TNG
Hr-chef personalchef medarbetare jobb kvinnor möte

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Yrkesguide: Det här gör en HR-chef

Allt du behöver veta om att jobba som personal- och HR-chef

Vad gör en HR-chef eller personalchef? Hur lång erfarenhet krävs för att avancera från exempelvis HR-specialist och HR Business Partner till HR-chef? Och vilket ansvar innebär jobbet i praktiken? Här besvarar TNG dina frågor, guidar i yrket som HR-chef samt berättar vad du kan förvänta dig i lön. Så att du vet ifall HR-chef, personalchef och liknande jobb är något för dig!

Hitta lediga HR-jobb

Arbetsuppgifter och ansvar som HR-chef

Som HR-chef har du det yttersta ansvaret för det som ofta kallas för HR-funktionen. Vilket dels innebär processer, rutiner och verktyg inom personalfrågor. Dels att leda övriga medarbetare på HR-avdelningen.

Oavsett nivå på din roll så är den gemensamma nämnaren att du får påverka och driva HR- och personalfrågor i organisationen. Allt från vilka personalsystem som ska implementeras – för chefer, HR-avdelningen och enskilda medarbetare; till att lyfta värdet av ett HR-perspektiv i personalärenden.

Ofta är du som HR- och personalchef en del av ledningsgruppen och stöttar cheferna i kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, rekrytering, arbetsrätt, fackliga förhandlingar, rehabilitering, policys, lönekartläggning samt försäkringar och pensioner för anställda.

På ett större företag kan du ha en stor grupp medarbetare till din hjälp. Från roller som HR-assistent, löneadministratör och rekryterare till HR-specialist och HR Business Parters. Medan du på ett mindre företag kanske får nöja dig med ett par HR-generalister som backar upp i ”lite av varje”.

Ibland är du också en av flera HR-chefer, där ni ansvarar för olika affärsområden eller geografiska områden på företaget. Då driver du oftast både HR-frågor på regional nivå, med stort personligt inflytande för hur personalfrågor bedrivs i din verksamhet, samt på strategisk nivå tillsammans med övriga HR-chefer och eventuellt en gemensam HR-direktör.

Vad som lockar många inom HR att ta steget till att också bli chef – är att få vara med att driva frågorna på en högre nivå. Att jobba med samsyn, verksamhetsutveckling, förändringsarbete och interna transformationer kring hur man ser på och leder sin personal.


Lön som HR- och personalchef

Marknadslönen 2023 för HR-chefer ligger från 50 000 kronor per månad och uppåt enligt Unionen. På TNG kan vi dock se stora variationer mellan dem som tar sitt första chefsjobb och erfarna HR-chefer så denna lön kan variera.

Läs även: 5 tips för högre lön

HR – ett yrkesområde med många chefstitlar

Jobbet kan också kallas för personalchef, HR-ansvarig, HR-direktör, personalansvarig, personaldirektör, HR Manager, HR Officer, Head of People, People & Culture Officer och People & Organisation Manager. Bland annat!

Vilken erfarenhet och kunskaper behövs?

Som HR-chef har du många gånger, men inte alltid, en bakgrund inom HR sedan tidigare. Antagligen som HR Business Parter eller HR-specialist, där du stöttat chefer i dagliga och strategiska personalfrågor.

Anledningen till att många arbetsgivare efterfrågar erfarenhet från tidigare HR-arbete är ganska enkel. Du behöver förstå arbetet inom HR; vilka processer och frågor som HR driver i organisationen och vilken syn organisationen har på sin personal i allt från rekrytering och långsiktig kompetensförsörjning, till viktiga mättal och KPI:er inom exempelvis sjukfrånvaro, rehabilitering och fackligt samarbete. Men ofta går det bra att detta kommer från en annan organisation. Där du kan dra paralleller till och se skillnader på HR-arbetet i de olika verksamheterna.

Det finns också personalchefer som har en helt annan bakgrund. Som snarare tillämpar tidigare erfarenheter som chef än är specialist på personalfrågor. Därför är det inte helt ovanligt att en HR-chef även kan ha en bakgrund som marknadschef eller ekonomichef.

Läs även: Framtidens nya HR-jobb

Som sökande till ditt första chefsjobb inom HR kan arbetsgivare även lägga tonvikt på eftergymnasial utbildning på högskolenivå. Gärna inom human resource management, personalvetenskap, management eller ekonomi.

Gemensamt för olika HR-chefer är att det ofta ställs krav på god systemvana. På specifika affärssystem och personalsystem, men även Excel och Word. Du behöver vara snabb på att hitta information du behöver men också se till att det finns manualer för andra som underlättar användningen av systemen för varje medarbetare och chef. Sedan om du skapar dessa själv, eller tar hjälp av ditt HR-team är upp till dig.

Vem passar som HR-chef?

Arbetsgivare som ska rekrytera en ny HR-chef letar i regel efter dig som är kommunikativ. Vilket innebär att du har en förmåga att anpassa din kommunikation på personer i olika nivåer (hieratiskt och kunskapsmässigt), är bra på att presentera insikter, resultat och mål. Samt att du söker samarbete och dialog med andra.

I rollen som chef behöver du även vara en stabil ledare som skapar psykologisk trygghet i HR-teamet och på arbetsplatsen i stort. Här är det viktigt att du visar tillit för medarbetarnas kompetens och respekt för olikheter.

Du förväntas också vara affärsmässig. Något som kräver en fin balans mellan att se till medarbetarnas bästa och hur företaget når vinst. Liksom integritet, där du inte går över dina egna gränser för att hjälpa andra.

Läs även: Fördomsfri och modern chefsrekrytering

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det?

Hr-chef personalchef manEfter att ha tagit steget som HR- eller personalchef är steget också kortare till andra chefstjänster. Andra HR-chefer väljer en karriär fortsatt som HR-chef – men på olika bolag, organisationer och verksamheter. Kanske rör du dig mellan offentlig verksamhet och privat. Eller byter bransch.

Vissa tar steget och klättrar från till exempel HR-chef för Sverige, i ett internationellt bolag, till Norden-chef. Eller global HR-chef.

Dessutom kan du hitta jobb som interimschef inom HR och hoppa in kortare perioder på olika företag och verksamheter. I slutändan är det ditt eget intresse som styr i huvudsak.

På TNG träffar vi regelbundet HR-chefer som även saknar den operativa biten och ett nära samarbete med ledare. Och som söker sig från chefsrollen till ett klassiskt HR-arbete som chefsrådgivare eller HR BP.

Var hittar jag jobb på chefsnivå inom HR?

Alla medelstora företag och uppåt behöver en HR-ansvarig, men även små bolag som vill växa. Dessutom slukar offentlig sektor en hel del chefer på regionnivå och nationellt. Vilket öppnar många dörrar för dig som vill ha en karriär som HR-chef.

På TNG erbjuder vi regelbundet spännande chefsjobb och personal- och HR-jobb på olika nivåer hos attraktiva arbetsgivare runt om i Sverige. På vår hemsida hittar du även mer information om hur vi tänker vid rekrytering av HR-roller.

Checklista: är HR-chef något för dig? Jag...

  • … vill driva HR-frågor på en hög organisatorisk nivå
  • … är kommunikativ och vill skapa samsyn mellan olika parter
  • … vill leda ett team med kompetens inom HR och lön
  • … trivs med att jobba nära chefer och stötta i ledarskapet

Stämmer det in på dig? Spana in alla lediga HR-jobb!

Rekommenderat för dig