TNG
diskriminering

diskriminering

Nyheter och research om diskriminering

Visste du att 70 % bland jobbsökare misstänker att de någon gång valts bort i en rekryteringsprocess på grund av ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, hälsa eller utseende?

Siffrorna kommer från TNG:s senaste kandidatundersökning och vittnar om en arbetsmarknad där diskriminering tyvärr fortfarande är ett utbrett fenomen. Diskriminering beror ofta på (omedvetna eller medvetna) fördomar och förutfattade meningar. Något som ofta helt omedvetet, utan ont uppsåt, men likväl systematiskt. Med hjälp av vår fördomsfria rekryteringsprocess arbetar vi på TNG dagligen för att bidra till ett mer hållbart samhälle där ingen – någonsin – blir diskriminerad på felaktiga grunder. Ta del av nyheter och research här nedanför!