TNG
Generational Diversity - fördomsfri trendspaning från Unbiased Day 2022

Lästid: 4 minuter

Trend: Generational Diversity

Från Gen Z till Old Spice-revolt

Långsamma Boomers, cyniska Generation X, självupptagna Millennials och Gen Z som inte lyfter ansiktet från TikTok och vill ha arbetsuppgifterna serverade på silverfat. Ja, när fyra generationer ska samsas på samma arbetsmarknad flödar fördomarna. Samtidigt visar forskning att arbetsgrupper i olika åldrar är nyckeln till att skapa trygga och lönsamma organisationer. Hög tid att vi blir mer ”gentilligent” alltså!

Unbiased Day 2022

Fyra olika generationer innebär en mängd olika åsikter, perspektiv och erfarenheter. Och kanske lika många fördomar och generaliseringar kring vad respektive åldersgrupp klarar av.

Dagens hybrida arbetsmiljö har dessutom bidragit till ett ännu större generationsglapp. Flertalet rapporter pekar i samma riktning: olika generationer vill arbeta på olika sätt. Vilket kan leda till konflikter. Enligt det brittiska rekryteringsföretaget Robert Waters uppger 60 % att det är en utmaning att arbeta med personer från olika generationer. Och hela 40 % uppgav att de är irriterade över andra åldersgruppers värderingar och arbetsmoral.

Ett exempel är memen ”OK boomer” som fortfarande snurrar på sociala medier och är en tydlig markör (om än med glimten i ögat) om vad den yngsta generationen anser om de äldres åsikter…

Företag tjänar på att satsa på Generational Diversity och inkludera alla generationer på arbetsmarknaden.


Åldersmångfald = lönsamhet

Samtidigt visar forskning att vi har mycket att vinna på att kasta stereotyperna och istället se styrkorna hos respektive generation. Något som kan vara avgörande – inte minst i dagens omtumlande och snabbföränderliga VUCA-värld.

Några exempel:

  • Enligt OECD ökar ”Generational Diversity” produktiviteten på arbetsplatsen med 10 %. Statistisk visar också att blandade åldrar på en arbetsplats gör att anställda stannar längre.
  • I Linkedins globala trendrapport 2022 svarar 7 000 chefer att en multigenerational workforce är bättre och mer lönsamt för företag.  
  • Enligt en global rapport från Deloitte anser 70 % av alla organisationer att en multi-generational arbetsplats är viktig.
  • Research från från Ada Digital visar att 70 % av jobbsökare inom IT och digital utveckling anser att en mix av olika åldrar i teamet är avgörande för att ta fram morgondagens bästa digitala produkter.

Men trots siffrorna ovan trodde bara 6 % i Deloitte-rapporten att cheferna skulle klara av att leda team med anställda i olika åldrar. Vidare visar forskning från Harvard Business Review att endast 8 % av företag inkluderar ålder i sin mångfaldsstrategi.

Forskning visar att äldre anställda boostar kreativiteten.

Åldersdiskriminering fortsatt problem

Och i Sverige ser vi hur anmälningarna om åldersdiskriminering ökar, redan vid 40 års ålder, trots att det finns mer och mer forskning som visar att medarbetare med längre erfarenhet och kunskap är produktiva även efter att de fyllt 55 år.

På TNG ser vi fortsättningsvis att många företag är osäkra på vad de får och inte får göra när det gäller ålder i samband med rekrytering och bemanning. Många känner inte heller till att det är olagligt att tacka nej till en jobbsökare på grund av ålder. Det är diskriminering. Och inte vidare smart att göra. För som organisation missar man riktigt bra kompetens!  

Forskning visar nämligen att äldres kognitiva förmågor blir bättre med åren – som till exempel förmågan att fokusera på vad som är viktigt. En studie från Georgetown University Medical Center visar att vissa funktioner i hjärnan faktiskt förbättras hos äldre. Förmågor som ligger till grund för beslutsfattande och självkontroll. Så tesen att  ”70 är det nya 50” stämmer väl här.  

Enligt Megan Gerhard på Miami University i Ohio bemöter vi bäst generationsutmaningarna genom att vara "Gentelligent".


Åldersmedvetet ledarskap

Så vad ska vi då göra för att bygga broar över generationsklyftorna och skapa en ”age inclusive workforce”?

Enligt Megan Gerhard på Miami University i Ohio bemöter vi bäst generationsutmaningarna genom att vara ”Gentelligent”. Det vill säga att uppskatta och ta tillvara på andra generationers kunskap för att lösa dagens problem och utveckla morgondagens möjligheter. Och visst fungerar det – även om det vissa dagar kan vara utmanande. Titta bara på det här klippet!

För att företag ska lyckas med sin åldersinkludering ligger även ett stort ansvar på cheferna. Man talar nu allt mer om generationsanpassat eller åldersmedvetet ledarskap. Chefer som har förmåga att lyfta samarbetet mellan olika generationer och göra det till en framgångsfaktor.

Ett annat nytt begrepp är ”perennials”, myntat av serieentreprenören Gina Pell. Här handlar det om att gränserna mellan generationerna är på väg att suddas ut, då forskningen visar att vi är mer lika varandra än vi tror. Perennials bryr sig inte om ålder och stereotyper utan knyter kontakter över alla generationer. Något vi kommer se mer av framöver enligt Gina.

Dags för åldersrevolution!

Så medvetenheten ökar. Men det krävs fortfarande aktiva handlingar för att lyfta fram fördelarna med att anställa arbetsmarknadens alla åldersgrupper.

Därför pratar allt fler om Old Spice-revolutionen och hur 70+ kan användas bättre på arbetsmarknaden. Till sin hjälp har de kända lobbyister som utmanar status quo kring hur vi ser på åldrande och människors kapacitet på arbetsmarknaden. Längst fram vid fronten står bland annat Jamie Lee Curtis, som försöker ändra narrativet i Hollywood från att tänka på anti-aging to pro-aging. I Sverige är det John Mellkvist som tagit den främsta positionen.

Northvolt är ett exempel på ett företag som satsat på internship riktat mot personer över 55 år.

Positiva tecken

Företag som lyssnat till forskningen och nu försöker locka till sig mer erfarna medarbetare är Norhvolt och den australiensiska reklambyrån Thinkerbell. Byrån lanserade ett 8 veckors internship riktat mot personer över 55 år. Goldman Sachs i sin tur satsar på återanställningsprogram för de över 50 som blev av med jobben under Covid-19. Och på Wells Fargo bank arrangerar kundtjänstchefen månadsmöten där varje generation får lösa kundernas problem utifrån olika åldersperspektiv. Något som ökat kundnöjdheten och minskat återkommande problem.

Och det finns fler positiva tecken. Svenska Trygghetsrådet pekar på att allt fler över 60 år får en ny karriär. Eurostat lyfter samtidigt fram att anställningsgraden ökat för 54–65-åringar under 2020 och precis innan pandemin uppgick till 59 %. Den högsta siffran sedan 2002. Så vi håller tummarna för att denna trend är här för att stanna.

Trenden ”Generational Diversity – från Gen Z till Old Spice-revolt” är en del av TNG och Ada Digitals trendspaning från Unbiased Day 2022 – ett digitalt event för chefer och HR-specialister där vi på temat ”New Perspectives” presenterade de senaste trenderna inom fördomsfri rekrytering, mångfald, inkludering, ledarskap och Future of Work.

Frågor om trenderna eller någon av källorna? Kontakta charlotte.ulvros@tng.se

Se alla 8 trender!

Generationerna på arbetsmarknaden

Baby Boomers (födda 1945–1964)
Den stora efterkrigsgenerationen som blev både mer framgångsrika och förmögna än sina föräldrar. De var även först med att få ha en uttalad tonårstid. Under uppväxtåren rådde ständig och stark tillväxt så boomers blev så klart en förhållandevis materialistisk generation. De tog även alla tillfällen i akt att göra sina röster hörda, och ifrågasätta rådande värderingar.

Generation X (födda 1961–1980)
Den ironiska generationen, anses vara självständig, flexibel och pragmatisk.

Generation Y / Millennials (födda 1981–1995)
Karriärister, sägs vara självupptagna, krävande och ha synpunkter på det mesta.

Generation Z (födda 1995–2012)
Multitaskande digital natives som förlitar sig på influencers snarare än traditionell media och sägs ofta ha en stark etisk känsla.

Rekommenderat för dig