TNG
Vad är VUCA? Och vad har det med rekrytering av chefer att göra? TNG förklarar!

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Vad är VUCA – och vad har det med chefsrekrytering att göra?

16 egenskaper för att leda i en VUCA-värld

I takt med att vår omvärld förändras i rekordfart, skiftar också kraven på chefer. En modern chef behöver kunna inspirera, engagera och skapa psykologisk trygghet i teamet – och samtidigt ta hänsyn till en instabil, osäker, komplex och svårtolkad värld. Kort sagt: förhålla sig till VUCA!

Globalisering, smartphones, sociala medier, terrorhot och klimatförändringar… Ja, alla de omskakade nyheter som ägt rum under 2000-talet behöver knappast någon närmare presentation. Inte minst under coronapandemin lärde vi oss att förändring både kan ske snabbt – och vara helt omöjligt att förutse.

En förändrad omvärld påverkar inte bara våra privatliv, utan även arbetslivet. Och då detta oberäkneliga tillstånd av allt att döma är här för att stanna, inser nu allt fler att det är dags att tänka om vid chefsrekrytering. Att vi behöver skrota konventionella ledarskapsmetoder och se oss om efter en ny typ av ledare. Chefer med kapacitet att agera i en VUCA-värld.

Men vad är egentligen VUCA och vad innebär det i praktiken? Vi tar det från början!

Vad är VUCA?

VUCA är en akronym som brukar användas för att beskriva den snabbföränderliga och oförutsägbara värld vi idag lever i.

Bokstäverna står för:

 • Volatile – instabilitet som uppstår vid snabb förändring
 • Uncertain – en framtid som är osäker och omöjlig att förutse
 • Complex – många olika krafter som är i rörelse utan tydlig kedja av orsak och verkan
 • Ambiguous – otydlighet och förvirring gör att allt kan ha en skiftande innebörd

VUCA – inget nytt begrepp

Det började redan på 70-talet. Oljekrisen 1973 utlöste en lågkonjunktur och persondatorer började bli vardagsmat. Därmed började den allmänna känsla av trygghet och stabilitet som människor var vana vid att svaja. Ett tillstånd som kan beskrivas genom begreppet VUCA.

En av de första organisationer som använde VUCA-akronymen var The United States Army War Collage. Detta var efter terrorattackerna 11 september 2001, då man inom militären kände oro kring den radikalt annorlunda och obekanta internationella säkerhetsmiljön som följde attackerna. De använde då VUCA för att beskriva den.

Sedan dess har snabba teknikförändringar och händelser, som finanskrisen 2008, fått VUCA-tillståndet att fortsatt eskalera.

Att leda i en VUCA-värld

VUCA påverkar vid rekrytering av cheferSå hur påverkar VUCA synen på ledarskap?

I boken Leaders Make the Future från 2009 anpassar Bob Johansen på tankesmedjan Institute for the Future VUCA för arbetslivet. Här använder han begreppet för att reflektera kring hur de turbulenta och oförutsägbara förändringskrafterna påverkar organisationer. Och menar att det krävs nya färdigheter, tillvägagångssätt och beteenden för att leda i en värld präglad av de fyra VUCA-faktorerna.

Enligt Johansen representerar VUCA en uppsättning utmaningar som enskilda personer, team, chefer och organisationer i berörda branscher måste möta. Var och en för sig kan dessa utmaningar vara krävande. Så när de alla kombineras kan situationen bli överväldigande.

Men även om VUCA kan vara svårt att fly från, så kan rätt typ av ledare minska dess osäkra effekter. Faktiskt kan dessa chefer till och med använda VUCA till sin fördel!

16 förmågor en modern chef bör ha

I sin bok föreslår Johansen att en VUCA-ledare behöver kunna:

 1. Acceptera och omfamna förändring, inte motarbeta den.
 2. Skapa starka och tilltalande mål för teamet och utveckla en tydlig och gemensam framtidsvision.
 3. Hålla sig uppdaterad med branschnyheter lyssna noga på företagets kunder för att ta reda på vad de vill ha.
 4. Ständigt granska och utvärdera sin prestation och resultat.
 5. Simulera och experimentera med situationer för att utforska tänkbara utfall och hur man kan reagera på dem i framtiden.
 6. Förutse möjliga framtida hot och ta fram åtgärder.
 7. Kommunicera tydligt med sina anställda, då tydlig kommunikation i komplexa situationer hjälper teamet att förstå organisationens riktning.
 8. Utveckla team och främja samarbete. VUCA-situationer är ofta för komplicerade för en person att hantera. En chef behöver därför bygga team som kan arbeta effektivt i en snabb och oförutsägbar miljö.
 9. Främja flexibilitet, anpassningsförmåga och smidighet där man planerar framåt men är beredd att ändra planen när händelserna utvecklas.
 10. Anställa, utveckla och främja människor som trivs i VUCA-miljöer. Dessa människor är sannolikt samarbetsvilliga och trygga med förändring.
 11. Uppmuntra sitt team att tänka och arbeta utanför sina vanliga arbetsområden så att medarbetarna kan utöka sin kunskap och erfarenhet och stärka teamets flexibilitet.
 12. Leda sina teammedlemmar utan att kontrollera dem.
 13. Utveckla en samarbetsmiljö och arbeta hårt för att skapa enighet i teamet.
 14. Uppmuntra debatt, oenighet och deltagande från alla i teamet.
 15. Omfamna en idékultur. Kevin Roberts, från reklambyrån Saatchi och Saatchi, myntade denna alternativa VUCA-definition: ”Vibrerande, overklig, galen och häpnadsväckande.” Detta beskriver vilken typ av energisk kultur som kan ge team och organisationer en kreativ och agil approach i osäkra tider.
 16. Tydligt visa uppskattning och belöna teammedlemmar som visar på förståelse, tydlighet och anpassningsförmåga.

Så hur lyckas man hitta ledare som har alla egenskaperna, och kan bygga psykologisk trygghet hos sina medarbetare? På TNG Lead baserar vi all chefsrekrytering på en skräddarsydd, forskningsbaserad kompetensanalys som grundar sig i VUCA. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta TNG Lead idag!

Rekommenderat för dig