TNG

Lediga jobb Personal / HR-jobb

Personal / HR-jobb

Tillbaka till lediga jobb

Rekommenderat för dig

Personal / HR-jobb

Vill du jobba med HR och personal?
Söker du lediga jobb inom HR och personal? Kul! Här finns det många olika inriktningar och yrkesvägar att ta i din karriär. Att söka HR-jobb passar dig som är en social person som är mån om andras välmående men också har ett intresse för organisation och ledarskap. Beroende på arbetsplats kan du arbeta ensam, kanske som personalansvarig eller HR-chef, eller jobba med andra HR-roller på en personalavdelning, även kallat Human Resources eller kort och gott HR-avdelning.

HR-rollen har varit i snabb förändring de senaste åren. Allt fler företag inser att deras personal är en kompetensskatt som måste skötas om. Att jobba inom HR och som personalvetare ger dig därför många möjligheter.

HR-jobb finns i alla branscher på företag och organisationer som behöver stöd inom personal och organisationsfrågor. Som HR-specialist eller HR business partner (HRBP) är det din uppgift att vara insatt i verksamheten, ha övergripande koll på företagets medarbetare samt lagstiftning inom bland annat anställningsskydd, medbestämmande, pensionsavtal och arbetsrätten.

Arbetsuppgifter för dig som är personalansvarig eller HR-ansvarig
Vanliga arbetsuppgifter för dig som personalansvarig kan vara att rekrytera personal och skapa en bra arbetsmiljö för företagets anställda men även att minska personalstyrkan på ett fördelaktigt sätt vid behov. I större företag är det vanligt att du som jobbar med HR är specialiserad inom ett specifikt område, medan du som jobbar på ett mindre företag har en större frihet att ta på dig en bredare roll som täcker fler områden.

Om du har tänkt söka jobb inom HR och personal är det positivt om du är bra på att kommunicera tydligt i tal och skrift, är en duktig problemlösare vid t.ex. förhandlingar samt är duktig på att samarbeta med olika personer och personalgrupper.

Exempel på arbetsroller inom HR kan vara rekryterarelöneadministratör, HR-chef, personalansvarig, HR-specialist, HR business partner (HR BP), HR-konsult eller HR-assistent.

HR-specialist – för dig som vill jobba nischat inom HR
Som HR-specialist arbetar du ofta i ett team med andra specialister på en HR-avdelning där du har ansvar för ett eller flera särskilda områden inom HR. Det kan vara rekrytering, arbetsrätt, lön, rehabilitering eller employer branding, för att nämna några. Din uppgift är att stötta företagets chefer och medarbetare i personalärenden inom just ditt område. Du kan också arbeta med att ta fram och följa upp olika policys och riktlinjer för hur personalfrågor ska hanteras på bästa sätt.

HR business partner och verksamhetsnära HR
En HR business partner, förkortas HRBP eller HR BP, arbetar ofta ännu närmare chefer och ledningsgrupper med HR-frågor. Du sitter med i svåra samtal mellan medarbetare och chef, deltar i fackliga förhandlingar och deltar på personalmöten. Din uppgift är att bidra med ett HR-perspektiv i organisationen och att man tar hänsyn till de personalpolitiska aspekterna i viktiga beslut. Ibland kallas rollen även för HR-konsult eftersom man konsultar dig i HR-relaterade ärenden.

HR-assistent och HR-administratör
Många som påbörjar en karriär inom HR jobbar sina första år som HR-assistent eller HR-administratör. Eftersom rollerna är mer administrativa och avlastande på en HR-avdelning är det en bra ingång för att få en bredd i sin kompetens kring personalfrågor.

Men det är minst lika många som vill fortsätta arbeta administrativt inom HR. Kanske främst för att det finns så många olika uppgifter att göra som administratör. Det kan vara att uppdatera personalinformation i HR-system, ta fram anställningsavtal, hjälpa till med rekrytering, ta fram och följa upp personalstatistik, löneadministration, ta fram och förbereda utbildningsmaterial eller introduktion för nyanställda. Du arbetar ofta nära en HR-chef eller flera HR-specialister, där samarbetet är viktigt.

Personalvetare – utbildningen för dig som vill jobba med HR
Att jobba med HR kräver oftast en utbildning på minst år på högskolenivå. Ofta heter utbildningen ”personalvetarprogrammet” eller innehåller ordet ”arbetsliv” och ”organisation”. Dessa utbildningar kan leda en HR-student fram till kandidat- magister- eller masterexamen. Du kan även fortsätta studera på forskarnivå och ta licentiatexamen eller doktorsexamen som personalvetare.

Under en personalvetarutbildning studerar du främst sociologi, psykologi, socialpsykologi och pedagogik. I utbildningen ingår ofta även studier inom företagsekonomi med fokus mot organisation och personalekonomi samt juridiska studier riktade mot arbetsrätt. Vilka kurser som dominerar dina studier beror på vilken inriktning, universitet och utbildningsnivå du väljer.

För dig som vill arbeta som HR-administratör kan vägen vara lite kortare. Det finns exempelvis flera YH-utbildningar till HR-assistent och personaladministratör, såväl på deltid som heltid och som inte tar mer än 1-2 år.

Lön som personalvetare eller HR-specialist
Enligt fackförbundet SACO:s lönestatistik låg medianlön för nyexaminerade personalvetare 2017 på 29 000 kronor/månad. Som HR-specialist ligger ingångslönen på ca 35 000 kr och som HR-chef kan man räkna med en lön på 45 000 kr och uppåt. Men skillnaderna kan vara stora beroende på om du arbetar i offentlig sektor eller privat, likaså hur stort ditt ansvarsområde är.

Som HR-administratör är inte utbildning alltid ett krav och lönen ligger på ca 25 000 kronor och uppåt per månad.

Sök jobb inom HR via TNG
Är du intresserad att arbeta med människor och organisation i framtidens företag?
 Skicka in en spontanansökning till oss så mailar vi dig när vi får in intressanta lediga jobb inom HR och personal som kan passa dig.