TNG
Ny rapport bekräftar: åldersdiskrimineringen börjar redan vid 40

Ny rapport: åldersdiskriminering börjar redan vid 40

Upplevd diskriminering ökar kraftigt bland 45+

Tidigare i år visade en undersökning från TNG att 58 % av jobbsökare misstänker sig ha blivit bortvalda på grund av sin ålder i samband med rekrytering. En siffra som steg ju högre upp i åldrarna man tittade. Samtidigt visar nu en rapport från Linnéuniversitet att chansen att bli kallad till anställningsintervju börjar dala redan i 40-årsåldern. 

Alarmerande siffror? Absolut. Och tyvärr är åldersdiskriminering vid rekrytering vanligt. Men det är viktigt att inte låta sig nedslås av statistiken och att arbetsgivare och rekryteringsföretag istället agerar och börjar utmana invanda föreställningar kring ålder. 

Bortvald på grund av ålder - åldersdiskriminering vid rekryteringar Det är Delegationen för senior arbetskraft som tillsammans med nationalekonomerna Magnus Carlsson, docent vid Linnéuniversitetet, och Stefan Eriksson, universitetslektor och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet, har genomfört studien. Gruppen skickade ut över 6 000 fiktiva arbetsansökningar till cirka 2 000 arbetsgivare. Ansökningarna skickades till sju yrken: administrativa assistenter, butikssäljare, fordonsförare, företagssäljare, kockar, lokalvårdare och restaurangbiträden.

Resultatet? Ett tydligt negativt samband mellan ålder och sannolikheten att bli kontaktad. Redan i 40-årsåldern kunde forskarna se att chansen att komma vidare till en anställningsintervju sjönk. För varje tiotal av åldrande föll sannolikheten att bli kontaktad med cirka fem procentenheter. Och vid 65 år är man enligt studien nästan helt ointressant för arbetsgivare. Detta gällde för samtliga undersökta yrkesgrupper.

Att åldersdiskrimineringen började så pass tidigt överraskade forskarna:

– Vi hade en hypotes innan studien att det skulle finnas en brytpunkt i 55-årsåldern. Tittar man på arbetsmarknadsstatistik på arbetslöshet och chanser att få jobb ser det ut som att det händer något där. Det var förvånande att det startade så pass tidigt, sade Magnus Carlsson till TT i samband med att rapporten släpptes.

Läs även: Checklista för att inte (råka) diskriminera vid rekrytering

Ålder vanligaste skälet till upplevd diskriminering

Siffrorna från Linnéuniversitet ligger i linje med den kandidatundersökningen som TNG genomförde våren 2019 bland över 1 500 anonyma jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR.

I en del av enkäten fick respondenterna ange ifall de tror sig någon gång ha blivit bortvald på grund av ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, utseende, sexuell läggning eller funktionsnedsättning när de sökt jobb. Respondenterna kunde här lämna flera svarsalternativ.

Överlägset störst, 58 %, var andelen jobbsökare som misstänkte att de blivit bortvald på grund av sin ålder. Tittar man på skillnader mellan olika åldersgrupper syntes en markant ökning av upplevd åldersdiskriminering redan efter 35 år. Och efter 45 år skjuter siffran i höjden:

  • Under 25 30 %
  • 25–35 år 25 %
  • 36–45 år 39 %
  • 46–55 år 70 %
  • 56–64 år 87 %
  • Över 65 100 %

Sverige sämst i världen vad gäller respekt för äldre

En ny studie från World Values Survey visar också att Sverige hamnar bland de länder som har lägst respekt för äldre. Givetvis sprids denna inställning över när det kommer till arbetsmarknaden. Dock visar forskning att den genomsnittliga arbetsproduktiviteten bevaras långt upp i åldrarna, och bland akademiker ökar den dessutom. Att mäta ålder är därför en dålig metod för att mäta arbetsförmågan och andra förmågor.

Kräver kunskap, medvetenhet och ansvarstagande

Så hur kommer det sig att åldersdiskrimineringen fortfarande tycks vara så pass utbredd? Och vad kan vi göra för att förändra situationen?

Enligt rapporten från Linnéuniversitet har arbetsgivare fortfarande en stereotyp bild av äldre arbetssökande.

Bland annat bedöms äldre vara mindre anpassningsbara, lättlärda och flexibla. Något som helt saknar stöd i forskningen.

 

Forskarna bakom rapporten menar att man måste arbeta brett för att komma tillrätta med diskrimineringen och pekar bland annat på att det behövs attitydförändringar, men även en översyn av lagstiftningen.

Åsa Edman Källströmer, VD, TNG – fördomsfri rekrytering och bemanningÅsa Edman Källströmer, VD på TNG, betonar att även om siffrorna från TNG:s undersökning enbart handlar om upplevd och inte faktisk diskriminering, så ger de en fingervisning om hur kandidater idag upplever att de blir behandlade i samband med rekrytering. Något som vi behöver lyssna på och ta på allvar.

– Åldersdiskriminering är förödande både för samhället och för oss människor, då vi går miste om såväl kompetens som det ökade engagemang och resultat som åldersmångfald enligt studier ger. Dessutom missar många arbetsgivare att de enligt lag är lika ansvariga som sitt rekryterings- eller bemanningsföretag om någon sökande väljs bort baserat på ålder, konstaterar Åsa och fortsätter:

– För att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden krävs kunskap, medvetenhet och ansvarstagande – men en också ett ömsesidigt mod. Rekryterings- och bemanningsföretag måste våga utmana och ifrågasätta sina kunders kravprofiler, samtidigt som arbetsgivare behöver släppa taget om invanda föreställningar kring ålder. Först då kan vi få en hållbar arbetsmarknad där vi tillvara på all kompetens. Och framförallt så får vi större chans att tillsätta den aktuella tjänsten med den bästa kandidaten.

Vill du veta mer om hur vi på TNG arbetar som rekryteringsföretag och bemanningsföretag för att undvika att åldersdiskriminera hör gärna av dig så berättar vi mer.

Rekommenderat för dig