av att våga testa nytt, utmana och utvärdera befintliga arbetssätt. Andra råd inkluderar att investera proaktivt i medarbetares kompetenser, att stärka samarbetet mellan HR och ledningen samt att använda teknologi för att effektivisera rekryteringsprocessen.

Kompetensförsörjning har också tydlig koppling till Employer branding. 9 av 10 företag har ett stort eller delvis behov av att digitalisera lärande och kompetensutveckling för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt möta verksamhetens behov.

Växande behov av konsult- och interimslösningar

De aktuella siffrorna visar också att behovet av att ta in extern kompetens för att driva ledar- och organisationsutveckling har ökat markant. I fjol var det lön- och pensionsområdet som toppade listan.

De strategiska delarna där flest väljer att ta in extern personal inkluderar organisationsutveckling, förändringsledning, strategisk kompetensförsörjning och employer branding.

De operativa arbetsuppgifterna handlar i störst utsträckning om rekrytering, löneadministration, personaladministration och utbildning.

Genom att välja rätt extern partner kan företag skapa hållbara lösningar. Men också upprätthålla tillväxt och produktivitet både i tillväxtfasen och vid oförutsedda händelser eller vikande marknadsläge, säger rapporten.

Siffror från rapporten som summerar utmaningar inom HR.
Statistik från rapporten.


*Rapporten bygger på en kvantitativ undersökning som genomfördes under perioden november 2022- januari 2023. På uppdrag av HR-företaget Induction. 1033 personer inom HR i Sverige har svarat. 66 % av de svarande har en ledande befattning och 82 % jobbar i företag med över 200 anställda.

Är du i behov av rekrytera eller hyra in personal inom HR? Tveka inte att kontakta oss på TNG! Våra rekryteringskonsulter har lång erfarenhet och kunskap om HR-branschen och hjälper dig hitta dina bäst matchade kandidater! Vi rekryterar inte bara de klassiska HR-rollerna utan även inom Talent Acquisition, people data och employer branding.

Kontakta oss redan idag!

Snabbkoll! HR-rapporten i 5 punkter

  1. 8 av 10 ser ett stort behov av att utbilda och utveckla ledare för att hantera nya arbetssätt.
  2. Behovet av att ta in extern kompetens för att driva ledar- och organisationsutveckling har ökat markant.
  3. De tre största utmaningarna som HR står inför år 2023 är att avsätta tid för utveckling (15%), vara en HR-funktion som snabbt kan anpassa sig till verksamhetens behov (13%), samt säkerställa kompetensförsörjning till organisationen (13%).
  4. Formen för lärande förändras, och de företag som investerar proaktivt i sina medarbetares kompetens och tar en strategisk roll för att driva lärande och utveckling kommer att stärka sin konkurrenskraft.
  5. För att göra det möjligt för HR-organisationen att fokusera på utveckling och förebyggande åtgärder krävs både resurser och en tydlig strategisk agenda som kan följas upp och anpassas efter behov.

Ladda ner rapporten i sin helhet här!

Rekommenderat för dig