TNG
TNG besöker seminarium om åldersdiskriminering i Sveriges riksdag

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Arbetslivet efter 65 – utopi eller verklighet?

seminarium om åldersdiskriminering i Sveriges riksdag

Vad kan vi göra för att stoppa åldersdiskriminering på arbetsmarknaden? En konkret åtgärd är att ta del av och sprida kunskap om ämnet. Därför besökte TNG:s marknadsavdelning Sveriges riksdag för att delta i seminariet Öppna arbetslivet 65+, där ålderism och åldersdiskriminering stod på agendan.

 • Det nya åldrandet: 70 är det nya 50
 • Väljs äldre jobbsökare bort vid rekryteringar?
 • Hur har lagstiftningen mot åldersdiskriminering använts?
 • Rekrytering, livslångt lärande och att förbli attraktiv på arbetsmarknaden
 • Sammanfattning med panel av föreläsare: Vad måste göras – och av vilka?

Ja, så såg agendan ut för seminariet om arbetslivet över 65+, som arrangerades i samarbete med Diskrimineringsbyrån Gävleborg och Rättighetscentrum Dalarna.

Och en sak stod klar vid avrundningen av eventet framåt eftermiddagen: Vi har fortfarande ett stort arbete framför oss för att skapa en hållbar arbetsmarknad där vi tar tillvara på all kompetens i samhället. Oberoende av vilket år man är född.

Fullsatt på lunchseminariet Öppna arbetslivet 65+ i Sveriges Riksdag
Fullsatt på lunchseminariet Öppna arbetslivet 65+ i Sveriges riksdag.

Stark evidens för åldersdiskriminering

Blir äldre bortvalda vid rekrytering? Svaret är sorgligt nog ja. Enligt Stefan Eriksson, universitetslektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, finns idag en mängd ingrodda föreställningar och fördomar om att äldre förlorar sitt driv, sin förmåga att lära sig nya saker, att de har försämrad initiativförmåga och är mindre anpassningsbara.

På seminariet lyfter han bland annat en undersökning från Linnéuniversitetet där forskarna skickade in över 6 000 fiktiva jobbansökningar till 2 000 arbetsgivare. De sökande hade samma erfarenhet men olika åldrar och det handlade om jobb som exempelvis administratör, kock, lokalvårdare, serveringspersonal och butikssäljare.

Studien visade att attraktiviteten bland kandidaterna började dala redan så tidigt som vid 40-årsåldern, och att den sedan fortsatte minska med fem procent vart tionde år. Det var heller ingen stor skillnad om man var arbetssökande eller redan hade ett jobb och tendensen fanns inom alla yrken som studien omfattade.

Sannolikheten att bli kontaktad av arbetsgivare minskar dramatiskt i takt med åldern
Sannolikheten att bli kontaktad av arbetsgivare minskar dramatiskt i takt med åldern.

Fler anmälningar mot åldersdiskriminering

Att åldersdiskriminering förekommer blir också tydligt när Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, går igenom hur lagstiftningen mot åldersdiskriminering i praktiken blir använd.

Hon berättar att antalet anmälningar till åldersdiskrimineringsombudsmannen de senaste åren har ökat kraftigt. Från 267 anmälningar 2009 till 624 anmälningar 2018. Få fall tas därtill upp i domstol och risken att dömas för åldersdiskrimineringsbrott som arbetsgivare är låg.

Siffrorna som Stefan och Eva-Maria visade ligger i linje med vad som framkom i TNG:s senaste kandidatundersökning, där 70 procent svarade att de misstänker sig någon gång ha blivit bortvald på grund av sin ålder i samband med en rekrytering (en ökning från 58 % 2019). I gruppen mellan 46 och 55 år är motsvarande siffra 64 procent. Och bland jobbsökare mellan 56 och 64 år är den hela 91 procent.

Dagens 70-åringar är i betydligt bättre form än för 30, 15 år sedan. Både fysiskt och psykiskt.
Dagens 70-åringar är i betydligt bättre form än för 30, 15 år sedan. Både fysiskt och psykiskt.

”70 är det nya 50”

Dystra siffror? Ja, men föreläsningen från Ingemar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, ingav helt klart hopp!

Ingemar har forskat kring åldrande under många år och menar att dagens äldre är betydligt piggare och friskare än tidigare generationer. Han berättar om en omfattande studie där människor fått genomgå en rad olika undersökningar både fysiskt och psykiskt. Den visar bland annat att 40-talisterna rör sig mer, äter bättre, är mindre deprimerade och att kvinnor och män börjar komma på samma nivå vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar.

Han pekar även på hur Sveriges befolkning över 80 år ökar, samtidigt som andelen över 85 som behöver daglig hjälp minskar. Från 90 % på 70-talet till 50 % idag. Därmed kommer födelseår att bli viktigare än själva åldern, menar Ingemar. Och 50-talisterna kommer vara ytterligare ”bättre” än 40-talisterna. Så det är hög tid att göra arbetsmarknaden redo!

Ansvar på arbetsgivare och lagstiftare

Den stora frågan är bara hur? I den avslutade paneldebatten var samtliga föreläsare eniga om att frågan om åldersdiskriminering måste bekämpas på många sätt. Dels har arbetsgivarna ett stort ansvar att se bortom fördomar och verkligen gå djupare in i sina faktiska behov av kompetens. Och kring vilka egenskaper som är viktiga när man ska anställa en ny person. Dels ansåg panelen att lagen inte är tillräcklig eftersom för få fall blir utredda. Som en åhörare i salen uttryckte det: Är risken liten att som arbetsgivare åka dit för åldersdiskriminering kommer detta bara att fortsätta.

Vad tycker du?

För oss på TNG är det självklart att bekämpa alla former av diskriminering och ta tillvara på alla kandidater på arbetsmarknaden. Vi försöker därför göra allt vi kan för att se bortom det uppenbara och låta kompetens gå före fördomar vid rekrytering, interim och bemanning. Vill du veta mer? Kontakta oss direkt!

8 sätt att motverka åldersdiskriminering

 1. Rekrytera fördomsfritt och kompetensbaserat
 2. Testa alla sökande, tidigt
 3. Anonymisera ansökningsprocessen
 4. Lyft fram forskning om fördelarna med mångfald
 5. Se över vilka ni erbjuder utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling
 6. Erbjud utbyte mellan yngre och äldre
 7. Se individen i stället för åldern
 8. Kom ihåg: det finns inget som heter överkvalificerad!

Få fler tips här!

Rekommenderat för dig